Kanker Instituut

Stethoscoop
Onderzoek

Beenmergpunctie

Beenmergbiopsie

Bij verdenking op een verstoorde aanmaak van de bloedcellen, kan het nodig zijn het beenmerg te onderzoeken. Hiervoor wordt een kleine hoeveelheid beenmergcellen opgezogen, dit noemen we een beenmergpunctie.

Over dit onderzoek

Wat we gaan doen

Het doel van de beenmergpunctie is om bij een verdenking van een verstoorde aanmaak van de bloedcellen te onderzoeken of dit daadwerkelijk zo is.

In het beenmerg worden alle bloedcellen aangemaakt. Het beenmerg bevindt zich bij volwassenen vooral in het bekken, de ribben en in het borstbeen. Als er een verdenking is op een verstoorde aanmaak van de bloedcellen, kan het nodig zijn het beenmerg te onderzoeken. Hiervoor wordt een kleine hoeveelheid beenmergcellen opgezogen, dit noemen we een beenmergpunctie. Soms wordt ook een dun pijpje beenmerg (bot) afgenomen, dit noemen we een beenmergbiopsie.

Hoe gaan we te werk?

Het onderzoek kan plaatsvinden op de polikliniek of kliniek, waarbij u op een onderzoeksbank of uw bed ligt. Meestal wordt het beenmerg aan de achterzijde uit het bekken gehaald U ligt dan op uw zij met de knieën opgetrokken. We kunnen ook vanuit het het sternum (borstbeen) beenmerg opzuigen. U ligt dan op uw rug. De arts of verpleegkundig specialist (VS) bepaalt de plaats van de punctie, desinfecteert de huid en verdooft vervolgens de huid en het botvlies. Dit kan gevoelig zijn.

De arts of verpleegkundig specialist controleert of de verdoving goed is ingewerkt en zet hierna de beenmergnaald. Dat geeft ter plaatse een drukkend gevoel. Wanneer er vervolgens beenmergcellen worden opgezogen, kunt u enkele seconden pijn voelen met name in de bil en kan dit uitstralen naar het been waar de punctie plaats vindt. Deze pijn is na het opzuigen weer verdwenen. Om de verschillende onderzoeken met de beenmergcellen te kunnen doen moet soms meerdere malen beenmerg worden opgezogen. Bij een beenmergbiopsie zal u tevens hetzelfde drukkend/pijnlijke gevoel ervaren.

De meeste procedures duren totaal 15 min. 

Bijwerkingen & complicaties

Bijwerkingen

Tijdens het onderzoek kunt u een pijnlijk/drukkend gevoel ervaren. Ook kunt u nog enige dagen last houden van een beurs gevoel op de plaats waar de punctie plaats vond. U mag zonodig paracetamol gebruiken, tenzij uw arts hier bezwaar tegen heeft. 

Complicaties

Soms vallen patiënten flauw na de beenmergpunctie, dit omdat ze te weinig gegeten hebben. U hoeft niet nuchter te zijn voor dit onderzoek. Patiënten kunnen dit ook als een spannend onderzoek ervaren. Soms is er een nabloeding uit de insteekplaats of kan het been doorzakken waar is verdoofd. Deze complicatie komt zelden voor; de verdoving is 2-4 uur later uitgewerkt. Patiënten dienen dan te wachten op de dagbehandeling totdat ze goed op het been kunnen staan.

Uitslag

De resultaten van het onderzoek worden met u besproken op de polikliniek. U krijgt een afspraak bij uw hoofdbehandelaar. De meeste uitslagen zijn na 2 weken bekend.

Bent u opgenomen in ons ziekenhuis, dan zal de zaalarts u op de hoogte stellen zodra de uitslag bekend is. 

Ook als u merkt dat u geen afspraak heeft staan voor de uitslag van het onderzoek, kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer (010) 704 02 52.

Met wie heeft u te maken?

Tijdens het onderzoek heeft u te maken met de hematoloog of verpleegkundig specialist. Heeft u vragen of heeft u last van een nabloeding uit de insteekplaats, neemt u dan contact op met de polikliniek Hematologie (010) 704 02 52.
Checklist

Komt u binnenkort bij ons voor een onderzoek, behandeling of operatie?

Wat kunt u verwachten? Wat neemt u mee? Alles wat u moet weten in een handig overzicht.

Bereid u voor