Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
bandage
Spreekuur

IBD

Gebouw: Erasmus MC, balie C1. Het IBD-Young Adult Spreekuur vindt plaats op de centrumlocatie.

Tijdens dit spreekuur zien en behandelen we patiënten met IBD (chronische darmonsteking; zoals ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa).

Uw bezoek

Wat gaan we doen?

Wat gaan we doen?
Tijdens het IBD spreekuur praten we met u over uw ziekte, de medicatie die u gebuikt, uw uitslagen en hoe het met u gaat. Ook kijken we of er extra onderzoeken nodig zijn. Dit beslissen we samen met u. Voor de meeste onderzoeken is een extra afspraak noodzakelijk.

Voorbereiding
Het kan nodig zijn om uw bloed en/of ontlasting te onderzoeken. Deze onderzoeken geven ons belangrijke informatie over uw ziekte en medicatiegebruik.
Bent u opgeroepen voor bloed of ontlastingsonderzoek? Dan is het belangrijk om vóór spreekuur bloed af te nemen en/of uw ontlasting in te leveren. U ontvangt een brief met informatie waar u dit kan doen en wanneer we dit ongeveer van u willen. U kunt deze informatie ook in de digitale afspraakbrief ontvangen. De uitslag van het onderzoek bespreken we dan tijdens het spreekuur.

Afspraken digitaal en medisch dossier
Vanaf 1 mei 2022 verloopt communicatie over uw afspraak op de polikliniek in het Erasmus MC standaard digitaal. Dit betekent dat we onze afspraakbrieven niet meer per post versturen, maar online aanbieden in het patiëntenportaal ‘Mijn Erasmus MC’. Voortaan ontvangt u een e-mail met daarin een link naar het online patientenportaal. Hier staan uw afsprakenbrief en bijbehorende informatie voor u klaar. Zo bent u snel en gemakkelijk op de hoogte van de meest actuele informatie rondom uw afspraken. U kunt hier ook uw medisch dossier inzien. 

Onderzoeken
Tijdens het IBD spreekuur kunnen wij de volgende onderzoeken voor u aanvragen;

Onze begeleiding

Door wie wordt u geholpen?

 • MDL-arts
 • MDL-arts in opleiding
 • Verpleegkundig specialist
 • IBD verpleegkundig consulenten

Samenwerking tussen de specialismen
Wij werken nauw samen met verschillende specialisten en paramedische disciplines om u zo goed mogelijk te behandelen en te adviseren. Hiervoor is een tweewekelijks Multi Disciplinair Overleg (MDO). Bij dit overleg zijn de MDL-arts, verpleegkundig specialist IBD, IBD-verpleegkundigen, chirurg en radioloog aanwezig.

Ook de volgende specialisten zijn  betrokken bij de behandeling:

 • Dermatoloog
 • Diëtist
 • Gyanecoloog
 • Infectioloog
 • Kinder MDL arts
 • Medisch maatschappelijk werk
 • Psycholoog
 • Reumatoloog
 • Stomaverpleegkundige
 • Verpleegkundig specialist kinder MDL

De chirurg houdt naast de spreekuren in het IJsselland Ziekenhuis ook een spreekuur op de polikliniek Maag-, Darm en Leverziekten, centrumlocatie, gebouw NF, 2e etage. Dit spreekuur is om de week. De planning van dit spreekuur is in handen van de polikliniek Chirurgie van het IJsselland Ziekenhuis.

 

Aandoeningen die we behandelen en/of diagnosticeren

Spreekuur

Maandag tot en met donderdag bent u op afspraak welkom op ons spreekuur. In de afspraakbevestiging staat vermeld of u vooraf bloed moet laten prikken en/of ontlasting zou moeten inleveren. Als de uitslagen voor het consult nog niet bekend zijn, kan het zijn dat uw afspraak wordt verplaatst.

Indien u onze polikliniek als nieuwe patiënt wil bezoeken, heeft u een verwijzing nodig. De MDL-arts (Maag-Darm-Leverarts) beoordeelt eerst de verwijzing. Tijdens het eerste gesprek neemt u samen met de MDL-arts uw ziektegeschiedenis door. Op basis van dit eerste gesprek proberen we tot een behandeladvies te komen. Verder beoordelen we of uw huidige behandelaar uw behandeling weer kan overnemen of dat er nog aanvullende onderzoeken moeten plaatsvinden in het Erasmusmc.


