Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
logo voor centrum
Centrum

Centrum Gezond Gewicht

In het Centrum Gezond Gewicht, locatie Erasmus MC Rotterdam, wordt diagnostiek verricht naar onderliggende oorzaken van obesitas. Per patient wordt vervolgens een behandeladvies op maat gegeven

Over dit centrum

Wat we doen

Wat doet dit centrum?

Obesitas (overgewicht) brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. U beweegt zich minder makkelijk en beleeft minder plezier aan bewegen.

Daarnaast heeft overgewicht sociale en emotionele gevolgen, zoals minder zelfvertrouwen. De behandeling voor overgewicht en obesitas vraagt om een multidisciplinaire aanpak. Samen met de patiënt zoeken onze specialisten naar een behandeling op maat.

Wat willen we bereiken?

Een behandeling tegen overgewicht en obesitas kost op korte termijn geld, tijd en energie. Maar levert op lange termijn veel op. Voor u als patiënt, maar ook voor de maatschappij.

Ons Centrum Gezond Gewicht werkt hard aan het verbeteren van de zorg van vandaag en de gezondheid van morgen.

Wat maakt dit centrum bijzonder?

Een team van medisch specialisten zet zich in om overgewicht en obesitas tegen te gaan.

Wij kijken niet alleen naar voeding en beweging. Het doel is om zorg op maat te bieden. Ons Centrum Gezond Gewicht is uniek dankzij deze brede aanpak. Wij houden rekening met de aan de individuele kenmerken van de persoon. Denk aan medische, genetische, gedragsmatige, psychologische en sociaal economische kenmerken.

Verwijscriteria

Informatie voor verwijzers van volwassenen met obesitas (BMI≥ 30 kg/m2)

 

Voor periodes buiten de Coronaperiode geldt het volgende.

Wie kan verwezen worden naar de polikliniek van het Centrum Gezond Gewicht - locatie Erasmus MC?

Er zijn 2 categorieën patiënten die verwezen kunnen worden. Hieronder worden deze beschreven:

  1. Patiënten met verdenking op onderliggende tertiaire aandoeningen (vanuit heel Nederland/buitenland)die leiden tot obesitas, zoals zeldzame endocriene ziekte, hypothalame of monogenetische/syndromale vormen van obesitas (zie categorie B en C van onderstaande lijst).
  2. Patiënten met een leefstijl-gerelateerde obesitas én woonachtig in Rotterdam, die gemotiveerd zijn voor deelname aan een intensieve, 1,5 jaar durende gecombineerde leefstijlinterventie van het Erasmus MC (zie categorie A van onderstaande lijst). Kijk voor meer informatie over deze interventie op de pagina 'Lifestyler'. 

Het is belangrijk dat uit de verwijsbrief danwel een begeleidende patiëntenbrief blijkt – inclusief het benoemen van de symptomen die hieraan doen denken- dat er sprake is van een van deze twee categorieën.

Indien dit niet duidelijk uit de verwijzing blijkt dan zal de patiënt voor diagnostiek en behandeling doorverwezen kunnen worden naar één van de samenwerkende internisten in een van onderstaande samenwerkende 2e lijnsziekenhuizen voor diagnostiek en behandeling. Het kan voorkomen dat bij onderzoek in een van deze samenwerkende ziekenhuizen alsnog een sterke verdenking rijst op een zeldzame onderliggende aandoening waarvoor u dan naar het Centrum Gezond Gewicht- locatie Erasmus MC doorverwezen wordt.

 

Categorieën van onderliggende oorzaken en gewicht verhogende of in stand houdende factoren bij volwassenen met obesitas

A. Leefstijl

Anamnese/lichamelijk onderzoek:

Ongezond eetpatroon

Te weinig matig- of hoogintensieve lichamelijke activiteit

Chronisch slaaptekort

Snurken of apneus (slaap-apneu syndroom)

Ploegendiensten

Crashdiëten

Sedentaire leefstijl

Alcoholgebruik

Stoppen met roken

Sociaal-culturele achtergrond

Sociaal-economische status

 

B. (Mono)genetisch of syndromaal

Anamnese/lichamelijk onderzoek:

