Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Specialisme

Geestelijke verzorging

Opname in een ziekenhuis is een ingrijpende ervaring. Het kan twijfel, spanning en onzekerheid oproepen, maar ook andere inzichten met zich meebrengen. De Geestelijke verzorging biedt professionele begeleiding, hulpverlening en advisering bij zingeving, levensvragen en spiritualiteit.

Over dit specialisme

Wat we doen

Wat is dit specialisme

Het aanbod is een vertrouwelijk gesprek van mens tot mens over wat u op dat moment bezig houdt en wat dit voor u betekent. De basismethode die daarbij gehanteerd wordt is (spirituele/morele) counseling waarbij wij u begeleiden in het gesprek met uzelf (innerlijke dialoog).

Naast de hierboven beschreven begeleiding kunnen wij ook geconsulteerd worden als het gaat om specifiek levensbeschouwelijke of culturele thema’s en vragen, of als u de behoefte heeft aan een ritueel vanuit de eigen geloofstraditie.

Wat willen we bereiken

Wij helpen u (opnieuw) verbinding te vinden met uzelf en met anderen, met uw eigen waarden en normen, met uw innerlijke (spirituele) bronnen of met God, en met uw eigen ervaring van het bestaan. De veerkracht die hierdoor ontstaat helpt u bij het (opnieuw) verhouden tot de situatie.

Aandoeningen en ziektebeelden

U kunt bij ons terecht voor vragen die te maken hebben met:

  • Levens-, zin- en betekenisvragen (o.a. waarom-vragen, vragen rondom identiteit en ziektebeleving)
  • Spirituele vragen
  • Morele dilemma’s (Wat is goed?)
  • Onbegrip tussen artsen en (familie van) patiënten op gebieden waarbij ethiek, cultuur of religie een rol spelen
  • Vragen over dood en sterven
  • Behoefte aan een ritueel

Het gesprek met de Geestelijk verzorger kan verbonden zijn aan een bepaald geloof, maar dit hoeft niet.

Samenwerking

Wij werken nauw samen met de andere disciplines binnen de afdeling Pscyhosociale zorg (medisch maatschappelijk werk, psychologen, psychiaters en verpleegkundig specialisten psychiatrie), en de artsen en verpleegkundigen van de medische afdelingen.

 De website geestelijke verzorging.nl bevelen wij van harte bij u aan.

Heeft u vragen?

Gebruik ons contactformulier.

Contactformulier

Komt u binnenkort bij ons op bezoek?

Hoe bereidt u uw gesprek voor? Wat neemt u mee? Alles wat u moet weten in een handig overzicht.
Bereid u voor