Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
logo voor centrum
Onderwijsaanbieder

Discipline Overstijgend Onderwijs (DOO)

Het Erasmus MC verzorgt in samenwerking haar partners het Discipline Overstijgend Onderwijs (DOO) voor artsen in opleiding tot medische specialist (AIOS) in de Onderwijs- en Opleidingsregio Zuidwest Nederland. Het is een gevarieerd aanbod aangevuld met nieuwe modules die het aankomende jaar voor het eerst aangeboden zullen worden. Deze programma’s worden samen met de deelnemers verder vormgegeven. De leerbijeenkomsten vinden zowel online als in het Erasmus MC plaats. Doelgroep(en): arts in opleiding tot (medisch) specialist (AIOS)/A(N)IOS/ PhD studenten/onderzoekers.

Over ons

Algemeen

 

Inleiding

De komende jaren verandert de zorg ingrijpend, zowel voor de patiënt, de zorgprofessionals en als de zorgorganisaties. Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen in de zorgverlening zijn van grote invloed op die veranderingen. Zo neemt de zorgvraag de komende jaar flink toe, stijgt het aantal complexe patiënten en volgen de ontwikkelingen op medisch-technologisch terrein elkaar razendsnel op. Dat vraagt om een heel andere invulling van de rol en vaardigheden voor de zorgprofessionals. Om als zorgprofessional adequaat te kunnen reageren op die veranderende vraag is het van belang dat je als assistent in opleiding tot specialist (aios) de daarvoor benodigde competenties ontwikkelt.

Vernieuwd programma

Het vernieuwde Discipline Overstijgend Onderwijs (DOO) draagt eraan bij om je competenties te verbreden en/of verder te ontwikkelen om beter op die veranderende zorgvraag te kunnen inspelen en de leiding te nemen in het continue innoveren en optimaliseren van de zorg. De CANBETTER thema’s vormen samen de kern voor de nieuwe opzet: kwaliteit & veiligheid, klinisch leiderschap, kwetsbare groepen en doelmatigheid.

Binnen het OORZWN hebben we drie profielen ontwikkeld waar je als aios je in kunt verdiepen:

  • Klinisch leiderschap 

  • Innovatie en wetenschap
  • Onderwijs en opleiden

 

Daaronder vallen verschillende modules zoals, netwerkgeneeskunde, samen beslissen, coachen van de co etc. Persoonlijk leiderschap en het ontwikkelingen van je professionele identiteit lopen als een rode draad door de drie profielen heen.

Voor wie

De afdeling Onderwijsbeleid en- Advies van Erasmus MC coördineert in opdracht van de Centrale opleidingscommissie het Discipline Overstijgend Onderwijs (DOO) voor artsen in opleiding tot medische specialist (AIOS) in de Onderwijs- en Opleidingsregio Zuidwest Nederland. 

Als aios, met een aanstelling bij een zorginstelling die onderdeel is van de OOR ZWN, ben je verplicht om jaarlijks minimaal één cursus uit Discipline Overstijgend Onderwijs (DOO) programma te volgen.

Opzet programma

  • Centraal bij de nieuwe DOO staat het leren op de werkplek en portfolio toetsing. Je ontwikkelt immers de benodigde competenties op de werkplek door continu te experimenteren en te reflecteren op je handelen.
  • Alle modules zijn ‘blended’ van opzet dat wel zeggen dat het uit leerbijeenkomsten bestaat en ICT gebaseerd onderwijsactiviteiten, leermaterialen en tools.
  • Tijdens de (virtuele) leerbijeenkomsten is er ruimte voor uitwisselen van ervaringen, oefenen van vaardigheden en ontwikkelen van nieuwe ideeën. Er worden daar diverse onderwijsmethodes voor ingezet; interactieve discussiegroepen, werken met acteurs, videotraining, werkopdrachten, virtuele sessies (webinar) etc.
  • De kennisgerichte leeractiviteiten worden aangeboden in de vorm van zelfstudie en multimedia tools (tutorials, e-learning, e-peerfeedback).
  • Het gehele programma wordt aangestuurd vanuit de Elektronische Leeromgeving (ELO) van de Medische vervolgopleidingen EMC; het V-learning portaal.
  • Uiteindelijk dien je als aios, aan de hand van je eigen portfolio, te kunnen bewijzen dat je voldoende kennis en vaardigheden hebt ontwikkeld. Een bewijsstuk kan een reflectieverslag zijn, waarin je laat zien hoe en wat je hebt geleerd, feedback (KPB c.q. 360 feedback), een praktijkverbeterplan, uitwerking implementatieprogramma, etc.


Basiscursus Ziekenhuismanagement

Begeleiden van coassistenten

Gezondheidsrecht

Intervisie voor aios

Kijk op patiëntveiligheid

Omgaan met diversiteit en inclusieve patiëntenzorg

Ruimte geven aan innovatie

SOLK

Onze opleiding(en)

Praktische informatie

Registratie


Registratieformulier DOO 2024

Wilt u zich nog opgeven voor een training die binnen 3 weken plaatsvindt, neemt u dan alstublieft ook even telefonisch of per e-mail contact met ons op.

Let op: Wanneer men een hotmail emailadres invoert bij inschrijving kan het zo zijn dat de bevestiging in Spam berichten terechtkomt.

 

Registratieformulier SOLK  
Let op: SOLK valt niet onder Discipline Overstijgend Onderwijs en bij inschrijving dient u direct te betalen.

 

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen via: 

E: doo@erasmusmc.nl