Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
education-book
Verpleegkundige specialisatie

Obstetrie Verpleegkundige

Startmoment: Start op ieder moment van het jaar met een volledige leerroute of een EPA.
Duur: De duur van de opleiding bepaal je zelf en is volledig afgestemd op jouw persoonlijke ontwikkeling en opgedane ervaringen.
Onderwijsaanbieder: Erasmus MC Academie, Erasmus MC Sophia

Ben je verpleegkundige en heb je affiniteit met de zorg voor de zwangere, barende, kraamvrouw en pasgeborene? Dan is deze of een deel van de leerroute wellicht wat voor jou!

Over deze opleiding

Overzicht

Het werkveld van de obstetrie verpleegkundige is dynamisch en  afwisselend. Je verleent zorg aan de zwangere vrouw met een bedreigde zwangerschap. Aan de hand van je observatie kies je de noodzakelijke interventies. Je organiseert en coördineert de zorg op de verloskamerunit en stemt de zorgvraag en het zorgaanbod op elkaar af in nauwe samenwerking met andere disciplines zoals de verloskundige of gynaecoloog. Je geeft gezondheidsvoorlichting en je anticipeert op en signaleert in situaties waarin de invloed van cultuur, religie en voorgeschiedenis gevolgen heeft voor klachten en verwerkingsprocessen bij je patiënt. Je hebt aandacht voor psychosociale aspecten en de specifieke problemen die daaraan gerelateerd zijn en maakt dit bespreekbaar met de patiënt en haar partner. 
Als Obstetrieverpleegkundige ben je werkzaam in verschillende settingen. Zo kun je werkzaam zijn op de polikliniek of in Moeder en Kind centra binnen de ziekenhuizen. 

Tijdens de opleiding verwerf je kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van diagnostiek, behandeling en (na)zorg voor de obstetrische patiënt en haar (ongeboren) kind. 

Inhoud

Een baan als Obstetrie Verpleegkundige is er één vol dynamiek, uitdaging en verdieping in de zorg. 

De Obstetrie Verpleegkundige draagt zorg voor de zwangere, barende of kraamvrouw en de pasgeborene, al dan niet ziek. De zorg voor de pasgeborene betreft niet high care of Intensive Care. Deze vallen binnen het Moeder en Kind cluster onder de specialisaties HCN en ICN.

Voor de complexiteit van het werk van de Obstetrie Verpleegkundige zijn de volgende punten van belang: 
 • Het verlenen van zorg aan een (kwetsbare) zwangere vrouw, de barende vrouw en de kraamvrouw met een medische indicatie c.q. psychosociale indicatie, waarbij het risico op complicaties aanwezig is, in een laag- midden en hoog complexe situatie. 
 • Het verlenen van zorg aan de pasgeborene, waarbij het risico op complicaties aanwezig is, in een laag-, midden- en hoog complexe situatie.
 • Het verlenen van zorg aan en assisteren bij de opvang van de vitaal bedreigde 'natte' pasgeborene.
 • De Obstetrie Verpleegkundige heeft niet alleen de pasgeborene en (kwetsbare) zwangere vrouw, de barende vrouw en de kraamvrouw met een medische c.q. psychosociale indicatie als zorgvrager.
 • Maatschappelijke veranderingen, zoals veranderende normen en waarden rondom seksualiteit, voortplanting en wetenschappelijke ontwikkelingen zoals preventief onderzoek, gentherapie, voortplantingsgeneeskunde en fertiliteitbehandelingen hebben direct invloed op de dagelijkse zorgvragen.
 • Tijdens de uitvoering van het zorgproces schept de Obstetrie Verpleegkundige de voorwaarden voor en ondersteunt ouders/verzorgers en/of naasten in het voeren van de regie en het zelfmanagement. De Obstetrie Verpleegkundige leert de ouders/verzorgers en/of naasten de eventueel uit te voeren behandeling en zorg. Zorgprocessen dienen gericht te zijn op zelfmanagement in plaats van op wat de ouders/verzorgers en/of naasten niet (meer) zelf kunnen. ‘Zelfredzaam als het kan’ en ‘samen redzaam als het moet’ - ‘zorg zo nodig, waar nodig’.
 • Ethische vraagstellingen rondom zwangerschapsafbreking en behandeling van vroeg geborenen. 
 • De gezondheidssituatie van de zorgvrager kan snel wisselen waardoor de zorg weinig voorspelbaar van karakter is. De Obstetrie Verpleegkundige moet daarbij omgaan met situaties waarin een afweging van schade aan de moeder en schade aan het kind nodig is.
 • Ondersteuning en stimulering van de hechtingsrelatie tussen ouders en pasgeborene tijdens de zwangerschap, de baring en de kraambedperiode en wanneer de zieke pasgeborene op de neonatale c.q. couveuse-afdeling ligt.

