Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Stethoscoop
Behandeling

Bestraling gynaecologische tumoren

Radiotherapie is één van de behandelmethodes om tumoren te behandelen en / of klachten te verminderen. Het wordt ook wel bestraling genoemd.

Over deze behandeling

Wat we gaan doen

Wat is het?

Letterlijk betekent radiotherapie: behandeling met behulp van straling. Het is één van de methodes om tumoren te behandelen (en symptomen en klachten te bestrijden). Radiotherapie kan de groei van tumoren stoppen omdat tumorcellen gevoelig zijn voor straling. Door bestraling worden (eventueel achtergebleven) tumorcellen gedood. De tumorcellen gaan dood terwijl de gezonde cellen zich herstellen.

De stralenbundel bestaat uit sterke röntgenstralen en is onzichtbaar. De straling wordt precies gericht op het gedeelte van het lichaam waar de straling nodig is.

Een behandeling met radiotherapie bestaat meestal uit meerdere bestralingen en kan variëren van 5 tot 30 keer. Het aantal bestralingen is afhankelijk van de aard en omvang van de tumor.

Het bestralingsapparaat dat gebruikt wordt, wordt een lineaire versneller genoemd.

Hoe gaan we te werk?

De behandeling bestaat uit de volgende stappen:

  • Een gesprek met de radiotherapeut
  • Het maken van een CT scan
  • Bestraling op een lineaire versneller

Tijdens de bestralingsperiode heeft u controleafspraken met de radiotherapeut. De verschillende stappen worden met u besproken tijdens uw eerste polikliniek bezoek.

In de voorlichtingsfilm die u hierna kunt bekijken en de algemene folder worden de verschillende onderdelen stap voor stap toegelicht (het maken van het masker is niet van toepassing bij een bestraling van het bekkengebied). U krijgt ook informatie over mogelijke bijwerkingen van de bestraling.

Andere mogelijkheden van bestraling zijn inwendige bestraling en hyperthermie. De arts bespreekt dit met u.

Meer gedetailleerde informatie leest u in onze folders:

Wat is het doel?

Het doel van radiotherapie is om tumorcellen te vernietigen.

Radiotherapie wordt vaak gecombineerd met andere vormen van behandeling zoals bijvoorbeeld chemotherapie, een operatie, immunotherapie of hyperthermie.

Soms wordt de bestraling ook na een operatieve ingreep ingezet om er voor te zorgen dat mogelijk achtergebleven tumorcellen niet meer kunnen groeien; dit heet adjuvante radiotherapie.

Voorbereiding

Voor het eerste bezoek bij uw radiotherapeut kunt u de voorlichtingsfilm bekijken en onze folder lezen.

Tijdens dit bezoek krijgt u informatie over welke behandeling het beste voor u is en is er tijd om vragen te beantwoorden. Om voorbereid te zijn op uw afspraak, kunt u vooraf de vragen opschrijven. Het is aan te bevelen om iemand mee te nemen naar dit gesprek.

In sommige gevallen kan aansluitend na de afspraak met uw arts gestart worden met de voorbereiding van de behandeling (zoals een CT scan).


Bijwerkingen & complicaties

Vermoeidheid is een bijwerking die regelmatig voorkomt. Probeer zoveel mogelijk uw normale dagritme aan te houden en uw conditie op peil te houden zolang dat mogelijk is.

In de folder "Radiotherapie bij gynaecologische tumoren" vindt u meer informatie over de eventuele bijwerkingen bij bestraling van de vrouwelijke geslachtsorganen/-delen.

De radiotherapeut bespreekt met u hoe u het best kunt omgaan met de bijwerkingen en schrijft, indien nodig, medicijnen voor om de klachten te verminderen.

Thuis

Bijwerkingen van de bestraling nemen niet direct af na de laatste bestraling. De reactie op de huid en eventueel slijmvlies kan soms toenemen. Het ontstaan van bijwerkingen hangt af van de plaats van het bestralingsgebied en vindt alleen plaats op de plekken waar u bestraald wordt. De bijwerkingen verdwijnen meestal pas na een paar weken soms maanden.

Indien nodig, kunt u contact opnemen met het secretariaat van uw behandelend arts.

Wanneer neemt u contact op?

Indien u tijdens uw behandeling last heeft van bijwerkingen van de bestraling kunt u dit overleggen met de radiotherapeutisch laboranten op het bestralingstoestel.

Daarnaast werken op de zorgpost van de Radiotherapie verpleegkundigen die speciaal opgeleid zijn voor zorg aan patiënten die bestraald worden en die kunnen adviseren bij bijwerkingen.

Gedurende de behandeling heeft u ook afspraken met uw radiotherapeut waarin u de klachten van de behandeling kunt bespreken.

Voor alle dringende vragen buiten kantoortijden en tijdens het weekend kunt u contact opnemen met het Erasmus MC via het algemene telefoonnummer (010) - 704 07 04 en vragen naar de dienstdoende radiotherapeut.


Resultaat

Het doel van de bestraling is het doden van alle tumorcellen. Het uiteindelijke effect van de bestralingsbehandeling wordt pas een aantal weken tot maanden na afloop van de behandelingen bereikt.

U krijgt een controleafspraak bij de radiotherapeut. Tijdens deze afspraak worden de eventuele bijwerkingen van de bestraling besproken. In een enkel geval krijgt u een telefonische afspraak.

Deze afspraak is een aantal weken na de laatste bestraling omdat het gevolg van de behandeling niet direct te meten is.


Met wie heeft u te maken?

Contactinformatie over onze afdeling vindt u hier.

Bij uw behandeling zijn de volgende radiotherapeuten betrokken:

Checklist

Komt u binnenkort bij ons voor een onderzoek, behandeling of operatie?

Wat kunt u verwachten? Wat neemt u mee? Alles wat u moet weten in een handig overzicht.
Bereid u voor