Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
logo voor centrum
Centrum

Levertransplantatiecentrum

Ons centrum biedt zorg aan patiënten met een chronische leverziekte of acute leverziekte waarvoor een levertransplantatie noodzakelijk is en aan patiënten die een levertransplantatie hebben ondergaan.

Over dit centrum

Wat we doen

Als één van de drie levertransplantatiecentra in Nederland biedt ons centrum zorg aan patiënten met een chronische leverziekte en patiënten met een acute leverziekte waarvoor een levertransplantatie noodzakelijk is en aan patiënten die een levertransplantatie hebben ondergaan. In het Erasmus MC worden levertransplantaties bij volwassenen uitgevoerd.
Ook worden er levertransplantaties uitgevoerd met een deel van de lever van een gezonde levende volwassen donor.

Levertransplantatie
Bij een levertransplantatie wordt de zieke lever verwijderd en vervangen door een gezonde donorlever, die op dezelfde plaats komt te liggen in het lichaam.
Om te kunnen bepalen of een levertransplantatie mogelijk is, vindt er een uitgebreid vooronderzoek plaats. Hiervoor wordt een persoon voor een deel kort opgenomen in het Erasmus MC met daarnaast ook een aantal afspraken op de polikliniek. Dit noemen we de screening. Wanneer alle uitslagen van de onderzoeken bekend zijn, gaat het transplantatieteam bespreken of iemand in aanmerking komt voor een levertransplantatie. Er wordt gekeken naar de ernst van de leverziekte, of er eventueel problemen zijn waardoor niet getransplanteerd kan worden en of er problemen zijn die eerst behandeld moeten worden voor iemand getransplanteerd kan worden. Als een levertransplantatie voor u mogelijk is, dan wordt u op de landelijke wachtlijst voor levertransplantatie geplaatst. Gedurende de wachttijd wordt u regelmatig gecontroleerd op de polikliniek.

De levertransplantatie is een ingrijpende en grote operatie, waaraan risico’s en complicaties zijn verbonden. Wanneer een persoon op de wachtlijst wordt geplaatst, zullen deze risico’s en complicaties besproken worden. Ook ontvangt u schriftelijke informatie waarin u alles kunt terugvinden. Na de levertransplantatie verblijft de getransplanteerde in eerste instantie zo kort mogelijk op de Intensive Care, alvorens naar de verpleegafdeling te gaan voor het verdere herstel.
Na uw ontslag blijft u voor controle op de polikliniek levertransplantatie komen.

In de zorggids levertransplantatie vindt u uitgebreide informatie voor patiënten met een chronische leverziekte en patiënten met een acute leverziekte, die mogelijk een levertransplantatie ondergaan, evenals voor hun partners en/of familieleden. 

Wat maakt ons centrum bijzonder?
Ons doel is om zo optimaal mogelijke zorg en begeleiding te bieden aan patiënten gedurende het gehele traject rondom de levertransplantatie. Ook streven wij ernaar patiënten een zo goed mogelijk toekomstperspectief te bieden, met daarbij een goede kwaliteit van leven. Door wetenschappelijk onderzoek te doen, breiden wij onze kennis voortdurend uit en verbeteren wij onze diagnostiek en behandeling. Daarnaast bieden wij een lifestyle- en medicatiepolikliniek aan om de kwaliteit van leven van onze patiënten te verbeteren.

Hieronder kunt u een filmpje bekijken over de lifestyle polikliniek:

 

Aandoeningen die we behandelen en/of diagnosticeren

Een levertransplantatie wordt toegepast als er sprake is van een ernstige leverziekte waarbij er geen andere behandelopties zijn. 

