Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
education-book
Verpleegkundige specialisatie

Recovery & PACU verpleegkundige

Startmoment: Data staan op Eduweb (Zie aanmelden)
Duur: 13 maanden (28 scholingsdagen)
Onderwijsaanbieder: Erasmus MC Academie

Wil jij graag werken voor de pre- en postoperatieve zorg van de patiënt (ook kinderen), dan is dit een opleiding die jou aanspreekt.

Over deze opleiding

Overzicht

Een Recovery, Postoperatieve Anesthesie Care Unit (PACU) en Holding zijn onderdelen van een OK of IC-centrum van een ziekenhuis. De opleiding richt zich vooral op de pre- en postoperatieve zorg voor de patiënt.

Je kunt na de recovery opleiding met aanvullende PACU leereenheden ook werken op een Holding waar onder andere de preoperatieve opvang, het assisteren van de anesthesioloog bij locoregionale- of sedatie anesthesie, assisteren bij inbrengen van lijnen en het aanbrengen van meet- en bewakingsapparatuur kerntaken zijn. Goede communicatieve vaardigheden zijn van belang om de patiënt bij deze intensieve gebeurtenis te begeleiden.

Op de Recovery en de PACU leer je midden tot hoog complexe postoperatieve zorg toe te passen en eventueel 24-uurs IC-zorg na cardio-thoracale ingrepen en na grote long-, vaat- of abdominale chirurgie.

Inhoud

In de opleiding komt de kennis van anesthesie, de chirurgische ingreep en de mogelijke complicaties die daarbij kunnen optreden aan de orde.
Omdat de zorg op deze afdelingen zowel gericht is op volwassenen als kinderen wordt tijdens de opleiding ook aandacht besteed aan de specifiek aspecten van pre- en postoperatieve zorg voor kinderen. Klinisch redeneren loopt als een rode draad door de opleiding heen.

Je leert verbanden leggen tussen de vitale functies en hier juist op te anticiperen. De leereenheden worden aangeboden in samenhang met andere opleidingen binnen de intensieve en acute zorg.

Omdat je tijdens de opleiding hebt geoefend met scenario´s, simulatiepoppen en lotuspatiënten heb je veel problematiek al in een veilige leeromgeving kunnen analyseren, interpreteren en je interventies toe kunnen passen. Je kan deze nu ook toepassen in je eigen praktijk.

In de specifieke gids vind je meer informatie over de opleiding. 

Resultaat

Je opleiding wordt afgerond met een assessment dat wordt afgenomen in de praktijk en in de theorie. Aan de hand van je portfolio wordt dan beoordeeld of je competent bent als beginnend Recovery-PACU verpleegkundige.

V&VN accreditatie en Accreditatie voor verpleegkundige bij BRV (Beroepsgroep recovery verpleegkundige).

Praktische informatie

Startdata

De Recovery/PACU opleiding start 6 x per jaar in januari, maart, mei, september, oktober en november. Maatwerk, b.v. alleen Recovery of alleen PACU is op aanvraag mogelijk. De opleiding start bij voldoende aanmeldingen via het rooster. Rooster op aanvraag.

De totale opleiding (13 maanden bij een fulltime dienstverband) bestaat uit 28 scholingsdagen.

Programma

Het onderwijs is competentiegericht opgezet en heeft als uitgangspunt dat je naast de colleges leert door met medestudenten samen te werken, met vakdocenten te discussiëren en door het opbouwen van een eigen portfolio met bewijsmateriaal van je ontwikkeling. Een proactieve, open en enthousiaste leerhouding is hierbij van groot belang.

De eerste leereenheid van de opleiding is de BIAZ (Basis Intensieve Zorg). Deze leereenheid duurt 7 dagen en bevat kennis en inzicht over de vitale functies van de respiratie, circulatie en het centraal zenuwstelsel en hun samenhang. Ondersteunende onderwerpen zijn hierbij o.a. zuur base evenwicht, farmacologie, stolling en de ABCDE methodiek. Deze leereenheid wordt met 3 toetsen en portfolio opdrachten t.a.v. theorie en praktijk afgerond.

Leereenheden die hierop volgen zijn o.a:

  • Beademing;
  • Algehele anesthesie, Kinderanesthesie, Locoregionale anesthesie;
  • Pijnbestrijding;
  • Steriel werken;
  • Algemene chirurgie;
  • Neurochirurgie;
  • K.N.O.;
  • Traumatologie;
  • Gynaecologie.

Naast de vakinhoudelijke competentie zijn er generieke competenties zoals, communicatie, samenwerken, kennis en wetenschap, maatschappelijk handelen, organisatie en professionalisering. Deze competenties lopen als een rode draad door de opleiding.
De opleiding wordt geborgd door de theorietoetsen en praktijkopdrachten. Evidence Based Care en Best Practice komen door middel van een opdracht binnen de generieke competenties aan bod. De praktijkopdrachten worden op de eigen afdeling of op de stageverlenende afdelingen uitgevoerd en beoordeeld.
In verband met de complexiteit en diversiteit van zorg zal de student een stage doorlopen op een Intensive Care en de Operatie afdeling.

Je hebt zelf een grote verantwoordelijkheid voor je leerproces. Je (praktijk)opleider, gastdocenten en je collega's/medestudenten helpen je bij het verwerven van kennis en inzicht en bij het toepassen van deze kennis in de praktijk.

Kosten

Bekijk hier de prijs van deze scholing. Een korte versie Prijzenoverzicht unit Intensieve Acute Zorg vind je hier.

Aanmelden en voorwaarden

Hoe kun je je aanmelden?

Digitaal aanmelden via Osiris.

Algemene voorwaarden

Lees ook onze leveringsvoorwaarden.

Heeft u vragen?

Gebruik ons contactformulier.

Contactformulier