Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Medische vervolgopleiding

Anesthesiemedewerker

Startmoment: Maart en september
Duur: 2 jaar en 10 maanden
Onderwijsaanbieder: Erasmus MC Academie

Als anesthesie medewerker geef je samen met een anesthesioloog anesthesie bij verschillende specialismen zowel binnen als buiten het operatiekamer complex. Tijdens deze opleiding leer je hoe je jouw werkzaamheden uitvoert. Het is noodzakelijk dat je een aanstelling als Anesthesiemedewerker hebt in één van de bij ons aangesloten ziekenhuizen. Welke dit zijn lees je bij 'Toelatingseisen'.

Over deze opleiding

Overzicht

Wie denkt aan een carrière in een ziekenhuis, denkt al gauw aan artsen en verpleegkundigen, maar je kan ook solliciteren als anesthesiemedewerker (bij één van de onderstaande ziekenhuizen die genoteerd staan bij overige informatie). Als je aangenomen wordt meldt je praktijkbegeleider je aan voor de opleiding.
Een operatie is altijd en voor iedereen een ingrijpende gebeurtenis. Als anesthesiemedewerker zorg je er, samen met de anesthesist, voor dat de begeleiding voor de patiënt optimaal verloopt. Je hebt de zorg voor de patiënt vanaf het moment dat deze onder lokale of gehele anesthesie wordt gebracht tot en met het ontwaken in de uitslaapkamer. Tijdens de operatie bewaak je de patiënt zorgvuldig en in overleg met de anesthesist zorg je ervoor dat de patiënt geen hinder ondervindt van de operatie of ingreep.
Tijdens je werk maak je gebruik van apparatuur, observeer je voortdurend de reacties van de patiënt en voer je diverse controles uit. Naast een gedegen kennis van de technische aspecten van het vak is de omgang met de patiënt een belangrijk onderdeel van het werk. Opereren is ook teamwork. Als anesthesiemedewerker ben je lid van het chirurgisch en anesthesiologisch team. Een goede samenwerking met alle leden van dit team is van essentieel belang voor het succesvol uitvoeren van operaties. Is dit wat je zoekt dan is deze opleiding iets voor jou.

Inhoud

Bij deze opleiding wordt het verwerven van theoretische kennis gecombineerd met het opdoen van ervaring in de praktijk. In het eerste half jaar van de opleiding wordt de theoretische basis gelegd met diverse praktische stages. De kennisbasis komt in de het vervolg van de opleiding steeds terug en wordt gekoppeld aan de werkzaamheden die je in de praktijk uitvoert. Het belangrijkste aspect van het werk is de verantwoordelijkheid voor veiligheid van de patiënt. Eerst leer je de werking van de apparatuur in een skillslab. Zodra je in de praktijk komt kan je de apparatuur bedrijfsklaar maken zodat deze feilloos werkt. Ook controleer je of alle noodzakelijke gegevens aanwezig zijn. Vaak wordt er een vergelijking gemaakt met de luchtvaart als het gaat om de zorgvuldigheid waarmee dit moet gebeuren. Ook daar hangt een mensenleven af van de goede werking van het checken van de feiten en de testen van de techniek. Je informeert en begeleidt de patiënt en assisteert de anesthesist bij het toedienen van de anesthesie. Zowel plaatselijk anesthesie als bij een volledige narcose.

Tijdens de operatie ga je, eerst onder begeleiding en later zelfstandig, de toestand van de patiënt tijdens de operatie bewaken. In samenspraak met de anesthesist leer je hoe de anesthesie op het juiste niveau blijft. Onder invloed van de operatie of ingreep kan er van alles veranderen met de bloeddruk en de ademhaling. Je leert de afwijkingen herkennen door observatie van de patiënt en het interpreteren van de gegevens van meetapparatuur. Je leert te onderscheiden wat je zelf kan en moet doen en wanneer je hulp moet vragen. Je leert dit eerst bij patiënten die, naast de ingreep waarvoor zij komen, gezond zijn. Later in de opleiding leer je rekening te houden met meerdere gezondheidsproblemen die van invloed kunnen zijn op de anesthesie, ook bij zeer complexe operaties.

In de specifieke gids vind je meer informatie over de opleiding.

Resultaat

Bij de beoordeling van de studieresultaten zijn verschillende personen betrokken, bijvoorbeeld een werkbegeleider, praktijkbegeleider en een opleider. Met de opgeslagen resultaten in jouw portfolio laat je je inzicht en ontwikkeling zien voor wat betreft je competenties. Wanneer alle kerncompetenties zijn behaald, ontvang je het diploma anesthesiemedewerker. De hieronder vermelde instellingen hebben een erkenning gekregen van het CZO (College Zorg Opleidingen). Je ontvangt een door het CZO uitgereikt diploma. Meer informatie vind je op de site van het CZO.