Zwangerschap of zwangerschapswens: (Pre)Conceptie spreekuur
Wanneer u een zwangerschapswens heeft of zwanger bent, wordt u ingepland op het preconceptiespreekuur. Tijdens dit spreekuur wordt u voorzien van advies en voorlichting. Als u zwanger bent helpen wij u op het preconceptiespreekuur en bieden wij u een consult bij de gynaecoloog. Indien u in een ander ziekenhuis onder behandeling bent van een MDL-arts, zou u kunnen overwegen om doorverwezen te worden naar het preconceptiespreekuur.

Studie (Trial) spreekuur
Maandagochtend tot en met donderdagochtend bent u op afspraak welkom op ons trial-spreekuur. U kunt gevraagd worden of u wilt meedoen aan een wetenschappelijke studie (trial).
Als u besluit om mee te doen, bezoekt u een spreekuur dat speciaal aan het onderzoek is verbonden.

Young Adult spreekuur IBD (Transitiespreekuur)
Naast het IBD-spreekuur is er ook een Young Adult spreekuur IBD. Dit spreekuur is voor jongeren van 16 tot 18 jaar met IBD die de overstap gaan maken naar de volwassen afdeling van Maag-, en Darmziekten. Dit spreekuur houden we op de polikliniek Maag- en Darmziekten, centrumlocatie, gebouw Nf, 2e etage.

In onderstaande folders vindt u meer uitleg over wat het Young Adult spreekuur IBD inhoudt en wat u kunt verwachten.

IBD verpleegkundigen

De verpleegkundigen zijn van maandag tot en vrijdag aanwezig. U bent op afspraak welkom voor advies en voorlichting op de polikliniek Maag- en Darmziekten.
Het telefonisch spreekuur is van maandagochtend tot en met donderdagochtend van 08.30 uur tot 10.30 uur.

Spuitinstructies voor medicatie vinden plaats op dinsdagmiddag en donderdagmiddag.

Contact opnemen indien u al bekend bent bij het IBD spreekuur
Houd uw patiëntnummer of BSN nummer bij de hand. Wij zullen hierom vragen om uw dossiergegevens te kunnen vinden. Vermeld dit ook altijd in uw email.

Bij acute klachten kunt tijdens het telefonisch spreekuur van maandagochtend tot en met donderdagochtend tussen 08.30 uur en 10.30 uur contact opnemen met de IBD-verpleegkundigen.
Nadien kunt u tot 16.30 uur contact opnemen met de poli Maag- en Darmziekten.

Buiten kantoortijden en in het weekend belt u het algemene nummer van het ziekenhuis en vraagt u naar de dienstdoende MDL arts.

Bij niet acute klachten en andere vragen kunt u het beste een email sturen aan; ibd@erasmusmc.nl

Voor vragen over uw afspraak belt u met de desbetreffende polikliniek of afdeling.

Telefoonnummers
Algemeen telefoonnummer Erasmus MC: 010-704 04 04
Apotheek Erasmus MC: 010-703 04 24
Dagbehandeling: 010-703 27 51
Endoscopie afdeling: 010-704 02 66
IBD verpleegkundige: 06-1360 2570
Polikliniek Maag- en Darmziekten: 010-704 05 72
Radiologie: 010-704 02 65Herhaalmedicatie
Vraag om een herhaalrecept tijdens uw afspraak met uw arts. Zijn uw medicijnen (bijna) op? Dan kunt u een herhaalrecept bij ons aanvragen.
Het kan voorkomen dat uw herhaalrecept niet dezelfde week naar uw apotheek gestuurd kan worden. Het kan ook voorkomen dat uw medicijnen niet direct leverbaar zijn door uw apotheek.
Vraag de herhaalrecepten daarom minstens 2 weken voordat uw oude medicijnen op zijn bij ons aan.
U kunt hier een digitaal herhaalrecept aanvragen. Lukt dit niet, dan kunt u de polikliniek bellen.


Checklist

Heeft u binnenkort een afspraak bij ons?

Hoe bereidt u uw gesprek voor? Wat neemt u mee? Alles wat u moet weten in een handig overzicht.
Bereid u voor