Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
specialism
Specialisme

Infectiepreventie

Onderdeel van de afdeling Medische Microbiologie & Infectieziekten

Infectiepreventie richt zich op het voorkómen van infecties die patiënten oplopen tijdens opname en/of behandeling in een ziekenhuis.

Over dit specialisme

Wat we doen

Wie in het ziekenhuis verblijft of een behandeling ondergaat heeft kans op een zorggerelateerde infectie. Helaas zijn deze infecties niet altijd te voorkomen, maar door de juiste preventieve maatregelen is het aantal zorginfecties wel laag te houden. Zo willen we verspreiding van allerlei micro-organismen tegengaan. De UNIP zorgt voor richtlijnen hierover en geeft medewerkers les.

Voorbeelden van maatregelen:

 • Opsporen van (resistente) bacteriën door contactonderzoek bij patiënten, personeel of omgeving
 • Isoleren van patiënten met een besmettelijk micro-organisme
 • Registratie van zorggerelateerde infecties
 • Juist gebruik van handalcohol
 • Juiste manier van schoonmaken

Aandoeningen en ziektebeelden

Als deskundigen op het gebied van infectiepreventie behandelen of diagnosticeren wij niet zelf de aandoeningen. Wel adviseren wij over maatregelen bij besmettelijke infectieziekten.
De UNIP coördineert de opvolging van patiënten met een bijzonder resistente bacterie.

 • Dragerschap van MRSA (vrij verklaren na ontslag)
 • Dragerschap van BRMO (vrij verklaren na ontslag)

De UNIP coördineert de opvolging van patiënten met een besmettelijke infectieziekte.

Samenwerking

Wij werken samen met alle specialismen in het Erasmus MC, in het bijzonder met de Virologie en de polikliniek Infectieziekten.
Wij verlenen ook onze dienstverlening aan Rijndam Revalidatiecentrum.

Wetenschappelijk onderzoek

Our infection control experts are active in research, education and expert committees nationally and internationally. Within the Erasmus MC, the research of infection control and prevention is embedded in several Academic Centers of Excellence.

Topics are among others:

 • Hospital design in relation to infection prevention
 • Transmission of (highly-resistant) microorganisms: sources, routes, and solutions, with focus on environment
 • Device-related infections
 • Hand hygiene
 • Infection control in low-to-middle-income countries
Specific bacteria: Staphylococcus aureus, including MRSA, and Pseudomonas

Wat willen we bereiken?

Op het gebied van de microbiologie willen wij de patiëntveiligheid in het Erasmus MC voortdurend optimaliseren. De UNIP streeft daarom een nauwe samenwerking na met alle disciplines in het ziekenhuis. Niet alleen met de diverse (para)medische disciplines, maar ook met disciplines op het gebied van huisvesting, onderhoud en facilitaire zaken.

Samen streven we naar minder zorginfecties. Ook willen we geen verspreiding van ziekmakende micro-organismen (“uitbraken”).

Patiënten kunnen zelf ook maatregelen nemen die de kans op infecties of verspreiding van micro-organismen kleiner maakt.

Heeft u vragen?

Gebruik ons contactformulier.

Contactformulier

Komt u binnenkort bij ons op bezoek?

Hoe bereidt u uw gesprek voor? Wat neemt u mee? Alles wat u moet weten in een handig overzicht.
Bereid u voor