Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Verpleegkundige specialisatie

Casemanager

Startmoment: 1 x per jaar.
Duur: 11 lesdagen verspreid over 6 maanden
Onderwijsaanbieder: Erasmus MC Academie

Ben je verpleegkundige en werk je als casemanager met een specifiek aandachtsgebied. Spreekt persoonlijk leiderschap je aan en wil je je verder ontwikkelen in deze functie, dan is deze opleiding wellicht iets voor jou.

Over deze opleiding

Overzicht

De gezondheidszorg is continue in beweging. De mogelijkheden in diagnostiek en behandeling zijn de laatste jaren enorm uitgebreid. Klinische opnames zijn intensief en complex. Patiënten die minder intensieve zorg behoeven worden sneller naar huis geplaatst of overgeplaatst naar instellingen met kort-verblijfafdelingen.

Er wordt steeds vaker een beroep gedaan op extramurale zorg. Patiënten participeren actief in zorg- en behandelprocessen, zij laten zich via diverse (digitale) bronnen informeren en stellen, terecht, hoge eisen aan de zorg.

Door de complexiteit van zorg en multi problematiek werken diverse hulpverleners samen in het behandeltraject. Deze ontwikkelingen vragen om goede coördinatie van de zorg (casemanagement). Verpleegkundigen met een specifiek aandachtsveld of expertise hebben als casemanager de taak om patiënten tijdens een ziekte-, zorg en behandeltraject te begeleiden, te informeren en hun zorgtrajecten te structureren en te stroomlijnen.

Om deze processen efficiënt en goed gecoördineerd te laten verlopen stem je af met betrokken zorgprofessionals uit diverse werkvelden. Je bouwt jouw netwerk op en onderhoudt contacten op verschillende niveaus. Je signaleert, je adviseert en doet voorstellen ter verbetering van de kwaliteit van zorg.

Inhoud

Tijdens deze scholing verwerf je kennis en inzichten over de functie casemanager. Je wordt uitgedaagd om je perspectief te verbreden over hoe je deze functie invulling zou kunnen geven. Je leert over beïnvloeden en adviseren, over emotiemanagement en ondernemen.

Je leert over kwaliteitsbeleid en implementatie. Je krijgt meetinstrumenten en methodieken aangereikt die je kunnen helpen bij de uitvoering van jouw functie als casemanager.

Resultaat

Ons uitgangspunt is dat leren vooral plaatsvindt in de praktijk en de transfer van theoretische kennis en inzichten naar het eigen handelen essentieel zijn voor competentieontwikkeling. Voor de afronding van deze scholing hebben we daarom naast een theoretische toets gekozen voor praktijkopdrachten. Bij een voldoende resultaat ontvang je een certificaat.

Overige informatie

Aanpassing voor maatwerk is mogelijk.

Praktische informatie

Startdata

Bij voldoende deelnemers start de opleiding Casemanager 1 x per jaar. Sluitingsdatum van de inschrijving is 1 maand van tevoren.

Deze opleiding  bestaat uit 11 lesdagen verspreid over een periode van 6 maanden. Heb je al een diploma van een verpleegkundige vervolgopleiding dan heb je misschien vrijstelling voor bepaalde onderdelen. Omdat je als casemanager vaak gericht bent op een specifiek vakgebied, bieden wij de mogelijkheid voor een scholingstraject op maat, waarbij je extra modules kan volgen die specifiek gericht zijn op de verdere ontwikkeling van je vakinhoudelijke expertise.

Jaarplanning Maart 2020 groep.

Toelatingseisen

 • Diploma verpleegkunde, BIG geregistreerd;
 • Dienstverband met een zorginstelling (of werkzaam als ZZP);
 • Werkzaam als casemanager of verpleegkundige met een specialisatie
 • Minimaal 24 uur per week;
 • PC-vaardig in Word, e-mail en Internet;
 • Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal

Programma

Het onderwijs dat wij tijdens deze opleiding aanbieden  is competentiegericht opgezet en heeft als uitgangspunt dat je naast de inspirerende colleges leert door met medestudenten samen te werken, met vakdocenten te discussiëren en door  het toepassen van de door jouw opgedane inzichten in een context specifieke (simulatie)omgeving.

Ons uitgangspunt is ook dat leren vooral plaats vindt in de praktijk en dat de vertaalslag van de theoretische kennis en de inzichten naar het eigen handelen essentieel zijn voor competentieontwikkeling. De scholing heeft daarom een praktijkcomponent die is gebaseerd op 7 kerncompetenties. De praktische component wordt  in de eigen zorgsetting gevolgd.

De opleiding casemanagement richt zich op de specifieke aspecten die deze functie inhoud geven. Je leert evidence Based Practice en Best  Practice toe te passen in een kwaliteitsverbetering en leert hoe je  professionele kerncompetenties verder kunt inzetten voor de uitvoering van jouw functie.
Om je te helpen specifieke kennis, inzichten en ervaring te verwerven en deze toe te passen in de praktijk staan de volgende leereenheden tot je beschikking:

De volgende onderwerpen komen aanbod:  

 • Casemanagement in de praktijk;  
 • Klinisch redeneren: casemanager  
 • Ondernemen, samenwerken en consulentschap 
 • Zelfmanagement, communicatie en coaching 
 • Evidence based practice en implementatie.

Kosten

Bekijk hier de prijs van deze opleiding. Een korte versie van het prijzenoverzicht unit Intensieve Zorg vind je hier.

Aanmelden en voorwaarden

Hoe kun je je aanmelden?

Digitaal aanmelden via Osiris

Algemene voorwaarden

Heeft u vragen?

Gebruik ons contactformulier.

Contactformulier