logo voor centrum
Centrum

Levertransplantatiecentrum

Ons centrum biedt zorg aan patiënten met een chronische leverziekte of acute leverziekte waarvoor een levertransplantatie noodzakelijk is en aan patiënten die een levertransplantatie hebben ondergaan.

Over dit centrum

Wat we doen

Als één van de drie levertransplantatiecentra in Nederland biedt ons centrum zorg aan patiënten met een chronische leverziekte en patiënten met een acute leverziekte waarvoor een levertransplantatie noodzakelijk is en aan patiënten die een levertransplantatie hebben ondergaan. In het Erasmus MC worden levertransplantaties bij volwassenen uitgevoerd.
Ook worden er levertransplantaties uitgevoerd met een deel van de lever van een gezonde levende volwassen donor. Meer informatie over dit programma vindt u hier. 

Hieronder kunt u een korte documentaire bekijken over Ivo en Denise. Ivo lijdt aan PSC en heeft een nieuwe lever nodig. In deze film ziet u dat Denise een deel van haar lever doneert aan Ivo.


Bij een levertransplantatie wordt de zieke lever verwijderd en vervangen door een gezonde donorlever, die op dezelfde plaats komt te liggen in het lichaam.
Om te kunnen bepalen of een levertransplantatie mogelijk is, vindt er een uitgebreid vooronderzoek plaats. Hiervoor wordt een persoon voor een deel kort opgenomen in het Erasmus MC met daarnaast ook een aantal afspraken op de polikliniek. Dit noemen we de screening. Wanneer alle uitslagen van de onderzoeken bekend zijn, gaat het transplantatieteam bespreken of iemand in aanmerking komt voor een levertransplantatie. Er wordt gekeken naar de ernst van de leverziekte, of er eventueel problemen zijn waardoor niet getransplanteerd kan worden en of er problemen zijn die eerst behandeld moeten worden voor iemand getransplanteerd kan worden. Als een levertransplantatie voor u mogelijk is, dan wordt u op de landelijke wachtlijst voor levertransplantatie geplaatst. Gedurende de wachttijd wordt u regelmatig gecontroleerd op de polikliniek.

Een toelichting over de transplantatiewachtlijst kunt u hieronder bekijken: 
De levertransplantatie is een ingrijpende en grote operatie, waaraan risico’s en complicaties zijn verbonden. Wanneer een persoon op de wachtlijst wordt geplaatst, zullen deze risico’s en complicaties besproken worden. Ook ontvangt u schriftelijke informatie waarin u alles kunt terugvinden. Na de levertransplantatie verblijft de getransplanteerde in eerste instantie zo kort mogelijk op de intensive care, alvorens naar de verpleegafdeling te gaan voor het verdere herstel.
Na uw ontslag blijft u voor controle op de polikliniek levertransplantatie komen.

Wat maakt ons centrum bijzonder?
Ons doel is om zo optimaal mogelijke zorg en begeleiding te bieden aan patiënten gedurende het gehele traject rondom de levertransplantatie. Ook streven wij ernaar patiënten een zo goed mogelijk toekomstperspectief te bieden, met daarbij een goede kwaliteit van leven. Door wetenschappelijk onderzoek te doen, breiden wij onze kennis voortdurend uit en verbeteren wij onze diagnostiek en behandeling. Daarnaast bieden wij een lifestyle- en medicatiepolikliniek aan om de kwaliteit van leven van onze patiënten te verbeteren.

Aandoeningen die we behandelen en/of diagnosticeren

Een levertransplantatie wordt toegepast als er sprake is van een ernstige leverziekte waarbij er geen andere behandelopties zijn. 
Patiënten met onder andere de volgende leverziektes kunnen in aanmerking komen voor een levertransplantatie:

Acuut leverfalen (bijv. als gevolg van vergiftiging of medicijngebruik)
Alfa 1 antitrypsine deficientie
Budd-Chiari syndroom
Galgangatresie
Hemochromatose
Hepatitis B
Hepatitis C
Hepatocellulair carcinoom (HCC): leverkanker
Levercirrose als gevolg van auto-immuun hepatitis of overmatig alcoholgebruik
NASH (vervetting van de lever)
Polycyteuze leverziekte
Primaire biliaire cirrose (PBC)
Primaire scleroserende cholangitis (PSC)
Ziekte van Wilson
En nog vele andere

Meer informatie over leverziekten kunt u vinden op de websites van de Maag Lever Darm Stichting (www.mlds.nl) en van de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging (NLV) (www.leverpatientenvereniging.nl). 

Onze polikliniek(en)

Samenwerking

Binnen het Erasmus MC werken we nauw samen met:
- Afdeling Heelkunde
- Afdeling Anesthesiologie
- Intensive Care
- Endoscopiecentrum
- Radiologie afdeling
- Diëtetiek 
- Psychosociale zorg

Buiten het Erasmus MC werken nauw samen met:
- Levertransplantatie centra in Groningen en Leiden.
- Levertransplantatie centra in Europa en meerdere delen van de wereld. 

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd naar:
- (Nieuwe) Afstotingsmedicatie 
- Cognitief functioneren voor en na LTx
- Perfusie van de donorlevers (Hope en D-Hope)
- Bijzondere leverziekten
- Stamcel onderzoek

Contact

Verpleegkundig specialisten levertransplantatie: A. van den Burg, L. Elshove

Levertransplantatiecoördinatoren: C. Landman, W. Ninaber

Telefoon (010) 703 42 61

(Telefonisch spreekuur maandag t/m vrijdag van 9.00-10.30 uur. Buiten deze tijden is voicemail ingeschakeld)

Voor dringende zaken tijdens kantooruren:

Telefoon 06 42 77 32 22

Fax: (010) 703 51 72

E-mail: LTX@erasmusmc.nl


Medisch maatschappelijk werk

E. van Roon

Telefoon (010) 703 61 55 

(maandag t/m vrijdag van 9.00-16.30 uur)


Diëtetiek

S. Riemslag Baas-van der Ree

L. de Kort

Telefoon (010) 703 37 99

(maandag t/m vrijdag van 8.30-12.30 uur)

Verwijzen

Via de website Verwijzen van het Erasmus MC kunnen medisch specialisten hun patiënten verwijzen naar het Levertransplantatiecentrum.

Klinieken

Checklist

Komt u binnenkort bij ons op bezoek?

Hoe bereidt u uw gesprek voor? Wat neemt u mee? Alles wat u moet weten in een handig overzicht.

Bereid u voor