Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
specialism
Specialisme

Medische Microbiologie

De Medische Microbiologie draagt bij aan optimale patiëntenzorg door preventie, diagnostiek en behandeling van infecties. Hiertoe is integratie met Infectieziekten vormgegeven in de afdeling Medische Microbiologie en Infectieziekten.

Over dit specialisme

Wat we doen

Op het laboratorium van de afdeling Medische Microbiologie en Infectieziekten (MMIZ) worden analyses gedaan op materialen van patiënten, zoals bloed, ontlasting of hersenvloeistof. Door microscopie, kweken en andere (innovatieve) methoden wordt vastgesteld of er sprake is van een infectie met bacteriën, gisten, schimmels of  parasieten. Een deskundig team van analisten, artsen-microbioloog, internisten-infectioloog, deskundigen infectiepreventie en medisch moleculair microbiologen staan voor u klaar.

Infectiepreventie houdt in dat er gekeken wordt naar moeilijk behandelbare infecties en dat er maatregelen worden genomen om overdracht naar andere patiënten (en personeel) te voorkomen.  Dit is noodzakelijk voor een microbiologisch veilige zorgverlening.

Voor behandeling van infecties adviseren artsen-microbioloog of internisten-infectioloog aan andere artsen in en buiten het ziekenhuis. Dit is bijvoorbeeld keuze, dosering en duur van de antibiotica bij een longontsteking of wondinfectie.

Daarnaast wordt onderwijs gegeven aan geneeskundestudenten en worden analisten,  artsen-microbioloog, deskundigen infectiepreventie en internisten-infectioloog opgeleid.

Wat willen we bereiken

Optimale preventie, diagnostiek en behandeling van infectieziekten door hoogwaardige kennisontwikkeling en multidisciplinaire zorg voor de patiënt. Hiertoe is het noodzakelijk dat we snelle infectieziekten ondersteuning bieden met de juiste informatie voor de juiste gebruiker op het juiste moment.

Hiertoe werken we nauw samen met onderzoekers voor innovaties, en met artsen van andere specialismen in de patiëntenzorg. 

Aandoeningen en ziektebeelden

  • Pneumonie (longontsteking)
  • Cellulitis en erysypelas (huidinfecties)
  • Pyelonefritis en cystitis (urineweginfecties)
  • Mycoses (schimmelinfecties)
  • Tuberculose
  • Malaria

Bronchiëctasieën

Endocarditis

Primaire ciliaire dyskinesie

Samenwerking

Wij werken samen met alle specialismen in het Erasmus MC. Wij verlenen ook onze dienstverlening aan:

Daarnaast is de afdeling MMIZ coördinator van het Zorgnetwerk Antibioticaresistentie voor Zuidwest-Nederland, een samenwerkingsverband tussen de microbiologische laboratoria, GGDen, verpleeghuizen, huisartsen en ziekenhuizen met als doel antimicrobiële resistentie terug te dringen.

Wetenschappelijk onderzoek

De afdeling MMIZ verricht onderzoek op het gebied van bacteriële, schimmel-, en parasitaire infecties. Het gaat om zowel basaal  als klinisch onderzoek. Basaal onderzoek is bijvoorbeeld uit te zoeken welke mechanismen een bacterie gebruikt om resistent tegen antibiotica te worden. In klinisch onderzoek wordt bijvoorbeeld bestudeerd of patiënten met de griep meer risico lopen op schimmelinfecties en hoe antibiotica het best gebruikt kunnen worden door de artsen. Al het onderzoek is gericht op verdere verbetering van zorg voor patiënten.

Onderzoek wordt primair gedaan binnen het Academisch Centrum voor Antimicrobiële Resistentie,Therapie en moleculaire Epidemiologie (ARTE) en het Academisch Centrum voor Reizigersgeneeskunde (officieel AC Migratory Health and Neglected Tropical Diseases).

Onze polikliniek(en)

De internist-infectiologen van de afdeling MMIZ doen diverse poliklinieken gericht op infectieziekten. Op deze poliklinieken worden patiënten gezien met reizigersziekten, complexe infecties, HIV-infecties en voor uitroeiing van dragerschap van resistente bacteriën.

Infectieziekten Algemeen

Infectieziekten Hiv

Infectieziekten TropenPolikliniek

Stagemogelijkheden

Naast het reguliere onderwijs aan studenten Geneeskunde is een belangrijke taak van de afdeling MMIZ jonge mensen op te leiden voor onderwijs-, patiëntenzorg- en onderzoekstaken over de gehele breedte van het vakgebied.

Op het niveau van het diagnostisch laboratorium is er de mogelijkheid praktijkstages te lopen voor HLO stagiairs.

Uitgebreide informatie van zowel de vervolgopleiding tot arts-microbioloog als het volgen van een laboratoriumstage is te vinden op de deze pagina.

Klinieken

Heeft u vragen?

Gebruik ons contactformulier.

Contactformulier
Checklist

Komt u binnenkort bij ons op bezoek?

Hoe bereidt u uw gesprek voor? Wat neemt u mee? Alles wat u moet weten in een handig overzicht.
Bereid u voor