Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
specialism
Specialisme

Fysiotherapie

Onze unit kan tot na de zomerperiode geen snuffel stagiaires meer accepteren.

Fysiotherapie is een paramedisch beroep dat zich richt op het bewegend functioneren van de mens. Onze fysiotherapeuten hebben een gedegen kennis van ziektes en aandoeningen die kunnen leiden tot problemen met het bewegen of met de conditie.

Instructievideo voor ex-covid-patiënten

Twee longartsen, een fysiotherapeut en een diëtist van het Erasmus MC hebben een video gemaakt met informatie over het herstel, lichamelijke oefeningen en voedingsadviezen.
Lees meer

Over dit specialisme

Wat we doen

De unit Fysiotherapie maakt deel uit van de afdeling Orthopedie & Sportgeneeskunde.

De unit is opgebouwd uit 2 vakgroepen en werkzaam op twee locaties;

Erasmus MC Centrum locatie -patiëntengroep volwassenen
Erasmus MC Sophia - patiëntengroep kinderen

De fysiotherapeuten en kinderfysiotherapeuten onderzoeken en behandelen dagelijks patiënten in het ziekenhuis of op de polikliniek. Daarnaast geven zij onderwijs en leveren zij een actieve bijdrage aan de inhoudelijke ontwikkeling van het vak fysiotherapie.

Regelmatig begeleiden wij stagiair(e)s van de opleiding fysiotherapie aan de Hogeschool Rotterdam. Een stagiaire kan bij het fysiotherapeutisch onderzoek en de behandeling aanwezig zijn of voert een onderzoek en behandeling zelfstandig uit onder supervisie van  de begeleidend fysiotherapeut. De begeleidend fysiotherapeut is volledig verantwoordelijk voor het handelen van de stagiaire.
Aan u zal gevraagd worden of u akkoord gaat met de aanwezigheid of behandeling door een stagiaire. Voelt u zich vrij om aan te geven wanneer u dat liever niet heeft.

 
Wat is klinische fysiotherapie voor volwassenen
Fysiotherapie kan (op indicatie) worden aangevraagd door de afdelingsarts of behandelend specialist bij patiënten die in het Erasmus MC zijn opgenomen.De fysiotherapeut onderzoekt het bewegend functioneren. Dit gaat met behulp van testen, observatie en analyse van het bewegen. Afhankelijk van het probleem worden de motoriek, mobiliteit, spierkracht- en / of spierspanning en coördinatie getest.

Na het onderzoek wordt er in overleg met u een plan voor behandeling opgesteld. Deze behandelingen vinden plaats op de afdeling waar u bent opgenomen of in de oefenzaal van de fysiotherapie.

Wat is klinische fysiotherapie voor kinderen
Voor informatie klik op deze link Kinderfysiotherapie Sophia

Bereikbaarheid
De fysiotherapeuten zijn aanwezig op werkdagen van 08:00 tot 16:30 uur.
Indien nodig worden behandelingen in het weekend en tijdens feestdagen gecontinueerd.

Secretariaat fysiotherapie
Het secretariaat van de unit fysiotherapie is bereikbaar op werkdagen op telefoonnummer 010-7033950 of via e-mail: fysiotherapie@erasmusmc.nl

Bezoekadres

Erasmus MC Fysiotherapie, kamer Nc-318
Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam

Postadres

Erasmus MC Fysiotherapie
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

 

Wat willen we bereiken?

De  fysiotherapeut is dé expert als het gaat om klachten aan het bewegingsapparaat. Aan de hand van een lichamelijk onderzoek wordt, indien mogelijk, de oorzaak van het bewegingsprobleem of de verminderde conditie vastgesteld.

Naar aanleiding van dit onderzoek geeft de fysiotherapeut u een gericht behandelplan en adviezen mee.

De behandelingen zijn gericht op het geven van informatie, het weer in beweging komen (van uw gehele lichaam of specifieke delen hiervan), pijn vermindering, het versterken van het lichaam en verbeteren van de conditie.

Wanneer na ontslag uit het ziekenhuis het noodzakelijk is dat u door gaat met de fysiotherapeutische behandeling, zorgt de fysiotherapeut uit het ziekenhuis voor een overdracht naar de collega die de behandeling gaat overnemen. De overdracht bevat informatie over de opnameperiode in het ziekenhuis en de stand van zaken bij ontslag. 

 

Waarom naar Centrum Locatie?