Patiënten met onder andere de volgende leverziektes kunnen in aanmerking komen voor een levertransplantatie:
Acuut leverfalen (bijv. als gevolg van vergiftiging of medicijngebruik)
Alfa 1 antitrypsine deficientie
Budd-Chiari syndroom
Galgangatresie
Hemochromatose
Hepatitis B
Hepatitis C
Hepatocellulair carcinoom (HCC): leverkanker
Levercirrose als gevolg van auto-immuun hepatitis of overmatig alcoholgebruik
Leverkanker
NASH (vervetting van de lever)
Polycyteuze leverziekte
Primaire biliaire cirrose (PBC)
Primaire scleroserende cholangitis (PSC)
Ziekte van Wilson

Meer informatie over leverziekten kunt u vinden op de websites van de Maag Lever Darm Stichting en van de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging (NLV)

Samenwerking

Binnen het Erasmus MC werken we nauw samen met:
- Afdeling Chirurgie
- Afdeling Anesthesiologie
- Intensive Care
- Endoscopiecentrum
- Afdeling Radiologie 
- Diëtetiek 
- Psychosociale zorg

Buiten het Erasmus MC werken nauw samen met:
- Levertransplantatie centra in Groningen en Leiden.
- Levertransplantatie centra in Europa en meerdere delen van de wereld. 

Wetenschappelijk onderzoek

Er is al veel bekend over leveraandoeningen, maar veel ook niet. Het is daarom van belang om onderzoek te blijven doen om onze kennis uit te breiden en in de toekomst (nog) betere therapie voor deze aandoeningen te kunnen bieden. Met wetenschappelijk onderzoek worden nieuwe medicijnen getest en methoden uitgeprobeerd om zich te bewijzen in de praktijk. Mensen die meewerken aan wetenschappelijk onderzoek, ook wel clinical trials genoemd, dragen bij aan de ontwikkeling van de geneeskunde.

Het kan zijn dat de arts vraagt of u wilt meewerken aan een klinisch onderzoek. Deelname aan onderzoek is altijd vrijwillig. Denk hierover even rustig na, voordat u besluit al dan niet mee te doen.

Wetenschappelijk onderzoek wat betreft levertransplantatie wordt uitgevoerd naar:
- (Nieuwe) Afstotingsmedicatie 
- Cognitief functioneren voor en na LTx
- Perfusie van de donorlevers (Hope en D-Hope)
- Bijzondere leverziekten
- Stamcel onderzoek

Op de research pagina van de afdeling MDL kunt u meer lezen over het onderzoek dat wij doen. Het onderzoeksgedeelte‌ ‌van‌ ‌onze‌ ‌website‌ ‌gericht‌ ‌is‌ ‌op‌ ‌onderzoekers.‌ ‌Daarom‌ ‌is‌ ‌deze‌ ‌
pagina‌ ‌in‌ ‌het‌ ‌Engels‌ ‌geschreven.‌ ‌De‌ ‌inhoud‌ ‌van‌ ‌de‌ ‌pagina‌ ‌is‌ ‌misschien‌ ‌ook‌ ‌minder‌ ‌makkelijk‌ ‌te‌ ‌begrijpen. 

Stichting voor Lever en Maag-Darm Onderzoek (SLO) 
Diverse specialisten van de afdeling MDL zijn bestuurslid van de Stichting voor Lever- en Maag- Darm Onderzoek (SLO). Deze Stichting heeft als doel om wetenschappelijk onderzoek en kennis op het gebied van de ziekten van de lever, galwegen, alvleesklier en maag- darmstelsel te bevorderen. Daarnaast houdt de Stichting zich bezig met onderzoek op het gebied van de leverchirurgie en levertransplantatie. Door financiele steun van de SLO zijn o.a. per jaar tientallen medewerkers op de afdeling aangesteld om wetenschappelijk onderzoek te verrichten. Voor meer informatie over de SLO verwijzen wij u naar de website:www.liver-gi.nl

Contact

Verpleegkundig specialisten levertransplantatie: A. van den Burg, L. Elshove

Levertransplantatiecoördinatoren: C. Landman, W. Ninaber

Telefoon (010) 703 42 61

(Telefonisch spreekuur maandag t/m vrijdag van 9.00-10.30 uur. Buiten deze tijden is voicemail ingeschakeld)

Voor dringende zaken tijdens kantooruren:

Telefoon 06 42 77 32 22

Fax: (010) 703 51 72

E-mail: LTX@erasmusmc.nl


Medisch maatschappelijk werk

E. van Roon

Telefoon (010) 703 61 55 

(maandag t/m vrijdag van 9.00-16.30 uur)


Diëtetiek

S. Riemslag Baas-van der Ree

L. de Kort

Telefoon (010) 703 37 99

(maandag t/m vrijdag van 8.30-12.30 uur)

Operatie

Polikliniek Pre-levertransplantatie

Wie zijn wij?