Obesitas vanaf jonge kinderleeftijd

Hyperfagie

Rood haar, hypo-pigmentatie i.c.m. bijnierschors-insufficiëntie

Opvallend gewichtsverschil met familieleden

Geen of onvoldoende effect van een bariatrische ingreep

Dysmorfe kenmerken of aangeboren afwijkingen

Mentale of motorische ontwikkelingsachterstand

Autisme of ADD

Kleine lengte

(Poly-)syndactylie

Retina-afwijkingen

Ernstige myopie

Congenitale doofheid

Congenitale nefropathie

 

Voorbeelden: MC4R-deficiëntie,POMC-deficiëntie,Leptine- of leptine-receptordeficiëntie,PCSK1-deficiëntie, Prader-Willi syndroom, Bardet-Biedl syndroom, Temple syndroom, 16p11.2 deletie syndroom, Pseudohypoparathyreoïdie, Alström syndroom

 

C. Hypothalaam

Anamnese/lichamelijk onderzoek:

Voorgeschiedenis van ernstig hoofdtrauma, craniale radiotherapie of operatie

Neurologische afwijkingen

Hyperfagie

Verminderde visus

 

Voorbeelden: Hypothalame schade na radiotherapie of operatie, hypothalame tumor, malformatie

 

D. Hormonaal

Anamnese/lichamelijk onderzoek:

Acne, hirsutisme, irregulaire menses

Acanthosis nigricans

Erectiele disfunctie

Obstipatie, droge huid, bradycardie, koude-intolerantie

Spierzwakte, bol gelaat, ‘buffalo hump’, ecchymosen, roodpaarse striae

Voorgeschiedenis van ernstig hoofdtrauma, craniale radiotherapie of operatie

Status na zwangerschap

Menopauze

 

Voorbeelden: Polycysteus ovarium-syndroom, hypogonadisme, hypothyreoïdie, (Cyclische) syndroom van Cushing, groeihormoon-deficiëntie, postpartum gewichtsbehoud,  postmenopauzale status

 

E. Medicamenteus

Anamnese: Gewichtstoename na het starten of verhogen van medicatie met een potentieel gewicht verhogende bijwerking en actueel gebruik van medicatie met een potentieel  gewicht verhogende bijwerking

Voorbeelden:

Corticosteroïden (lokaal, oraal of injecties)

Antihypertensiva: bètablokkers, alfablokkers

Antidepressiva: mirtazapine, citalopram, paroxetine

Antipsychotica: olanzapine, risperidon, lithium

(Zenuw)pijnstillers: pregabaline, amitriptyline

Diabetesmedicatie: insuline, glimepirid

Anti-epileptica: carbamazepine, valproïnezuur, gabapentine

 

F. Psychisch

Anamnese: Depressieve klachten,  chronische stress

Eetbuien met of zonder inadequaat compensatiegedrag (braken)

Kindermishandeling (fysiek of emotioneel) /seksueel misbruik in de voorgeschiedenis

 

Voorbeelden: depressie, eetbuistoornis (‘Binge eating disorder’), boulimia nervosa, andere specifieke eetstoornissen

 

Bron categorieën lijst: Van der Valk,  Van den Akker, Savas, Kleinendorst, Visser, van Haelst, Sharma,  van Rossum, Obesity Reviews 2019  (free full text online)

 

 

Specialistische 2e lijns obesitascentra voor diagnostiek onderliggende oorzaken obesitas en behandeling op maat:

 

In Rotterdam:

Centrum Gezond Gewicht, locatie Franciscus Vlietland Gasthuis, Drs F. Klessens-Godfroy, internist en  Dr J. Wiebolt, internist-endocrinoloog

Centrum Gezond Gewicht, locatie Maasstad Ziekenhuis: Dr J. van der Linden, internist-endocrinoloog

Centrum Gezond Gewicht, locatie Erasmus MC : Prof Dr. E.F.C. van Rossum, internist-endocrinoloog . Locatie Erasmus MC is uitsluitend voor tertiaire vormen van obesitas, na beoordeling in een van de 2e lijns Netwerk Gezond Gewicht ziekenhuizen.