Fysiotherapeuten in het Erasmus MC zijn in de bijzondere situatie dat zij volwassenen met weinig voorkomende ziektes en aandoeningen in relatief grote aantallen onderzoeken en behandelen. Daardoor kunnen zij unieke ervaring opbouwen met de vaak zeer specifieke problematiek op het gebied van bewegen of van de conditie. Dit stelt de fysiotherapeuten in staat deze problematiek te herkennen, adequate behandeling in te zetten en collega’s in de tweede en eerste lijn hierover te informeren en gericht adviezen te geven.

Alle  fysiotherapeuten in het Erasmus MC zijn opgenomen in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie en volgen in het kader hiervan elk jaar verschillende cursussen. Hierdoor blijven ze op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen om zo de meest optimale behandeling te kunnen toepassen.

Aandoeningen en ziektebeelden

Veel voorkomende problematiek waarbij wij worden betrokken, zijn onder andere;

 • Acute- en chronische longaandoeningen. De fysiotherapeut helpt bij het aanleren van technieken om slijm zo goed mogelijk uit de longen te krijgen en probeert samen met u de conditie zo optimaal  te houden.
 • Acute en chronische aandoeningen, welke  vaak gepaard gaan met langdurige bedlegerigheid. De fysiotherapeut inventariseert de bewegingsmogelijkheden en begeleidt u bij de oefentherapie met als doelen het voorkomen van bewegingsbeperkingen, het verbeteren van spierkracht en uithoudingsvermogen en het zelfstandig kunnen mobiliseren.
 • Neurologische aandoeningen. De fysiotherapeut helpt bij het optimaliseren van de motoriek en geeft adviezen om te voorkomen dat er bewegingsbeperkingen ontstaan.
 • Letsels van spieren, gewrichten, botten. De fysiotherapeut geeft u oefentherapie die gericht is op verbeteren van spierkracht en gewrichtsbewegelijkheid en begeleidt u naar het weer zelfstandig kunnen lopen ( eventueel met behulp van een loophulpmiddel zoals elleboogkrukken, een looprek of rollator)
 • Pre- en postoperatieve begeleiding, bijvoorbeeld bij oncologische aandoeningen of orthopedische operaties ( zoals een heup- of knie –prothese). Na de operatie begeleidt de fysiotherapeut het mobiliseren en geeft u oefentherapie gericht op behoud van spierkracht en conditie.
 

Acetabulum

Ribfracturen

Wetenschappelijk onderzoek

Op de unit fysiotherapie is 1 wetenschappelijk onderzoeker werkzaam.
Daarnaast is één fysiotherapeut tijdens haar aanstelling in het Erasmus MC gepromoveerd op het onderwerp “Fysiotherapie bij de ziekte van Pompe” en is een tweede fysiotherapeut in afronding van haar promotieonderzoek “behandeling bij cervicaal radiculaire pijnklachten”.

Onze polikliniek(en)

Op de volgende poliklinieken zijn fysiotherapeuten werkzaam;

Dag patiënt
Op deze poli komt u voor een dag opname, waarbij er (vaak) op één dag meerdere specialismen en paramedici bij u langs komen om u te onderzoeken. 
Het is mogelijk dat er, op aanvraag van de arts of arts-assistent Geriatrie, een fysiotherapeut komt om een intake en onderzoek bij u te doen. De redenen hiervoor zijn divers: duizeligheidsklachten, verminderde spierkracht en/of mobiliteit, afwijkend looppatroon, vallen of een algemeen globaal onderzoek met betrekking tot verschillende aandoeningen zoals dementie (Alzheimer) of de ziekte van Parkinson. 

Val polikliniek
Indien u op de valpoli komt, wordt er gezocht naar een oorzaak voor uw valneiging, zodat er een oplossing aangedragen kan worden. 
Allereerst vindt er een gesprek plaats over uw klachten of problemen en daarna zal er een onderzoek plaats vinden waarbij wordt gekeken naar spierkracht, mobiliteit, loopvaardigheid (al dan niet met loophulpmiddel) en balans. Aan het eind van het onderzoek zal er, indien nodig, aanpassingen en/ of adviezen worden gegeven. Van het onderzoek wordt verslag gedaan aan uw verwijzend specialist. 

