Stethoscoop
Operatie

Verwijderen van een massa uit het mediastinum, bijvoorbeeld bij thymectomie.

Het verwijderen van een tumor of massa uit het mediastinum (ruimte achter het borstbeen tussen de beide longen).

Over deze operatie

Bijwerkingen & complicaties

Tijdens de operatie

Tijdens deze operaties bestaat risico op een aantal complicaties. De meest voorkomende zijn:

 • Ritmestoornissen
 • Bloeding
 • Ademhalingsproblemen

Deze complicaties zijn vaak van voorbijgaande aard. 

 

Kort na de operatie

Kort na de operatie zijn de meest voorkomende complicaties.

 • Infectie van de operatiewond of het operatiegebied
 • Long- en/of blaasontsteking
 • Nabloeding
 • Langdurige luchtlekkage
 • Vochtophoping in de longen of in de longholte (pleuravocht)
 • Pijn en complicaties gerelateerd aan pijnbestrijding
 • Hoogstand van het diafragma (middenrif)
 • Trombose en/of longembolie

Vaak zijn complicaties van voorbijgaande aard. Heel soms kan het nodig zijn om opnieuw te opereren.

 

Thuis

Als u ontslagen bent uit het ziekenhuis kunnen er toch nog klachten zijn, zoals bij voorbeeld kortademigheid, wondinfecties, vochtophoping in de longen (pleuravocht), trombose, long- of blaasontsteking en pijn.

 

Resultaat

Het afgenomen weefsel wordt ingestuurd voor pathologisch onderzoek. Het resultaat van het onderzoek wordt opgestuurd naar uw behandelend arts (b.v. de longarts, neuroloog of cardioloog). Deza zal op basis daarvan het verdere beleid met u bespreken.
Checklist

Komt u binnenkort bij ons voor een onderzoek, behandeling of operatie?

Wat kunt u verwachten? Wat neemt u mee? Alles wat u moet weten in een handig overzicht.

Bereid u voor