 

Buiten Rotterdam:

Rijnstate Ziekenhuis, Arnhem, Dr A. van Bon, internist-endocrinoloog

Wilhelmina Ziekenhuis, Assen, Dr R.K. Gonera, Internist-endocrinoloog

SB. Internist-Leefstijlarts, Amsterdam, Amstelveen en Bilthoven, Drs S. Mors, internist

(contact@sbinternist.nl)

De Leefstijlinternist, Alkmaar, Drs J.H.A. Arnoldus, internist

(info@deleefstijlinternist.nl)

Bravis Ziekenhuis, Bergen op Zoom en Roosendaal, Dr I. Rietveld, internist-endocrinoloog

Albert Schweitzer ziekenhuis, Dordrecht, Dr R. Kemper- Kiewiet, internist-endocrinoloog

Ziekenhuisgroep Twente, locatie Hengelo, Drs S. Oost, internist-vasculair geneeskundige

Dijklander ziekenhuis, locaties Hoorn/ Purmerend, Dr F.A.J. Verburg, internist-endocrinoloog

PoliDirect, Nieuwegein, Dr W. de Graaff, internist-endocrinoloog

Universitair Medisch Centrum Utrecht,  Dr J.S. Burgerhart, internist-vasculair geneeskundige

(neemt per 1 januari 2022 geen nieuwe patiënten meer aan)

LangeLand ziekenhuis, Zoetermeer, Drs F. Ayuketah-Ekokobe, Interniste

Gelre Ziekenhuis, Zutphen, Dr E. van Ginneken, internist -endocrinoloog

 

  

 

 

Onze polikliniek(en)

Het Centrum Gezond Gewicht heeft 1x per 2 weken op maandagmiddag spreekuur. 

Voor vragen kunt u bellen naar de poli Endocrinologie 010-7040570 of mailen naar centrumgezondgewicht@erasmusmc.nl

 

Endocrinologie

Samenwerking

Specialistische 2e lijns obesitascentra voor diagnostiek onderliggende oorzaken obesitas en behandeling op maat:

In Rotterdam:

Centrum Gezond Gewicht, locatie Franciscus Vlietland Gasthuis, Drs F. Klessens-Godfroy, internist en  Dr J. Wiebolt, internist-endocrinoloog

Centrum Gezond Gewicht, locatie Maasstad Ziekenhuis: Dr J. van der Linden, internist-endocrinoloog

Centrum Gezond Gewicht, locatie Erasmus MC : Prof Dr. E.F.C. van Rossum, internist-endocrinoloog . Locatie Erasmus MC is uitsluitend voor tertiaire vormen van obesitas, na beoordeling in een van de 2e lijns Netwerk Gezond Gewicht ziekenhuizen.

 

Buiten Rotterdam:

Rijnstate Ziekenhuis, Arnhem, Dr A. van Bon, internist-endocrinoloog

Wilhelmina Ziekenhuis, Assen, Dr R.K. Gonera, Internist-endocrinoloog

SB. Internist-Leefstijlarts, Amsterdam, Amstelveen en Bilthoven, Drs S. Mors, internist

(contact@sbinternist.nl)

De Leefstijlinternist, Alkmaar, Drs J.H.A. Arnoldus, internist 

(info@deleefstijlinternist.nl)

Bravis Ziekenhuis, Bergen op Zoom en Roosendaal, Dr I. Rietveld, internist-endocrinoloog

Albert Schweitzer ziekenhuis, Dordrecht, Dr R. Kemper- Kiewiet, internist-endocrinoloog

Ziekenhuisgroep Twente, locatie Hengelo, Drs S. Oost, internist-vasculair geneeskundige

Dijklander ziekenhuis, locaties Hoorn/ Purmerend, Dr F.A.J. Verburg, internist-endocrinoloog

PoliDirect, Nieuwegein, Dr W. de Graaff, internist-endocrinoloog

Universitair Medisch Centrum Utrecht,  Dr J.S. Burgerhart, internist-vasculair geneeskundige

(neemt per 1 januari 2022 geen nieuwe patiënten meer aan)

LangeLand ziekenhuis, Zoetermeer, Drs F. Ayuketah-Ekokobe, Interniste

Gelre Ziekenhuis, Zutphen, Dr E. van Ginneken, internist -endocrinoloog

Wetenschappelijk onderzoek

Met behulp van de databank van ons laboratorium onderzoeken we of bepaalde genen en hormoonspiegels kunnen bepalen of de behandeling zal lukken. Met de resultaten van ons onderzoek voorspellen we wat de beste behandeling voor u als patiënt is.

Heeft u vragen?

Met vragen of opmerkingen kunt u terecht bij ons secretariaat:

Contactformulier
Checklist

Komt u binnenkort bij ons op bezoek?

Hoe bereidt u uw gesprek voor? Wat neemt u mee? Alles wat u moet weten in een handig overzicht.

Bereid u voor