In de specifieke gids vind je meer informatie over de opleiding.

Resultaat

Voor het behalen van jouw diploma obstetrie-verpleegkundige moeten Entrustable Professional Activities (EPA’s) bekwaam verklaard worden.  Het betreft hier alle, door College Zorg Opleidingen (CZO) opgestelde KERN EPA’s voor de opleiding Obstetrieverpleegkunde. 

CZO certificaat losse EPA

Wanneer de beroepscontext waarin je werkzaam bent hierom vraagt kan je er ook voor kiezen om slechts een deel van de vastgestelde KERN EPA’s bekwaam te verklaren. Dit levert je een certificaat op vanuit CZO.

Erasmus MC Academie certificaat voor de theorie

Daarnaast kan je ook alleen de theorie omtrent de EPA’s volgen. Dit levert je een certificaat op voor de theorie vanuit de Erasmus MC Academie. 

 

VERVOLGOPLEIDINGEN

A. Specifieke Obstetrieverpleegkunde EPA’s

Als jouw beroeps specifieke context hierom vraagt kan je naast de KERN EPA’s kiezen voor het volgen van specifieke EPA’s. Dit zijn EPA’s die alleen op specifieke werkplekken van toepassing zijn, omdat hier bijvoorbeeld gezorgd wordt voor een specifieke patiëntencategorie.

Wanneer deze EPA’s bekwaam verklaard worden levert dat je een certificaat op vanuit CZO, wanneer alleen de theorie gevolgd wordt levert dit een certificaat op voor de theorie vanuit de Erasmus MC Academie.

B. High Care Neonatologie EPA’s

In sommige instellingen draagt jij als obstetrieverpleegkundige ook zorg voor de vitaal bedreigde pasgeborene, vanaf 30 weken zwangerschap. Vanuit deze context wordt dan ook vaak gekozen voor het volgen van een EPA uit de opleiding High Care Neonatologie.
Wanneer deze EPA bekwaam verklaard worden levert dat je een certificaat op vanuit CZO, wanneer alleen de theorie gevolgd wordt levert dit een certificaat op voor de theorie vanuit de Erasmus MC Academie.

C. Moeder en Kind opleidingen

De zorg die jij als obstetrieverpleegkundige verleent gaat samen met de kinder- , high care en intensive care zorg rondom de moeder, kind en het gezin.
Ben je geïnteresseerd in het volgen van een van de andere opleiding uit het cluster Moeder en Kind? Dan verwijzen we je graag naar de informatie aangaande de verpleegkundige vervolgopleidingen:

 • Kinderverpleegkundige
 • High Care Neonatologie
 • Intensive Care Neonatologie
 • High Care Kinderverpleegkunde
 • Intensieve Care Kinderverpleegkunde
 

Waarom bij Erasmus MC?

De opleiding tot obstetrieverpleegkundige aan de Erasmus MC Academie kenmerkt zich door een geheel nieuw onderwijsprogramma, volledig afgestemd op het EPA onderwijs. Hierin zijn alle eigentijdse inzichten aangaande het aanbieden van onderwijs meegenomen. Belangrijk in dit programma zijn blended learning en studentgericht onderwijs. Een combinatie van zelfstudie op afstand  en verdieping van de beroep specifieke context op locatie in het Erasmus MC door middel van bijvoorbeeld casuïstiek besprekingen en scenario onderwijs in ons SkillsLab & SimulationCenter. Hier kun je oefenen in een veilige omgeving waar fouten gemaakt mogen worden om ervan te leren met elkaar. 

Het onderwijs wordt flexibel aangeboden waardoor jij de veel regie hebt over de plaats, tijd en tempo van je opleiding.