Het transplantatieteam bestaat uit verschillende medisch specialisten en verpleegkundigen.

Tijdens de eerste polikliniek bezoeken kunt u de volgende personen treffen:


Prof.dr. H.J. Metselaar, MDL-arts

Prof.dr. R.A. de Man, MDL-arts

Drs. S. Coenen, MDL-arts

Catelijne Landman, verpleegkundige

Wendy Ninaber, verpleegkundige

Kirsten van Tol, polikliniek-assistent
Alicia Chorley, coördinator levende donor levertransplantatie programma
Anna van den Burg, verpleegkundig specialist

Wij proberen om u op de polikliniek zoveel mogelijk bij een vaste MDL-arts in te plannen. Helaas is dat om organisatorische redenen niet altijd mogelijk.


Wat kunt u van ons verwachten?

Bij het eerste bezoek zult u samen met de specialist bespreken waarom u verwezen bent.

Er wordt gekeken of u in aanmerking komt voor een levertransplantatie en of er belangrijke redenen zijn om dat niet te doen. Het kan zijn dat er nog extra informatie nodig is om dat te bepalen. Als er verder onderzoek moet plaatsvinden, dan zal de arts dat met u bespreken. De polikliniek assistent zal het onderzoek dan voor u inplannen. De resultaten hiervan worden in een vervolgafspraak met u besproken.


Screeningstraject
Als u in aanmerking komt voor een levertransplantatie, dan spreekt u na het bezoek aan de arts ook de transplantatie verpleegkundige. De transplantatie verpleegkundige zal u uitleg geven over het screeningstraject dat daarna gepland zal worden. In dit traject, waarvoor u meestal kort in ons ziekenhuis zal worden opgenomen, ondergaat u verschillende onderzoeken om te bepalen of een levertransplantatie mogelijk is (of er geen contra-indicaties bestaan). Verdere informatie over het exacte programma van de screening vindt u ook in de zorggids die u bij het gesprek met de transplantatie verpleegkundige ontvangt.

Indien gewenst, ontvangt u ook schriftelijke informatie over het levende donor levertransplantatie programma. Ook is een gesprek mogelijk over dit programma met Alicia Chorley, coördinator van het levende donor levertransplantatie programma.

Na de klinische opname waarin de screening plaatsvindt gaat u met ontslag.

Het gehele multidisciplinaire transplantatieteam zal daarna met elkaar alle gegevens bespreken en besluiten of u in aanmerking komt voor een levertransplantatie. Dit besluit wordt tijdens een vervolgafspraak op de polikliniek door de arts met u besproken. Als het team en u akkoord zijn, dan tekent u tijdens een aansluitende afspraak (op dezelfde dag) bij de verpleegkundige voor akkoord voor plaatsing op de wachtlijst. Dan wordt ook met u besproken wat het betekent om op de wachtlijst te staan en waar u rekening mee moet houden.


Op de wachtlijst
Het kan zijn dat u bent verwezen door een specialist uit een ander ziekenhuis. In dat geval zal de zorg voor u en uw leverziekte tot aan een eventuele transplantatie gedaan worden door uw behandelaar van dit verwijzende ziekenhuis (behalve als daar een andere afspraak over is gemaakt). Daarnaast komt u, als u op de wachtlijst staat, bij ons op controle om te kijken of uw plaats op de wachtlijst verandert en welke gezondheidsproblemen er zijn. Hoe vaak u voor controles op onze polikliniek moet komen, hangt af van de hoogte van de MELD-score.

Bij problemen kunt u direct contact opnemen met het levertransplantatieteam volgens het schema op pagina 6 van de zorggids.

Wilt u meer informatie over de wachtlijst, bekijk dan onderstaand filmpje:

Klinieken

Checklist

Komt u binnenkort bij ons op bezoek?

Hoe bereidt u uw gesprek voor? Wat neemt u mee? Alles wat u moet weten in een handig overzicht.

Bereid u voor