Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
education-book
Verpleegkundige specialisatie

Mammacare Verpleegkundige

Startmoment: 1x per jaar
Duur: 10 maanden
Onderwijsaanbieder: Erasmus MC Academie

De opleiding bied je naast vakinhoudelijke kennis, handvatten die je helpen aan te sluiten bij de veranderde zorgbehoefte en invulling te geven aan je functie als mammacare verpleegkundige.

Over deze opleiding

Overzicht

Het mammacarcinoom is een van de meest voorkomende kankervormen in Nederland. De specifieke problemen tijdens de diagnostische fase, de behandeling en de nazorg vragen om gespecialiseerde verpleegkundigen op het gebied van mammacare: de Mammacareverpleegkundige.

Als mamacareverpleegkundige heb je nadat de diagnose is gesteld het eerste contact met de patiënt.
In deze fase ondersteun je de patiënt in het verdere onderzoek met het geven van voorlichting instructie en advies. Als de behandeling is afgestemd bied je pre- en postoperatieve zorg en observeer en analyseer je het herstel. Je bent alert op (dreigende) complicaties en stemt je interventies hierop af. Bovendien speel je in op de individuele situatie van de patiënt en haar omgeving, ook als genezing niet meer mogelijk is.

Maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen in de gezondheidszorg hebben invloed op de manier waarop er zorg wordt verleend. De relatie tussen patiënt en zorgverlener is de laatste jaren ingrijpend veranderd. Internet en " Sociale" media zijn niet meer weg te denken in ons leven. Patiënten hebben beschikking tot heel veel informatie over hun ziekte en de behandeling en stellen daardoor andere eisen aan de voorlichting en instructie. De klinische opnameduur is verkort en zelfmanagement is een prioriteit.
Nieuwe technologieën op medisch gebied zorgen voor steeds intensievere behandeltrajecten met meer risico's op complicaties. Dit alles vraagt van jou als mammacareverpleegkundige een flexibele, zelfbewuste, gedegen en onderbouwde aanpak.

Tijdens de opleiding verwerf je kennis en inzichten op zowel de vakinhoudelijke aspecten op het gebied van diagnostiek, behandeling en (na)zorg als op het gebied van overstijgende competenties die je nodig hebt om je functie als mammacare-verpleegkundige  invulling te geven. 


De opleiding wordt in twee varianten aangeboden.

Variant één
Dit is een combinatietraject waarbij wij de opleiding aanbieden in samenwerking met Stichting Mammaopleiding te Rotterdam.
Het vakinhoudelijke gedeelte van de opleiding volg je bij Stichting Mammaopleiding en rond je af met een certificaat. De overstijgende componenten die voor je functie als mammacareverpleegkundige essentieel zijn, worden verzorgd door Erasmus MC Zorgacademie. Denk hierbij aan het klinisch redeneren, persoonsgerichte zorg, casemanagement, consulentschap en EvidenceBasedPractice.
Voor het verkrijgen van een diploma is het belangrijk dat je de kennis kan toepassen in de praktijk. Daarom bieden we je begeleiding en advies bij het integreren van de verworven kennis in je eigen werksituatie en bouw je een persoonlijk portfolio op waarin alle verworven competenties zichtbaar worden gemaakt. (De prijs van de opleiding wijkt bij deze variant af van de prijs vermeld in het cursusprijzenoverzicht, prijs op aanvraag.)

Variant twee
De tweede variant omvat dezelfde componenten als variant één, hierbij volg je de volledige opleiding binnen Erasmus MC Academie (inclusief de vakinhoudelijke theoriecomponent).
Beide varianten leiden op tot een diploma mammacareverpleegkundige.

Resultaat

Bij de beoordeling van de studieresultaten zijn verschillende personen betrokken, bijvoorbeeld een werkbegeleider, medestudent of een vakdocent. Met de opgeslagen resultaten in jouw portfolio laat je je inzicht zien wat betreft je competentieontwikkeling. Wanneer alle kerncompetenties zijn behaald, ontvang je het diploma mammacareverpleegkundige. Deze opleiding is geaccrediteerd door de V&VN.

Praktische informatie

Startdata

Bij voldoende deelnemers start de opleiding 1 x per jaar . Sluitingsdatum van de inschrijving is 4 weken voor aanvang van de introductiedag. Rooster op aanvraag.

Jaarplanning Maart 2020 groep.

Toelatingseisen

 • Diploma verpleegkunde, BIG geregistreerd;
 • Dienstverband met een zorginstelling (of werkzaam als ZZP);
 • Werken op een afdeling waar je de zorg hebt voor mammacare patiënten, minimaal 24 uur per week;
 • Relevante parate basiskennis van de anatomie, fysiologie en pathologie;
 • PC-vaardig in Word, e-mail en internet;
 • Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.

Programma

Het onderwijs dat wij tijdens deze opleiding aanbieden  is competentiegericht opgezet en heeft als uitgangspunt dat je naast de inspirerende colleges leert door met medestudenten samen te werken, met vakdocenten te discussiëren en door  het toepassen van de door jouw opgedane inzichten in een context specifieke (simulatie)omgeving.   

Ons uitgangspunt is ook dat leren vooral plaats vindt in de praktijk en dat de vertaalslag van de theoretische kennis en de inzichten naar het eigen handelen essentieel zijn voor competentieontwikkeling. De opleiding heeft daarom een praktijkcomponent  die  is gebaseerd op 7 kerncompetenties. Deze  praktische component wordt in het eigen praktijkveld gevolgd, op de eigen afdeling.  
Je hebt zelf een grote verantwoordelijkheid voor je leerproces. De (praktijk)opleider, gastdocenten en jouw studiegenoten helpen je bij het verwerven van kennis en inzicht en bij het toepassen van deze kennis in de praktijk.  

Om je te helpen specifieke kennis, inzichten en ervaring te verwerven en deze toe te passen in de praktijk  staan de volgende leereenheden tot je beschikking: : 

 • Inleiding oncologie *; 
 • Mamma-oncologie *; 
 • Mamma-oncologie (specifiek) *; 
 • Casemanagement; 
 • Evidence based practice: implementatie 
 • Communicatie in de oncologie*; 
 • Ondernemen, samenwerken en consulentschap 
 • Zelfmanagement, communicatie en coaching 

  (* Deze leereenheden volg je afhankelijk van de gekozen variant binnen Erasmus MC Academie of Stichting Mammaopleiding.) 
   Ben je al oncologieverpleegkundige dan kom je in aanmerking voor vrijstelling van bepaalde leereenheden. 

Kosten

Voorbereiding

Je hebt  verantwoordelijkheid voor je eigen leerproces. De (praktijk)opleider, gastdocenten en jouw studiegenoten helpen je bij het verwerven van kennis en inzicht en bij het toepassen van deze kennis in de praktijk. 
Tijdens de theorieopleiding kun je gebruik maken van verschillende voorbereidende opdrachten die je helpen bij de kennisverwerving  en de reflectie op jouw handelen. 

Bijzonderheden

De mogelijkheid bestaat om onderdelen van de opleiding apart te volgen.

Aanmelden en voorwaarden

Hoe kun je je aanmelden?

Algemene voorwaarden

Heeft u vragen?

Gebruik ons contactformulier.

Contactformulier