Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
bandage
Aandoening

Acute myeloide leukemie

Acute myeloïde leukemie (AML) is kanker van het bloed en beenmerg, waarbij er in korte tijd een grote toename is van onrijpe witte bloedcellen, ook wel (myelo)blasten.

Acute myeloide leukemie: over deze aandoening

Wat is Acute myeloide leukemie?

Beenmerg bevindt zich in de holle beenderen, met name in het bekken, het borstbeen, de ribben en ruggenwervels. 

In het beenmerg vindt de aanmaak van bloedcellen plaats. Alle verschillende bloedcellen (rode bloedcellen, witte bloedcellen en bloedplaatjes) worden daar gevormd vanuit de stamcel.

Bij acute myeloide leukemia (AML)  ontstaat er een overproductie van onrijpe witte bloedcellen, de blasten, die de normale bloedaanmaak in het beenmerg verdringen. Hierdoor ontstaan bloedarmoede, meer kans op infecties en eventueel bloedingen.

Voor uitgebreide informatie over deze aandoening verwijzen we u naar:

Elk jaar krijgen in Nederland ongeveer 700 mensen de diagnose AML. Bron: IKNL.

Soorten

Hoewel bij AML altijd sprake is van een toename van onrijpe cellen in het beenmerg, kunnen met aanvullend onderzoek verschillende subtypes van de ziekte onderscheiden worden.

Op het moment dat de ziekte wordt vastgesteld, is het belangrijk om met uitgebreid beenmerg- en bloedonderzoek vast te stellen om welk subtype AML het gaat. Het is om twee redenen belangrijk om dat te doen.

In de eerste plaats kan het subtype van belang zijn voor het kiezen van de juiste behandeling. In de tweede plaats kan het subtype iets zeggen over de prognose, ofwel de kans dat de ziekte zal reageren op behandeling.

Oorzaak

Bij de grote meerderheid van mensen bij wie de diagnose AML wordt gesteld is onbekend waardoor de ziekte is ontstaan. Er zijn echter een aantal factoren waarvan bekend is dat zij een verhoogde kans op AML kunnen geven:

 • Blootstelling aan radioactieve straling
 • Blootstelling aan industriële chemicaliën (bijvoorbeeld benzeen)
 • Eerdere behandeling met chemotherapie en/of bestraling voor andere vormen van kanker
 • Het hebben van een andere beenmergziekte, zoals het myelodysplastisch syndroom (MDS)
 • In sommige gevallen kunnen erfelijke factoren een rol spelen; zo nodig wordt hiernaar aanvullend onderzoek ingezet

Symptomen en gevolgen

De onrijpe cellen (blasten) verdringen de aanmaak van de normale bloedcellen in het beenmerg.

Er zijn verschillende soorten normale bloedcellen. Een tekort aan deze normale cellen geeft de volgende klachten en verschijnselen: 

 • Rode bloedcellen (erytrocyten) zijn in het lichaam belangrijk voor het transport van zuurstof naar de verschillende organen. Een tekort hieraan wordt bloedarmoede genoemd en kan klachten geven van vermoeidheid, duizeligheid, bleek zien of kortademigheid.
 • Bloedplaatjes (trombocyten) spelen een rol bij de stolling van bloed. Een tekort hieraan kan de kans op bloedingen vergroten. Daarnaast kunnen onverklaarbare blauwe plekken ontstaan.
 • Witte bloedcellen (leukocyten) zijn verantwoordelijk voor de afweer tegen virussen en bacteriën. Wanneer deze verdrongen worden door de kwaadaardige zieke cellen neemt de kans op het krijgen van infecties toe.

Wat wij voor u doen

Onderzoek en diagnose

Om de diagnose te stellen wordt het volgende traject gevolgd:

 • Gesprek met u (anamnese)
 • Lichamelijk onderzoek
 • Bloedonderzoek
 • Beenmergonderzoek 
 • In sommige gevallen een ruggenprik (lumbaalpunctie)

Beenmergpunctie

Behandeling

Met wie heeft u te maken?

Wanneer bij u de diagnose AML wordt vastgesteld, krijgt u tijdens de behandeling te maken met de volgende zorgverleners:

 • Internist-hematoloog
 • Arts-assistent
 • Verpleegkundig specialist
 • Neuroloog
 • Diëtist
 • Psychosociaal team
 • Fysiotherapeut
 • Verpleegkundige
Checklist

Komt u binnenkort bij ons op bezoek?

Hoe bereidt u uw gesprek voor? Wat neemt u mee? Alles wat u moet weten in een handig overzicht.
Bereid u voor