Overige informatie

Het aanmeldingsformulier moet worden ingestuurd door de leidinggevende/ praktijkbegeleider  van de instelling waar je een dienstverband hebt.
Op basis van eerder verworven competenties kunnen vrijstellingen worden verleend. 

Bekijk hier de video Werken op de OK van Erasmus MC - De werkdag van een anesthesiemedewerker

Praktische informatie

Startdata

De opleiding start 2 x per jaar in maart en september. Sluitingsdatum van de inschrijving is 1 maand van tevoren.

De duur van de opleiding is 2 jaar en 10 maanden (mag maximaal 1 jaar worden verlengd)

Toelatingseisen

 • Diploma HAVO, bij voorkeur profiel NG/NT; of 
 • Diploma MBO op niveau 4, bij voorkeur in de gezondheidszorg; 
 • Lees in de vacature van het ziekenhuis hun evt verscherpte toelatingseisen
 • Het is noodzakelijk dat je een aanstelling als anesthesiemedewerker hebt in één van de bij ons aangesloten ziekenhuizen:   
  • Amphia Ziekenhuis Breda en Oosterhout
  • Albert Schweitzerziekenhuis
  • Bravis ziekenhuis
  • Erasmus MC, Rotterdam
  • Haga ziekenhuis, Den Haag
  • IJsselland ziekenhuis
  • Ikazia ziekenhuis
  • Maasstad ziekenhuis
  • Reinier de Graaf Gasthuis
  • Francis/Vlietland Groep Rotterdam en Schiedam
  • Van Weel Bethesda ziekenhuis
  • Zorgsaam ziekenhuis

Programma

Bij deze opleiding wordt het verwerven van theoretische kennis gecombineerd met het opdoen van ervaring in de praktijk. De totale opleidingsduur is 2 jaar en 10 maanden en mag maximaal 1 jaar worden verlengd. De opleidingsduur kan variëren, dit is afhankelijk van eventuele vrijstellingen. Tijdens het eerste half jaar ligt de nadruk op de theorie met diverse praktijkstages. Deze beroepsvoorbereidende periode is voorwaardelijk aan het leer-arbeidscontract wat daarna getekend kan worden. Daarna komt het accent steeds meer op de praktijk te liggen.

Om je te helpen kennis en ervaring op te doen in dit vakgebied en dit toe te passen in de praktijk, komen o.a. de volgende vakinhoudelijke onderwerpen aan de orde: 

 • Anesthesiologische zorg en technieken; 
 • Anatomie en fysiologie; 
 • Pathologie; 
 • Farmacologie; 
 • Medische Techniek; 
 • Reanimatie, ABCDE methodiek. 

Generieke kerncompetenties zoals communicatie, samenwerken, kennis en wetenschap, maatschappelijk handelen, organisatie en professionaliseren lopen als een rode draad door de opleiding.

Het onderwijs is competentiegericht opgezet waarin digitale onderwijs tools worden toegepast en heeft als uitgangspunt dat je, naast de theorie lessen, leert door met medestudenten samen te werken, met vakdocenten te discussiëren en door het opbouwen van een eigen portfolio met bewijsmateriaal van je ontwikkeling. Een proactieve, open en enthousiaste leerhouding is hierbij van groot belang.

Ons uitgangspunt is dat leren vooral plaats vindt in de praktijk en dat de vertaalslag van de theoretische kennis en de inzichten naar het eigen handelen essentieel zijn voor je ontwikkeling tot professional. De opleiding heeft een praktijkcomponent die is gebaseerd op 7 kerncompetenties die behaald moeten worden.

Je hebt zelf een grote verantwoordelijkheid voor je leerproces. De (praktijk)opleider, (gast)docenten, opleiders en jouw studiegenoten helpen je bij het verwerven van kennis en inzicht en bij het toepassen van deze kennis in de praktijk.

Kosten

Bekijk hier de prijs van deze scholing. Een korte versie van het prijzenoverzicht unit Medisch Assisterend vind je hier.

Bijzonderheden

Voor BMH-gediplomeerden is een verkort maatwerktraject mogelijk. Erasmus MC Academie heeft een maatwerktraject ontwikkeld waarmee je het CZO-diploma operatieassistent of anesthesiemedewerker kunt behalen. Voorwaarde is dat je, naast je diploma Medische Hulpverlening, een baan hebt op de operatiekamer van een door het CZO erkend ziekenhuis.
Dit maatwerk wordt aangeboden in een verkort traject. Het traject wordt voor jou persoonlijk samengesteld, in samenspraak met de zorginstelling waar je in dienst bent.  Wanneer jouw traject start is afhankelijk  van de leerroute die je gaat volgen. Je wisselt onderwijs bij de Erasmus MC Academie af met werk in de praktijk.
De mogelijkheid bestaat om leereenheden van de opleiding apart te volgen.

Aanmelden en voorwaarden

Hoe kun je je aanmelden?

Aanmelden kan via deze aanmeldpagina.

Algemene voorwaarden

Heeft u vragen?

Gebruik ons contactformulier.

Contactformulier