Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
logo voor centrum
Centrum

Stomacentrum

In het Stomacentrum kunt u terecht voor voorlichting over het krijgen van èn het leven met een stoma. De stomaconsulenten geven advies en begeleiden u voor, tijdens en na de aanleg van een stoma.

Over dit centrum

Wat we doen

De stomaconsulenten begeleiden mensen die een stoma hebben of (mogelijk) een stoma krijgen. Zij zijn gespecialiseerde verpleegkundigen. Zij begeleiden de patient en hun naasten voor de operatie, tijdens de opname en na ontslag.

Voor de operatie heeft u een gesprek met een van onze stomaconsulenten. U krijgt uitleg over de stoma, de verzorging ervan en op welke wijze dit invloed heeft op uw dagelijks leven.

Tijdens de opname begeleiden wij u en uw naaste, in samenwerking met de afdelingsverpleegkundige. Wij ondersteunenbij het wennen aan uw stoma en het stapsgewijs leren verzorgen ervan. U krijgt ruimschoots de mogelijkheid uw vragen te stellen.

Na uw ontslag uit het ziekenhuis komt u regelmatig bij ons terug op de polikliniek. We bespreken dan hoe het met u gaat, of er problemen zijn met het stoma en of het stoma materiaal u bevalt.


Wat willen we bereiken?

Het krijgen van een stoma is een ingrijpende gebeurtenis. Uw lichaam gaat er anders uitzien en het kost tijd hier aan te wennen.Wij willen met onze voorlichting en begeleiding bereiken dat u goed voorbereid bent op uw operatie en dat u na de operatie verder kan leven met een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven.

Uw zelfstandigheid is een belangrijk uitgangspunt van onze stomazorg. Hierbij houden we rekening met uw mogelijkheden. Indien wenselijk betrekken wij ook uw naasten bij de zorg.

Naast patiëntenzorg delen we onze kennis door het geven van scholing en voorlichting aan zorgmedewerkers binnen en buiten het ziekenhuis.

Wat maakt dit centrum bijzonder?

Het stomacentrum neemt een centrale rol in binnen de stomazorg. Het is de plek waar u laagdrempelig terecht kunt voor persoonlijke begeleiding en advies op maat over uw stoma. Elk mens is anders en elk stoma is anders. Voor ons is het belangrijk u te ondersteunen in brede zin, zowel op lichamelijk, geestelijk als sociaal vlak . Uw beleving en situatie zijn hierbij voor ons leidend.

De stomaconsulenten hebben dagelijks een spreekuur op de polikliniek. Wij staan in verbinding met uw medisch specialist en zonodig kunnen wij u gezamenlijk zien op de polikliniek als de situatie daarom vraagt.

Wij streven naar een laagdrempelig contact voor de patient, de familie, de thuiszorg en de behandelend arts.

Aandoeningen en ziektebeelden

In dit centrum begeleiden we patiënten en hun naasten die een stoma krijgen. De meest voorkomende stoma’s zijn een urinestoma, een stoma op de dikke darm (colostoma) of de dunne darm (ileostoma).

Een groot deel van de stomadragers komen op de polikliniek voor een controle van de stoma en het opvangmateriaal. Indien er problemen ontstaan vragen wij u een extra afspraak te maken.

Problemen waar patiënten mee op de polikliniek komen zijn o.a.:

  • Lekkage van het stomamateriaal
  • Huidproblemen
  • Verstopping van de stoma
  • Stoma prolaps (een uitstulping van de stoma)
  • Stomabreuk (parastomale hernia)
  • Verwerkingsproblematiek


Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar de patiënten verenigingen:

Patiëntenvereniging Zorg keuzehulp

Patiëntenvereniging Stichting Stomaatje

Patiëntenvereniging Stomavereniging

Onze polikliniek(en)

Onze polikliniek is gehuisvest in het gebouwdeel NG op de 2e etage.

Het telefoonnummer van het Stomacentrum is: 06-50032030.

Samenwerking

De stomaconsulenten werken samen met uw behandelend specialist, de verpleegkundigen op de verpleegafdelingen, dietisten en psychosociale zorg.Buiten het ziekenhuis hebben wij contact met de thuiszorg, huisartsen en zorginstellingen zoals bijv. Laurens Intermezzo.

Komt u binnenkort bij ons op bezoek?

Hoe bereidt u uw gesprek voor? Wat neemt u mee? Alles wat u moet weten in een handig overzicht.
Bereid u voor