Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
logo voor centrum
Centrum

Palliatieve Zorg

Het Centrum Palliatieve Zorg is een samenwerking tussen verschillende disciplines binnen het Erasmus MC om de patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek voor patiënten met een levensbedreigende aandoening te verbeteren.

Over dit centrum

Wat we doen

Wat doet dit centrum?

Het Centrum Palliatieve Zorg is bedoeld voor patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening. Door het voorkomen en verlichten van lijden willen wij de kwaliteit van leven van deze patiënten en hun naasten verbeteren.

Dit willen wij bereiken door specialistische palliatieve zorg te verlenen aan patiënten die dit nodig hebben, zowel op de polikliniek als voor opgenomen patienten. Opname is mogelijk op de kliniek Interne oncologie. Daarnaast hebben wij ook een pijn- en palliatieteam, waaraan specialisten van diverse afdelingen deelnemen, zoals een anesthesioloog, internist-oncoloog, neuroloog, verpleegkundig consulent, maatschappelijk werker etc. Daarnaast doen wij onderzoek om de zorg voor palliatieve patiënten te kunnen verbeteren.

Wat willen we bereiken?

Het Centrum Palliatieve Zorg probeert om vernieuwingen in de patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek zo goed mogelijk te verenigen, om zo de kwaliteit van het leven van zowel patiënten als hun naasten te verbeteren. Elke zorgverlener heeft een verantwoordelijkheid in het bieden van palliatieve zorg aan patiënten voor wie genezing niet meer mogelijk is. Palliatieve zorg hoort geintegreerd te zijn in de dagelijkse zorg. De praktijk van de palliatieve zorg en de toegepaste interventies die worden gebruikt ter bestrijding van lichamelijke, psychosociale en levensbeschouwende problemen dienen gebaseerd te zijn op wetenschappelijk onderzoek. Het Centrum Palliatieve Zorg draagt zorg voor inbedding van palliatieve zorg in de opleiding en scholing van zorgverleners.

Wat maakt dit centrum bijzonder?

Uniek aan ons centrum is onze brede expertise, zowel voor patiëntenzorg, als onderwijs en onderzoek. Hiervoor hebben wij drie onderzoekslijnen:

  • Symptoombehandeling: Onderzoek gericht op het ontwikkelen en evalueren van interventiemethoden gericht op het bereiken van symptoomcontrole en zo goed mogelijke kwaliteit van leven.
  • Zorg rondom het levenseinde: Onderzoek gericht op het ontwikkelen van kennis over het einde van het leven en overlijden in de 21ste eeuw; hoe kunnen we patiënten een zo goed mogelijke kwaliteit van leven geven in de laatste periode voor het overlijden.
  • Medische beslissingen rondom het levenseinde: In toenemende mate overlijden mensen aan een chronische ziekte. In veel gevallen is de dood niet alleen het gevolg van het natuurlijke verloop van een dodelijke ziekte: medische besluitvorming draagt vaak bij aan dit proces.

Aandoeningen en ziektebeelden

Samenwerking

Het Centrum Palliatieve Zorg is een samenwerkingsverband tussen Interne Oncologie, Maatschappelijke Gezondheidszorg, Medische Psychologie en Psychotherapie, Centrum voor Pijngeneeskunde, Neurologie en Kinderoncologie. De individuele specialismes zijn verantwoordelijk voor de patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek. Daarnaast werken wij samen met andere academische ziekenhuizen om de palliatieve zorg in Nederland te verbeteren.

Wetenschappelijk onderzoek

Het Centrum Palliatieve Zorg doet veel wetenschappelijk onderzoek. Enkele voorbeelden van lopende projecten:

Symptoombehandeling

  • Voldoet de "Surprise Question" nog?
  • Betere patiënt-dokter dialoog over palliatieve zorg en deelname aan vroeg-klinische studies door online te verhelderen wat een patiënt belangrijk vindt

Zorg rondom het levenseinde

  • Reutelen in de stervensfase
  • Palliatieve zorg bij daklozen

Medische beslissingen rondom het levenseinde

  • Zelfmanagement bij patiënten met vergevorderde kanker
  • Palliatieve zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers in de eerste lijn
  • Transmurale palliatieve zorg in Zuidwest Nederland

Jaarverslag Expertisecentrum Palliatieve Zorg

In het jaarverslag 2023 is op één pagina een overzicht gegeven over alle activiteiten op het gebied van palliatieve zorg in zorg, onderzoek en onderwijs. Daarnaast is een overzicht van promoties, belangrijke promoties en benoemingen opgenomen. 

Download het jaarverslag in pdf.

Heeft u vragen?

Gebruik ons contactformulier.

Contactformulier
Checklist

Komt u binnenkort bij ons op bezoek?

Hoe bereidt u uw gesprek voor? Wat neemt u mee? Alles wat u moet weten in een handig overzicht.
Bereid u voor