De lessen worden allemaal gegeven door onze gastdocenten. Altijd vakexperts uit de directe patiëntenzorg of docenten met een andere specifieke deskundigheid zoals communicatie trainers. Zij brengen de meest recente en actuele ontwikkelingen van hun expertisegebied in de opleidingen.

 
Daarnaast onderhoudt de Erasmus MC Academie nauwe banden met de aangesloten praktijken waardoor het onderwijsaanbod  direct aansluit op de vraag vanuit de praktijk. Deze intensieve samenwerking is ook terug te zien in jouw begeleiding, waarbij de Erasmus MC Academie en de aangesloten praktijk samen streven naar een optimaal resultaat van jouw leerproces. 

Praktische informatie

Startdata

Je kunt iedere maand starten met de opleiding tot obstetrie-verpleegkundige. 
De introductiedag (december, maart, mei en september) en klinisch redeneren moeder en kind (januari, april, mei en oktober) wordt 4 maal per jaar aangeboden.

Het afnemen van de theorie van de verschillende EPA’s kan je flexibel doorlopen aan de hand van het jaarrooster, welke bekend is bij jouw praktijkinstelling.

Sluitingsdatum van de inschrijving is 4 weken voor aanvang van de introductiedag.

Toelatingseisen

 • Diploma MBO of HBO-verpleegkunde, BIG geregistreerd; 
 • Dienstverband met een zorginstelling (of werkzaam als ZZP); 
 • Werken als verpleegkundige met obstetrische patienten;
 • PC-vaardig in Word, e-mail en Internet;
 • Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (in verband met lezen wetenschappelijke literatuur); 
 • Actieve leerhouding.

Programma

Het onderwijs is opgezet aan de hand van kern en specifieke EPA’s. De website CZO-flex level geeft je een uitgebreid overzicht van deze EPA’s. 

Deze EPA’s geven naast theoretische kennis, ook een concrete invulling aan competentiegericht leren op de werkplek. Een EPA kan pas bekwaam verklaard worden als jij in de praktijk aangeeft op het gebied van de competenties voldoende bekwaam te zijn.  
De opleiding zich richt op vakinhoudelijke kennis op het gebied van de obstetrieverpleegkunde. 
Het onderwijs heeft de visie dat je naast de colleges leert door met medestudenten samen te werken, met vakdocenten te discussiëren en door het opbouwen van een eigen portfolio met bewijsmateriaal aan je professionele ontwikkeling werkt. Een proactieve, open en enthousiaste leerhouding is hierbij van groot belang. 

Ons uitgangspunt is dat leren vooral plaats vindt in de praktijk en dat de vertaalslag van de theoretische kennis en de inzichten naar het eigen handelen essentieel zijn voor competentieontwikkeling.
Je hebt zelf een grote verantwoordelijkheid voor het leerproces. De (praktijk)opleider, gastdocenten en jouw studiegenoten helpen je bij het verwerven van kennis, vaardigheden en attitude en bij het toepassen van de competenties in de praktijk. Met het EPA gericht onderwijs doorloop je jouw opleiding in je eigen tempo. Gemiddeld gezien beslaat de opleiding 13 maanden maar dit kan aan jouw wensen worden aangepast.  

Wanneer alle kern EPAs’ worden gevolgd bestaat de opleiding uit 32 lesdagen, exclusief toetsing en het maken van opdrachten. Deze lesdagen kunnen zowel online zijn of op de Erasmus MC Academie.

Kosten

Bekijk het prijsoverzicht

Voorbereiding

Wanneer je je hebt aangemeld krijg je een aanmeldbericht voor onze digitale leeromgeving It’s learning. 
In deze leeromgeving vindt je alle informatie op je voor te kunnen bereiden op de introductiedag, opleiding en lessen. 

Bijzonderheden

Op grond van eerder gevolgde opleidingen kan je in aanmerking komen voor vrijstelling van een deel van je opleiding. Hiertoe dient de instelling, voor de start van de opleiding, schriftelijk een verzoek in bij de opleider, vergezeld van bewijsstukken. De vraag wordt beoordeeld door de opleider en het hoofd van de afdeling, waarna de student schriftelijk antwoord ontvangt.

Aanmelden en voorwaarden

Hoe kun je je aanmelden?

Algemene voorwaarden

Klik hier voor de algemene voorwaarden van Erasmus MC Academie.

Heeft u vragen?

Gebruik ons contactformulier.

Contactformulier