Kanker Instituut

Spreekuur

Beenmerg

Wanneer: Elke dinsdagochtend
Gebouw: Polikliniek Hematologie, gebouw Ng, etage 2, wachtgebied 2J

Uw bezoek

Wat gaan we doen?

Bij verdenking op een verstoorde aanmaak van de bloedcellen, kan het nodig zijn het beenmerg te onderzoeken. Hiervoor wordt een kleine hoeveelheid beenmergcellen opgezogen, dit noemen we een beenmergpunctie. Soms wordt ook een dun pijpje beenmerg afgenomen (bot), dit noemen we een beenmergbiopsie.

Onze begeleiding

Tijdens dit onderzoek wordt u geholpen door een arts of verpleegkundig specialist. 

Behandelingen

Het onderzoek vindt plaats op de polikliniek. U wordt binnen geroepen en gevraagd op de onderzoeksbank plaats te nemen. Er wordt uitgelegd hoe de procedure gaat plaats vinden.

Meestal wordt het beenmerg aan de achterzijde uit het bekken gehaald. U ligt dan op uw zij met de knieën opgetrokken. We kunnen ook vanuit het het sternum (borstbeen) beenmerg opzuigen. U ligt dan op uw rug. De arts of verpleegkundig specialist (VS) bepaalt de plaats van de punctie, desinfecteert de huid en verdooft vervolgens de huid en het botvlies. Dit kan gevoelig zijn. De arts of verpleegkundig specialist controleert of de verdoving goed is ingewerkt en zet hierna de beenmergnaald. Dit geeft ter plaatse een drukkend gevoel. Wanneer er vervolgens beenmergcellen worden opgezogen, kunt u enkele seconden pijn voelen met name in de bil. Dit kan uitstralen naar het been waar de punctie plaats vindt. Deze pijn is na het opzuigen weer verdwenen. Om verschillende onderzoeken met beenmergcellen te kunnen doen, moet soms meerdere malen beenmerg worden opgezogen. Bij een beenmergbiopsie zult u tevens hetzelfde drukkend/pijnlijke gevoel ervaren.

De meeste procedures duren totaal 15 minuten.

Checklist

Heeft u binnenkort een afspraak bij ons?

Hoe bereidt u uw gesprek voor? Wat neemt u mee? Alles wat u moet weten in een handig overzicht.

Bereid u voor