Turner polikliniek
De fysiotherapeut inventariseert  en beoordeelt klachten aan het bewegingsapparaat en geeft advies over behandeling door een fysiotherapeut in eigen woonplaats of geeft oefeningen en oefeninstructies mee. 
Daarnaast heeft de fysiotherapeut een adviserende rol ten aanzien van gezond bewegen ;

 • hoe kan men met kleine veranderingen een gezondere leefstijl ontwikkelen.
 • verbeteren lichamelijke conditie
 • verminderen vermoeidheid

Polikliniek voor erfelijke en aangeboren aandoeningen
De fysiotherapeut inventariseert  en beoordeelt klachten aan het bewegingsapparaat en geeft advies over behandeling door een fysiotherapeut in eigen woonplaats of geeft oefeningen en oefeninstructies mee.

KNO poli
Duizeligheid, vaak gepaard gaand met balansproblemen en valincidenten, kan ingrijpende gevolgen hebben voor het dagelijks leven. Duizeligheid kan op alle leeftijden voorkomen, maar naarmate de leeftijd toeneemt , neemt de kans op duizeligheid toe. De fysiotherapeut inventariseert, beoordeelt  en behandelt de duizeligheidsklachten, geeft oefeningen en oefeninstructies mee of verwijst u door naar een fysiotherapeut in uw eigen woonplaats.

Hemofilie polikliniek
De fysiotherapeut is onderdeel van het Hemofiliebehandelcentrum. Tijdens uw jaarlijks bezoek aan de polikliniek inventariseert en beoordeelt de fysiotherapeut (eventuele klachten aan) het bewegingsapparaat en geeft advies over behandeling door een fysiotherapeut in uw eigen woonplaats of geeft leefregels, oefeningen of oefeninstructie mee.

Hypermobiliteits polikliniek
De fysiotherapeut werkt in opdracht van de reumatoloog en inventariseert en beoordeelt ,gezamenlijk met de nurse practitioner, de klachten aan het bewegingsapparaat. Geeft leefregels, oefeningen of oefeninstructies mee of verwijst u door naar een fysiotherapeut in uw eigen woonplaats.

Metabole lysosomale stapeling ziekte, zoals de ziekte van Pompe en Mucopolysaccharidose (MPS).

 • Patiënten met de ziekte van Pompe
  Aan de hand van spierkrachtmetingen en een aantal functionele testen, zoals de 6 minuten looptest, wordt het beloop van de aandoening gemonitord.
       
 • Patiënten met MPS
  Aan de hand van goniometrie en de 6 minuten looptest, wordt het beloop van de aandoening gemonitord.
  Daarnaast wordt er voorlichting gegeven over fysieke training gericht op het behoud cq verbetering van spierkracht, coördinatie, uithoudingsvermogen. Indien gewenst wordt gekeken naar het gebruik van hulpmiddelen. 

 

Thuis­beademing

Fysiotherapie buiten het ziekenhuis

Hieronder vindt u externe linken

Zoekt u een (specialistische) fysiotherapeut bij u in de buurt:

De Fysiotherapeut

Oncologiefysiotherapie

Fysiotherapie bij perifeer vestibulaire duizeligheid

Via de bovenstaande link vindt u de fysiotherapeuten die mensen met perifeer vestibulaire duizeligheid kunnen begeleiden. Bij het zoeken in de buurt van uw woonplaats moet u bij specialisme kiezen voor Orofasciaal fysiotherapeut. 

Zoekt u informatie over zorgvergoedingen:

Zoekt u een adres voor zorghulpmiddelen, zie hieronder de diverse locaties:

Zorgwinkel Erasmus MC

Medipoint

 

Patientenfolders

Interne linken

Op deze link u de patientenfolders van de afdeling Fysiotherapie van het Erasmus MC vinden.

Werken bij


Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe medewerkers. Zou je willen werken binnen het grootste Universitair Medisch Centrum (UMC) van Nederland met hoge ambities op het gebied van zorg, onderwijs en onderzoek? Stuur dan een open sollicitatie naar fysiotherapie@erasmusmc.nl of neem contact op met Annemiek Kneppers-Swets (manager Fysiotherapie)  (06-39011021).

 

Als je een keer mee wil lopen om een idee te krijgen over het werken als fysiotherapeut in een klinische setting neem dan ook contact met ons op.

 

Heeft u vragen?

Gebruik ons contactformulier.

Contactformulier

Komt u binnenkort bij ons op bezoek?

Hoe bereidt u uw gesprek voor? Wat neemt u mee? Alles wat u moet weten in een handig overzicht.
Bereid u voor