Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
education-book
Verpleegkundige specialisatie

Kinderverpleegkundige

Startmoment: De opleiding start 2 maal per jaar
Duur: De totale opleiding is 13 maanden
Onderwijsaanbieder: Erasmus MC Sophia, Erasmus MC Academie

Ben je verpleegkundige en heb je affiniteit met de zorg voor kinderen? Dan is deze opleiding wellicht wat voor jou.

Over deze opleiding

Overzicht

De zorg voor het zieke kind heeft in Nederland de afgelopen tientallen jaren een grote vlucht genomen. Met de komst van de techniek en de vele mogelijkheden heeft het beroep van kinderverpleegkundige niet stil gestaan. De mogelijkheden om de te vroeg geborene in leven te houden en de succesvolle behandeling van ernstige zieke kinderen heeft gemaakt dat de populatie kinderen op de kinderafdeling drastisch is veranderd. De zorg is complexer geworden en vaak is deze zorg nog niet afgerond bij ontslag van het kind. Dit vraagt dat de gehele ketenzorg, b.v. thuiszorg en kinder hospices moeten meebewegen in deze zorgverlening.

Als kinderverpleegkundige verleen je zorg aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar die voor uiteenlopende aandoeningen in het ziekenhuis worden opgenomen en behandeld.  Je beschouwt het kind en zijn ouders als een eenheid en laat de ouders actief participeren in de zorg voor hun kind.
Je leert dat je de zorgverlening aan kind en ouders samen doet met  zorgprofessionals in een multidisciplinair team.

Inhoud

Na het volgen van deze opleiding kun je de totale zorg in kaart brengen, coördineren en uitvoeren voor kinderen die zijn opgenomen in een klinische setting. Tijdens de opleiding is er een verdieping in de ontwikkelingsfasen van de gezonde pasgeborene tot jong volwassene. We gaan in op specifieke kenmerken bij zieke kinderen.
Je leert onder andere:

 • Welke observaties en interventies je bij de verschillende leeftijdsfasen kunt toepassen;
 • Welke specifieke aandoeningen, zowel op het fysieke als psychische vlak bij kinderen mogelijk zijn en welke symptomen zij kunnen vertonen;
 • Veranderingen in de vitale functies, pijn, angst en gezondheidsproblemen die de onderliggende aandoening typeren te herkennen;
 • Vanuit de ontwikkeling en de aandoening te beredeneren welke interventies in de zorg er nodig zijn.

Je verdiept je in de organisatie en de functie van de Jeugdgezondheidszorg in Nederland voor de preventieve zorg bij kinderen. Doordat kinderen ook langdurig ziek kunnen zijn leer je samen te werken met de extramurale gezondheidszorg voor de curatieve of palliatieve zorg.

In de specifieke gids vind je meer informatie over de opleiding. 

Resultaat

Na het afronden van de opleiding is het mogelijk om in overleg met de leidinggevende een keuze voor een minor te maken waarin verdiepende leerstof wordt aangeboden voor intensieve zorgverlening aan grotere kinderen (CIZ) of ernstig zieke pasgeborenen (HC, level 2). 

Kijk hier voor uitgebreide informatie over de minor Chronisch intensieve Zorg voor kinderen, de minor High Care Neonatologie, level 2 en de specifieke leereenheden. 

 • Chronische intensieve zorg voor kinderen (minor) 
 • High Care Neonatologie, level 2 (minor) 

Praktische informatie

Startdata

Bij voldoende deelnemers start de opleiding 2 x per jaar in februari en september. Sluitingsdatum van de inschrijving is 4 weken voor aanvang van de introductiedag.   

Toelatingseisen

 • Diploma verpleegkunde, BIG geregistreerd; 
 • Dienstverband met een zorginstelling (of werkzaam als ZZP); 
 • Werken op een kinderafdeling afdeling minimaal 24 uur per week; 
 • Relevante parate basiskennis van de anatomie, fysiologie en pathologie; 
 • PC-vaardig in Word, e-mail en Internet; 
 • Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal 

Programma

Het onderwijs is competentiegericht opgezet en heeft als uitgangspunt dat je naast de colleges leert door met medestudenten samen te werken, met vakdocenten te discussiëren en door het opbouwen van een eigen portfolio met bewijsmateriaal aan je professionele ontwikkeling werkt. Een proactieve, open en enthousiaste leerhouding is hierbij van groot belang. 
Ons uitgangspunt is dat leren vooral plaats vindt in de praktijk en dat de vertaalslag van de theoretische kennis en de inzichten naar het eigen handelen essentieel zijn voor competentieontwikkeling. De opleiding heeft daarom een praktijkcomponent die is gebaseerd op zeven (CanMEDS) kerncompetenties. Het praktische component wordt in het eigen praktijkveld gevolgd, op de eigen afdeling. Dit betekent dat de opleiding zich richt op vakinhoudelijke kennis op het gebied van de kinderverpleegkunde. Tevens leer je daarnaast hoe je Evidence Based Practice kan toe passen en ontwikkel je (al aanwezige) professionele kerncompetenties in het praktijkveld van de kinderverpleegkunde. 

Je hebt zelf een grote verantwoordelijkheid voor je leerproces. De (praktijk)opleider, gastdocenten en jouw studiegenoten helpen je bij het verwerven van kennis, vaardigheden en attitude en bij het toepassen van de competenties in de praktijk.  
Om je te helpen specifieke kennis, inzichten en ervaring te verwerven en deze toe te passen in de praktijk staan de volgende leereenheden tot je beschikking:  

 • Communicatie met kinderen
 • Gezonde zuigeling
 • Zwangerschap, baring en kraambed
 • Groei en ontwikkeling van het kind
 • Kind met chirurgische gezondheidsproblemen
 • Kind met interne gezondheidsproblemen
 • Kind met psychische problemen
 • Klinisch redeneren in de kinderverpleegkunde
 • Psychosociale zorg bij kinderen
 • Zieke zuigeling
 • Zorg voor kwaliteit

De totale opleiding is 13 maanden en bestaat uit 34 scholingsdagen (inclusief introductiedag en afronding), verdeeld over 11 lesweken van 2 tot 4 dagen en 1 introductiedag. 

Kosten

Bekijk hier de prijs van deze scholing. Een korte versie van het prijzenoverzicht unit Intensieve Zorg vind je hier.

Aanmelden en voorwaarden

Hoe kun je je aanmelden?

Algemene voorwaarden

Heeft u vragen?

Gebruik ons contactformulier.

Contactformulier