Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Stethoscoop
Onderzoek

MRI-scan van het hart

Met een MRI (Magnetic Resonance Imaging) maken we met behulp van een sterk magneetveld beelden van de binnenkant van het lichaam. In dit geval van het hart.

Over dit onderzoek

Wat we gaan doen

Wat is het?

Bij Magnetic Resonance Imaging (MRI) maken we gebruik van een zeer sterk magneetveld en radiogolven om signalen in het lichaam op te wekken. Een antenne(spoel) vangt deze signalen op en een computer maakt er een beeld van. Zo krijgen we informatie over het menselijk lichaam, in dit geval het hart, waar dit met andere onderzoekstechnieken meestal niet lukt.

Hoe gaan we te werk?

Tijdens de meeste MRI-onderzoeken ligt uw kind op de rug op een ‘tafel’. De tafel schuift in de MRI-tunnel. Tijdens het maken van de foto’s hoort uw kind kloppende of ratelende geluiden. Als het nodig is spuiten we MRI-contrastvloeistof in via een infuus om bepaalde weefsels beter in beeld te brengen.

De meeste onderzoeken duren ongeveer een half uur tot een uur.

Voorbereiding

Voorafgaand aan het onderzoek

Om het MRI-onderzoek veilig te laten verlopen, ontvangt u van de polikliniek radiologie een screeningsformulier (vragenlijst). Deze geeft u ingevuld aan de laborant vóór het MRI-onderzoek. Mocht u één of meerdere vragen met ‘ja’ hebben beantwoord, neemt u dan contact op met de MRI-kamer. Als uw kind metaal in het lichaam heeft, geeft u dit dan door aan de behandelend arts (zie screeningsformulier). 

U mag tijdens het maken van de MRI-scan in de onderzoekskamer aanwezig zijn, behalve als het onderzoek onder narcose plaatsvindt. Bij de MRI werken wij met een zeer sterk magneetveld. Hierdoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Lees van te voren goed het screeningsformulier door, zodat u gevaarlijke situaties voor uzelf, uw kind en onze medewerkers voorkomt.

Een kind dat absoluut niet kan stilliggen, krijgt een MRI-scan onder anesthesie (narcose). Bespreek dit van tevoren met uw behandelend arts. Voor anesthesie moet namelijk een andere afspraak worden gemaakt. Tijdens een MRI-onderzoek onder anesthesie kunt u niet bij uw kind in de onderzoekskamer aanwezig zijn, u kunt wel bij uw kind blijven tot hij slaapt.

Als het nodig is, krijgt uw kind contrastvloeistof ingespoten. Uw kind krijgt dan voor het onderzoek een infuus aangeprikt. Is prikken pijnlijk voor uw kind? Bij de balie kunt u om een verdovingspleister vragen.

Hoe kan ik mijn kind voorbereiden?

Vertel uw kind zo goed mogelijk wat er gaat gebeuren. Uw kind kan zich zo voorbereiden op wat hem te wachten staat. U kunt uw kind vertellen dat hij:

  • Misschien een prik krijgt, maar hiervoor een pleister met zalf kan krijgen waardoor hij minder van de prik voelt.
  • Hij tijdens het onderzoek op een beweegbare tafel ligt die in een soort tunnel wordt geschoven.
  • Hij zo stil mogelijk moet blijven liggen en als het gevraagd wordt, de adem in moet houden.
  • Hij tijdens het maken van de scans een hard kloppend geluid hoort, maar tussendoor (als dat bij het onderzoek mogelijk is) naar meegebrachte muziek of verhalen kan luisteren.
  • De laborant(e) via de intercom kan praten en tussendoor steeds vertelt hoe lang de volgende scan gaat duren.
  • De laborant(e) vóór het onderzoek vertelt hoe hij op de bel moet drukken als er iets is.
  • Dat het onderzoek geen pijn doet.
  • Het onderzoek in het ziekenhuis niet langer dan een uur duurt.
  • Hij na het onderzoek weer mee naar huis gaat (tenzij de arts anders beslist).
  • Omdat het onderzoek vrij lang duurt, raden wij u aan om uw kind voor het onderzoek naar het toilet te laten gaan.

Bijwerkingen & complicaties

Tijdens het onderzoek

Bij de MRI werken wij met een zeer sterk magneetveld. Hierdoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. U kunt hier meer over lezen op het screeningsformulier en in de patiëntenfolder MRI-onderzoek bij uw kind.

In het ziekenhuis

Uw kind mag na het onderzoek weer eten en drinken.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek is niet direct beschikbaar. De foto's worden later op de dag bestudeerd en vergeleken met eventuele vorige onderzoeken. Daarna maakt de radioloog een verslag voor de behandelend kindercardioloog. De behandelend kindercardioloog  bespreekt het verslag met u.

Aandoeningen

Komt uw kind binnenkort bij ons voor een onderzoek, behandeling of operatie?

Wat kunt u verwachten? En wat vertelt u uw kind? Alles wat u moet weten in een handig overzicht.
Bereid u voor