Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
specialism
Specialisme

Cardiothoracale chirurgie (kinderen)

Onze cardiochirurgen behandelen kinderen met (aangeboren) afwijkingen aan het hart en longen vanaf de geboorte tot en met de volwassen leeftijd.

Over dit specialisme

Wat we doen

Wat is dit specialisme?

Onze cardiochirurgen zijn gespecialiseerd in het behandelen van aangeboren afwijkingen aan de bloedvaten in de borstholte, het hart, de luchtwegen en de longen. Tijdens deze behandeling wordt er samengewerkt met diverse andere specialisten zoals een kindercardioloog, een kinderlongarts, een kinder-KNO-arts, een kinderchirurg, een anesthesioloog en de perfusionisten (zij bedienden de hart-longmachine (ECMO)).

Wat willen we bereiken?

Wij willen patiënten met aangeboren afwijkingen aan hart, longen of luchtwegen de beste behandeling geven die er is. Meestal voeren we de behandeling zelf uit, maar mocht het nodig zijn is er ook een mogelijkheid tot samenwerking met andere ziekenhuizen in binnen- en buitenland.

Waarom naar het Erasmus MC Sophia?

In het Erasmus MC Sophia zijn wij in staat de meeste behandeling zelf uit te voeren. Voor de chirurgische behandelingen van kinderen met hartfalen zijn wij zelfs het enige centrum in Nederland, waar steunharten en harttransplantatie worden verricht. Hierbij maken wij ook gebruik van de samenwerking met hartchirurgen die volwassen patiënten met hartfalen behandelen. Ook voor de gecombineerde afwijkingen zijn alle mogelijkheden in het Erasmus MC Sophia aanwezig om zo de totale zorg te kunnen leveren die nodig zijn.

Aandoeningen die we behandelen en/of diagnosticeren

Wij behandelen onder andere:

  • Aangeboren hartafwijkingen en afwijkingen aan de grote bloedvaten in de borstholte.
  • Afwijkingen aan de luchtwegen.
  • Longafwijkingen.
  • Hartfalen bij kinderen (steunhart en harttransplantatie).

Alle aandoeningen

Binnen het specialisme Cardiothoracale chirurgie zijn wij betrokken bij veel aandoeningen. U kunt per aandoening meer informatie vinden door erop te klikken.

Aberrante Linker Coronair Arterie uit de Pulmonale Arterie (ALCAPA)

Abnormale pulmonale veneuze connectie

Aortaklepstenose

Atrioventriculair blok (AV-blok)

Atrioventriculair septumdefect (AVSD)

Atriumfibrilleren of boezemfibrilleren

Atriumseptumdefect (ASD)

Brugada syndroom

Catecholaminerge Polymorfe Ventriculaire Tachycardie (CPVT)

Coarctatie van de aorta

Double Outlet Rechter Ventrikel (DORV)

Endocarditis

Endocarditis

Gedilateerde Cardiomyopathie (DCMP)

Hartfalen

Hypertrofische Cardiomyopathie (HCMP)

Hypertrofische obstructieve cardiomyopathie (HCOM)

Hypoplastisch Linker Hart Syndroom (HLHS)

Hypoplastisch Rechterhartsyndroom (HRHS)

Lange QT-syndroom (LQTS)

Open Ductus Botalli (ODB)

Pulmonale hypertensie

Pulmonalisklepatresie

Pulmonalisklep atresie met intact ventrikel septum

Pulmonalisklepstenose

Re-entrytachycardie

Restrictieve Cardiomyopathie RCMP

Supraventiculaire tachycardie (SVT)

Tetralogie van Fallot

Totale abnormale pulmonale veneuze connectie (TAPVR)

Transpositie van de grote vaten (TGV)

Tricuspidalisklepatresie

Truncus arteriosus

Univentriculair hart

Ventriculaire tachycardie

Ventrikel Septum defect (VSD)

Vernauwde of lekkende hartklep

Wolff Parkinson White (WPW)

Wetenschappelijk onderzoek

Binnen ons specialisme wordt er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. Zo wordt er gekeken naar de resultaten van het gebruik van donorhartkleppen en wordt dit vergeleken met andere alternatieven. Ook worden bij kinderen die geopereerd worden soms onderzoek gedaan naar pijnstilling na de operatie, en kan er materiaal afgenomen om wetenschappelijk onderzoek op te verrichten.

Operatie

Klinieken

Heeft u vragen?

Met vragen of opmerkingen kunt u terecht bij ons secretariaat:

Contactformulier
wizard_link

Komt u hier voor een eerste bezoek?

Hoe bereidt u uw gesprek voor? En wat vertelt u uw kind? Alles wat u moet weten in een handig overzicht.

Bereid u voor