Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
education-book
Verpleegkundige specialisatie

Obstetrie Verpleegkundige

Startmoment: 2x per jaar
Duur: 13 maanden
Onderwijsaanbieder: Erasmus MC Academie, Erasmus MC Sophia

Houd je van afwisseling en uitdagingen, kun je omgaan met extreme situaties en heb je affiniteit met de vrouw als zorgvraagster? Dan is deze opleiding wellicht iets voor jou.

Over deze opleiding

Overzicht

Het werkveld van de obstetrie verpleegkundige is dynamisch en  afwisselend. Je verleent zorg aan de zwangere vrouw met een bedreigde zwangerschap. Aan de hand van je observatie kies je de noodzakelijke interventies. Je organiseert en coördineert de zorg op de verloskamerunit en stemt de zorgvraag en het zorgaanbod op elkaar af in nauwe samenwerking met andere disciplines zoals de verloskundige of gynaecoloog. Je geeft gezondheidsvoorlichting en je anticipeert op en signaleert in situaties waarin de invloed van cultuur, religie en voorgeschiedenis gevolgen heeft voor klachten en verwerkingsprocessen bij je patiënt. Je hebt aandacht voor de seksuele aspecten en de specifieke problemen die daaraan gerelateerd zijn en maakt dit bespreekbaar met de patiënt en haar partner. 
Als Obstetrieverpleegkundige ben je werkzaam in verschillende settingen. Zo kun je werkzaam zijn op de polikliniek of in Moeder en Kind centra binnen de ziekenhuizen of in de transmurale en extramurale setting bijvoorbeeld de kraamzorg of een verloskundige praktijk. 

Tijdens de opleiding verwerf je  kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van diagnostiek, behandeling en (na)zorg voor de obstetrische patiënt en haar (ongeboren) kind. 
Binnen de opleiding is onder meer aandacht voor de voortplantingsgeneeskunde, obstetrie en de gezonde en zieke pasgeborene. Naast dit obstetrisch gedeelte, wordt er aandacht besteed aan de patiënt met gynaecologische aandoeningen die relevant zijn voor de obstetrieverpleegkundige. Verder is er aandacht voor andere culturen, ethiek en vrouwenmishandeling. 

Resultaat

Bij de beoordeling van de studieresultaten zijn verschillende personen betrokken, bijvoorbeeld een werkbegeleider, medestudent of een vakdocent. Met de opgeslagen resultaten in jouw portfolio laat je je inzicht zien wat betreft je competentieontwikkeling. Wanneer alle kerncompetenties zijn behaald, ontvang je het diploma Obstetrie verpleegkundige.
Wanneer de instelling waar je werkt een CZO-erkende opleidingsplaats is voor Obstetrie verpleegkundigen, ontvang je een door het CZO uitgereikt diploma.

Praktische informatie

Startdata

Bij voldoende deelnemers start de opleiding 2 x per jaar in maart en oktober. Sluitingsdatum van de inschrijving is 4 weken voor aanvang van de introductiedag. Bekijk het jaarrooster en de jaarplanningen hieronder. 

Jaarplanning Februari 2020 groep  

Jaarplanning September 2020 groep

Toelatingseisen

 • Diploma verpleegkunde, BIG geregistreerd;
 • Dienstverband met een zorginstelling; 
 • Werken als verpleegkundige met obstetrische patiënten minimaal 24 uur per week; 
 • Relevante parate basiskennis van de anatomie, fysiologie en pathologie;
 • PC-vaardig in Word, e-mail en Internet; 
 • Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. 

Programma

Het onderwijs dat wij tijdens deze opleiding aanbieden  is competentiegericht opgezet en heeft als uitgangspunt dat je naast de inspirerende colleges leert door met medestudenten samen te werken, met vakdocenten te discussiëren en door  het toepassen van de door jouw opgedane inzichten in een context specifieke (simulatie)omgeving.   

Ons uitgangspunt is ook dat leren vooral plaats vindt in de praktijk en dat de vertaalslag van de theoretische kennis en de inzichten naar het eigen handelen essentieel zijn voor competentieontwikkeling. De opleiding heeft daarom een praktijkcomponent  die  is gebaseerd op 7 kerncompetenties. Deze  praktische component wordt in het eigen praktijkveld gevolgd, op de eigen afdeling.  
Dit betekent dat deze opleiding zich, wat betreft voorwaardelijke kennis, richt op de vakinhoud van het gebied Obstetrische zorg. Daarnaast leer je Evidence Based Practice toe te passen en ontwikkel je (al aanwezige) professionele kerncompetenties in het praktijkveld van de obstetrieverpleegkundige. 
 
Je hebt zelf een grote verantwoordelijkheid voor je leerproces. De (praktijk)opleider, gastdocenten en jouw studiegenoten helpen je bij het verwerven van kennis en inzicht en bij het toepassen van deze kennis in de praktijk. 

Om je te helpen kennis en ervaring op te doen in dit vakgebied en dit toe te passen in de praktijk, staan de volgende vakinhoudelijke leereenheden tot je beschikking: 

 • Fysiologie van de zwangerschap, baring en kraambed
 • Pathologie in het kraambed  
 • Psychiatrie in het kraambed  
 • De gezonde zuigeling tot 28 dagen  
 • De zieke zuigeling tot 28 dagen  
 • Voortplantingsgeneeskunde   
 • Pathologische zwangerschap  
 • Pathologische baring  
 • Specialistische zorg in de obstetrie  
 • Zorg voor kwaliteit 
 • Klinisch Redeneren in de obstetrie  
 • Communicatie in de obstetrie.

Kosten

Bekijk het prijsoverzicht

Aanmelden en voorwaarden

Hoe kun je je aanmelden?

Algemene voorwaarden

Heeft u vragen?

Gebruik ons contactformulier.

Contactformulier