Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Stethoscoop
Onderzoek

Bevolkingsonderzoek darmkanker

Vanaf 1 januari 2014 is het bevolkingsonderzoek darmkanker geleidelijk van start gegaan. Alle mannen en vrouwen van 55 t/m 75 jaar krijgen iedere 2 jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek darmkanker. Wanneer u een uitnodiging krijgt, hang af van uw geboortejaar.

Over dit onderzoek

Wat we gaan doen

Als bij het bevolkingsonderzoek blijkt dat er sporen van bloed in de ontlasting zitten, dan wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. Het tijdstip van dit gesprek staat vermeld in de uitslagbrief. Het intakegesprek vindt plaatst op de polikliniek Maag-Darm-Leverziekten in het Erasmus MC.

Tijdens het intakegesprek wordt u medische gegevens en medicatie doorgenomen door een verpleegkundig specialist (Mw. A. Reijm). U krijgt uitleg over het onderzoek, de risico’s en de voorbereidingen die nodig zijn voor het onderzoek.

Colonoscopie
Wanneer besloten is om een colonoscopie (darmonderzoek) te doen, wordt hiervoor op korte termijn een afspraak gepland bij Dr. Spaander. Zij is de MDL-arts die voor het uitvoeren van het bevolkingsonderzoek gecertificeerd is.
Een colonoscopie is een onderzoek waarbij de MDL-arts de binnenkant van uw darmen goed onderzoekt. Met een colonoscopie kan een arts vrijwel alle darmafwijkingen opsporen, zoals poliepen, tumoren, ontstekingen en zweertjes. De colonoscopie geeft mogelijk informatie over de oorzaak van het bloed dat met het bevolkingsonderzoek in uw ontlasting is gevonden.

Kans op afwijkingen
Voor mensen die meedoen aan het landelijk bevolkingsonderzoek  en bij wie bloed in de ontlasting is gevonden wordt bij ongeveer 40% van de mensen een of meerdere vergevorderde goedaardige poliepen gevonden. Aangezien deze poliepen in een later stadium zouden kunnen uitgroeien tot kanker worden deze poliepen verwijderd. In 8% van de gevallen wordt daadwerkelijk darmkanker aangetroffen.

Sneltraject darmkanker
Direct na afloop van het darmonderzoek vertelt de MDL-arts of er op basis van het onderzoek aanwijzingen zijn voor de aanwezigheid van een kwaadaardige afwijking. Indien er sprake is van een vermoeden op een kwaadaardige afwijking worden er direct aanvullende onderzoeken afgesproken, waaronder laboratoriumonderzoek, CT-scan en eventueel een MRI-scan. Deze onderzoeken zijn nodig om nauwkeuriger te bepalen hoe groot de kwaadaardige afwijking precies is en of er uitzaaiingen aanwezig zijn.

De uitslagen van de onderzoeken worden in een team besproken, het multidisciplinair overleg (MDO). Bij dit wekelijks overleg zijn medisch specialisten en andere zorgverleners aanwezig die betrokken zijn bij de behandeling van mensen met dikke darmkanker. Het team formuleert een behandeladvies en dit behandeladvies wordt op de polikliniek door de Maag-Darm en Leverarts met u besproken. Dit traject duurt ongeveer 1 week.

Checklist

Komt u binnenkort bij ons voor een onderzoek, behandeling of operatie?

Wat kunt u verwachten? Wat neemt u mee? Alles wat u moet weten in een handig overzicht.

Bereid u voor