Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Verpleegkundige specialisatie

Cardiac Care Verpleegkundige

Startmoment: 9 x per jaar
Duur: Maximaal 13 maanden
Onderwijsaanbieder: Erasmus MC Academie

Wil je werken op een Cardio Care Unit, een Cardiologische afdeling of een Cardiologische polikliniek en je verdiepen in de problematiek van de cardiologische patiënt, dan is deze opleiding iets voor jou.

Over deze opleiding

Overzicht

Wil je werken op een Cardio Care Unit, een Cardiologische afdeling of een Cardiologische polikliniek en je verdiepen in de problematiek van de cardiologische patiënt dan is deze opleiding iets voor jou.

Je verpleegt of begeleidt de patiënten na een hartinfarct of patiënten met ritme- of geleidingsstoornissen. Daarnaast bereid je de patiënt voor op onderzoeken en cardiologische interventies en bewaak je deze patiënten ook na deze interventies. Je kan de patiënt ook begeleiden op de polikliniek bij bijvoorbeeld inspanningsproeven en kan dan zelfstandig de ECG's beoordelen. Je bent een sparring partner voor de Cardioloog.

Inhoud

Na het behalen van je CCV opleiding kan je als beginnend professional op een CCU werken, je kan dan zelfstandig de patiënt en zijn familie begeleiden tijdens een cruciale periode. Hert hart is immers de motor van ons lichaam en wanneer deze motor niet optimaal functioneert, zal dit gevolgen hebben voor alle vitale functies.
Omdat je tijdens je opleiding hebt geoefend met scenario´s uit de actuele praktijk met inzet van simulatoren en/of lotuspatiënten heb je problematiek al in een veilige leeromgeving kunnen analyseren, interpreteren en je interventies toe kunnen passen. Je kunt deze daarna ook toepassen in je eigen praktijk.

In de specifieke gids vind je meer informatie over de opleiding. 


Resultaat

Na positieve afronding van je theorieopleiding en een positieve praktijkbeoordeling en portfolio ontvang je een CZO erkend diploma. Na de CCV opleiding kun je doorstromen naar andere acute zorgopleidingen. Een deel van de CCV-opleiding volg je samen met andere uitstroomprofielen van de acute zorg. Hierdoor kun je gemakkelijk en versneld instromen in deze acute zorg opleidingen (o.a. ICV, Interventie cardiologie, SEH e.a.).

Waarom bij Erasmus MC?

Het Erasmus MC beschikt over een groot Patiëntvrij Leerziekenhuis, waar vaardigheden in een veilige leeromgeving getraind kunnen worden.
Erasmus MC Academie acute zorg beschikt over een flexibel samenhangend aanbod welke in een carrouselmodel aangeboden wordt.

Overige informatie

Aanpassing voor maatwerk is mogelijk.

Praktische informatie

Startdata

De CCV-opleiding start 9 x per jaar in januari, februari, maart, april, mei, juni september, oktober en november, met maximaal 42 studenten per startmoment.

De totale opleiding (maximaal 13 maanden bij een fulltime dienstverband) is  ontwikkeld op basis van de eindtermen beschreven door het CZO. De opleiding is CZO erkend. Indien je beschikt en kan aantonen dat je eindtermen reeds behaald heb in een andere context van de Acute zorg behoort een EVC-procedure tot de mogelijkheden. Hiermee kan de duur van de opleiding in theorie en praktijk korter worden.

Roosterplanning

Toelatingseisen

Diploma verpleegkunde, BIG geregistreerd; 
Dienstverband met een zorginstelling (of werkzaam als ZZP’er)

Programma

Het onderwijs is competentiegericht opgezet en heeft als uitgangspunt dat je naast de colleges leert door met medestudenten samen te werken, met vakdocenten te discussiëren en door het opbouwen van een eigen portfolio met bewijsmateriaal van je ontwikkeling. Een proactieve, open en enthousiaste leerhouding is hierbij van groot belang. 

Ons uitgangspunt is dat leren vooral plaats vindt in de praktijk en dat de vertaalslag van de theoretische kennis en de inzichten naar het eigen handelen essentieel zijn voor competentieontwikkeling. De opleiding heeft een theoretische component, vakinhoudelijke kennis en een praktijkcomponent. De praktijkcomponent is gebaseerd op de 7 kerncompetenties van de Canmed´s en worden in een portfolio zichtbaar gemaakt. 

Vakinhoudelijke onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • Anatomie en fysiologie van de circulatie, respiratie en hersenen;
  • ABCDE methodiek;
  • Zuur Base evenwicht;
  • Farmacologie;
  • Ritme en geleiding van het hart, Pacemakers en ICD;
  • Interventiecardiologie;
  • Vaardigheden respiratie, beademen met masker en ballon, assisteren bij intubatie;
  • Hartrevalidatie. 

Naast de vakinhoudelijke competentie zijn er generieke competenties zoals, communicatie, samenwerken, kennis en wetenschap, maatschappelijk handelen, organisatie en professionalisering. Deze competenties lopen als een rode draad door de opleiding.

De opleiding wordt geborgd door de theorie toetsen, praktijkopdrachten en een literatuur onderzoek-/ implementatieplan die allemaal in het portfolio opgenomen worden. De praktijkopdrachten worden op de eigen afdeling of op de stage verlenende afdelingen uitgevoerd en beoordeeld.
In verband met de complexiteit van zorg en de patiënt zal de student een stage doorlopen op een Intensive Care afdeling. Indien het ziekenhuis over een interventieafdeling beschikt is het wenselijk om ook hier een stage te lopen.

Je hebt als student zelf een grote verantwoordelijkheid voor je leerproces. Je (praktijk)opleider, gastdocenten en je collega's/medestudenten helpen je bij het verwerven van kennis en inzicht en bij het toepassen van deze kennis in de praktijk.

Kosten

Bekijk hier de prijs van deze scholing. Een korte versie Prijzenoverzicht unit Intensieve Acute Zorg vind je hier.

Voorbereiding

Wij bieden het onderwijs blended aan. Dit betekent dat je je als student moet voorbereiden middels e-learning en webinars. Voor een aantal leereenheden moet je een bewijs van deelname aan deze e-learning of webinar overhandigen aan de opleider om deel te mogen nemen aan het binnenschools onderwijs of de simulatietraining.

Bijzonderheden

EVC procedure voor maatwerk is mogelijk

Aanmelden en voorwaarden

Hoe kun je je aanmelden?

Digitaal aanmelden via Osiris.

Algemene voorwaarden

Lees ook onze leveringsvoorwaarden.

Heeft u vragen?

Gebruik ons contactformulier.

Contactformulier