Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Kliniek
Kliniek

Kliniek Kinderthoraxcentrum

Wanneer: De kliniek Kinderthoraxcentrum is 24 uur per dag, 7 dagen per week geopend.
Locatie: Erasmus MC Sophia, SK, 2e etage, D-gang
Telefoon: (010) 703 60 12

In de kliniek Kinderthoraxcentrum worden kinderen opgenomen voor onder andere aandoeningen van het hart, de longen, luchtwegen en andere organen in de borstkas. Een team van artsen en verpleegkundigen is 24 uur per dag beschikbaar voor de beste zorg en begeleiding.

Over

Wat gaan we doen?

Wanneer komt u hier?

De kliniek Kinderthoraxcentrum is een verpleegafdeling, speciaal bedoeld voor kinderen die worden behandeld door artsen van de specialismen kindercardiologie, kinderlongziekten, kinderchirurgie en keel-, neus- en oorheelkunde (KNO). Er werken verschillende specialismen samen om de beste zorg te bieden aan kinderen met (aangeboren) aandoeningen van het hart, de longen, luchtwegen en andere organen in de borstkas. In de kliniek kunnen kinderen die te ziek zijn om naar huis te gaan blijven slapen met hun ouders.

Wat gaan we doen?

Elke ochtend bespreken artsen en verpleegkundigen hoe het met uw kind gaat en hoe de afgelopen dag en nacht verlopen zijn. Samen met uitslagen van onderzoeken worden plannen voor de komende dag(en) gemaakt.

Samenzorg

In het Erasmus MC Sophia werken artsen, verpleegkundigen, kinderen en hun ouders samen aan de beste zorg. Door goed naar u en uw kind te luisteren, betrekken wij u bij de behandeling zodat wij uw kind nog beter kunnen behandelen. Wij noemen dit Samenzorg.

Het Samenzorg overleg

In het Kinderthoraxcentrum is drie keer in de week een overleg waarbij de verpleegkundige, arts-assistent en/of verpleegkundig specialist en supervisor bij uw kind en u op de kamer langskomen voor de visite. U mag hierbij aanwezig zijn. Tijdens dit overleg kunt u aangeven hoe u het vindt gaan en wordt het verdere beleid bepaald. Daarnaast worden er eventuele uitslagen besproken. Deze bespreking noemen we het Samenzorg overleg.

Onze begeleiding

Door wie wordt u geholpen?

In de kliniek Kinderthoraxcentrum zijn veel verschillende medewerkers werkzaam:

 • Hoofdbehandelaar
  Ieder kind heeft een hoofdbehandelaar, passend bij het specialisme waarvoor uw kind is opgenomen. De hoofdbehandelaar bepaalt het beleid en is eindverantwoordelijk. Indien nodig kunnen er andere specialismen in consult gevraagd worden en mee bepalen over het beleid.
 • Arts
  De arts of zaalarts, passend bij het specialisme waarvoor uw kind opgenomen is, bespreekt iedere dag de situatie rondom uw kind. Dat kan tijdens het Samenzorg overleg op maandag, woensdag en vrijdag. De arts bespreekt samen met de verpleegkundige de situatie van uw kind en bepaalt het beleid voor die dag. De artsenvisite vindt in de ochtend plaats.
 • Verpleegkundig specialist
  Op de afdeling werken verpleegkundig specialisten samen met de artsen en zaalartsen. U kunt bij haar overdag terecht voor vragen over de zorg en de afdeling.
 • Kinderverpleegkundige (in opleiding) en verzorgende
  De verpleegkundige die uw kind verzorgt, is altijd een kinderverpleegkundige. Soms zijn zij nog in opleiding, maar dan is er toezicht door een gediplomeerd kinderverpleegkundige. U kunt uw vragen altijd kwijt bij de kinderverpleegkundige. De verzorgende ondersteunt de kinderverpleegkundige.
 • Senior verpleegkundige zorg
  Op de afdeling zijn twee senior verpleegkundigen aanwezig. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in het Kinderthoraxcentrum, zoals het team aansturen en het maken van planningen en roosters.
 • Verpleegkundig consulenten
  Verpleegkundig consulenten begeleiden u en uw kind bij opname of operatie. Als uw kind weer naar huis mag, zijn zij ook het eerste aanspreekpunt bij vragen.
 • Pedagogisch medewerker
  De pedagogisch medewerker begeleidt en ondersteunt u en uw kind als u dit prettig vindt. Dit wordt gedaan door middel van verwerkend spel, gedrag- en ontwikkelingsobservaties, voorbereiding op medische en verpleegkundige handelingen, begeleiding bij onderzoeken en ingrepen, ontspannings- en afleidingstechnieken, voorlichting en advies en het stimuleren van de ontwikkeling van uw kind.
 • Voedingsassistente
  Goede voeding is belangrijk om de kinderen snel weer op de been te krijgen.
  De voedingsassistente verzorgt de maaltijden van de kinderen op de afdeling. Wanneer uw kind bijvoorbeeld flesvoeding gebruikt, bestelt de voedingsassistente dit tijdig en bewaart zij het in de koelkast in de afdelingskeuken. Oudere kinderen kunnen bij haar terecht voor de maaltijden en gezonde tussendoortjes.
 • Maatschappelijk werker
  De maatschappelijk werker geeft ouders begeleiding en advies over maatschappelijke zaken rondom een ziek kind. De maatschappelijk werker kan naar behoefte worden ingeschakeld.
 • Fysiotherapeut/logopedist
  In het Erasmus MC Sophia zijn gespecialiseerde fysiotherapeuten en logopedisten. Zij geven kinderen extra begeleiding om weer zo snel mogelijk beter te worden.
 • Geestelijk verzorger
  Indien u hier behoefte aan heeft kunt u een geestelijk verzorger via de verpleegkundige bereiken.
 • Onderwijsondersteuning
  Als uw kind langer dan een week wordt opgenomen is er onderwijsondersteuning mogelijk.

Onderzoeken

Onderzoek & Diagnose

U kunt per specialisme nalezen welke operaties, onderzoeken of behandelingen er worden gedaan:

Op bezoek

Als ouder mag u 24 uur per dag bij uw kind blijven. Overig bezoek is welkom tijdens de bezoektijden: van 14.00 - 20.00 uur. Als ouder kunt bij de verpleegkundige doorgeven als u weg bent of bezoek verwacht.

Het is heel belangrijk dat het rustig blijft op de afdeling.

 • Wij vragen u het aantal bezoekers zoveel mogelijk te beperken, en met maximaal 2 bezoekers per keer te komen.
 • Andere bezoekers kunnen elkaar beter afwisselen in de centrale hal of de familiekamer.
 • Broertjes of zusjes kunnen spelen op het Ronald McDonald Speeldek.

Kom niet op bezoek wanneer u zelf ziek bent of in contact bent geweest met een infectieziekte.

Voor meer informatie over een verblijf in ons ziekenhuis verwijzen we u graag door naar de pagina Een prettig verblijf in het Erasmus MC Sophia. Op deze pagina leest u welke voorzieningen en activiteiten wij bieden, naast zorg, om de tijd in ons ziekenhuis zo prettig mogelijk te laten verlopen. Voor uw kind, voor u als ouder en voor eventuele broertjes en zusjes.

Heeft u vragen?

Gebruik ons contactformulier.

Contactformulier

Komt uw kind binnenkort bij ons voor een onderzoek?

Wat kunt u verwachten? En wat vertelt u uw kind? Alles wat u moet weten in een handig overzicht.
Bereid u voor