Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
education-book
Verpleegkundige specialisatie

High Care Kinderverpleegkundige

Startmoment: 2x per jaar
Duur: Maximaal 12 maanden
Onderwijsaanbieder: Erasmus MC Academie

Wil je als kinderverpleegkundige je kennis verbreden op het gebied van hoogcomplexe zorg bij kinderen? Dan is de opleiding HCK voor jou een uitdaging.

Over deze opleiding

Overzicht

Wil je als kinderverpleegkundige je kennis verbreden op het gebied van hoogcomplexe zorg dan is de opleiding HCK voor jou een uitdaging. Op de specialistische kinderafdeling liggen kinderen van 0-18 jaar met een complexe zorgvraag door bedreiging van hun vitale functies.  Op de High Care worden kinderen opgenomen die een goede respons hebben op de ingestelde interventies. De zorg op een High Care is complex en je werkt in een multidisciplinair team om de zorg en de veiligheid van het kind te waarborgen. De vitale functies van het kind moeten worden bewaakt, ondersteund of overgenomen.

Je draagt de verantwoording voor de begeleiding van het kind en zijn ouders in dit ingrijpende gezinsproces. Het organiseren van ketenzorg is hierbij belangrijk.

Inhoud

Als (kinder)verpleegkundige beschik je al over uitgebreide kennis op het gebied van kinderziektes en aangeboren aandoeningen. In deze opleiding wordt dieper ingegaan op de bedreiging van de vitale functies bij de specifieke kinderproblematiek. De balans bij het kind is een wankel evenwicht, dat onder invloed van groei en ontwikkeling steeds verandert. Na het behalen van je High Care Kinderverpleegkunde diploma kan je werken als beginnend HCK verpleegkundige. Je begeleidt zelfstandig het kind en zijn familie tijdens een ingrijpende en cruciale periode en je speelt een belangrijke rol bij het herstellen van de balans van kind en ouder/gezin.

Tijdens de opleiding oefen je met scenario´s, simulatiepoppen en lotuspatiëntjes. Je kunt met vakexperts en medestudenten in een veilige leeromgeving oefenen. Met de aangeboden kennis kan je analyses maken en onderbouwde interventies kiezen. Je leert deze op een juiste manier uit te voeren in je eigen praktijk.

In de specifieke gids vind je meer informatie over de opleiding. 

Resultaat

Na positieve afronding van je theorieopleiding en een positieve praktijkbeoordeling en portfolio ontvang je een CZO erkend diploma. Na de HCK opleiding kun je doorstromen naar andere acute zorgopleidingen. Een deel van de HCK-opleiding volg je samen met andere uitstroomprofielen van de acute zorg. Hierdoor kun je gemakkelijk en versneld instromen in deze acute zorg opleidingen (o.a. IC-kinderen, IC Neonatologie, HCN, Cardiac Care e.a.).

Waarom bij Erasmus MC?

Het Erasmus MC beschikt over een groot Patiëntvrij Leerziekenhuis, waar vaardigheden in een veilige leeromgeving getraind kunnen worden.

Erasmus MC Academie acute zorg beschikt over een flexibel samenhangend aanbod welke in een carrouselmodel aangeboden wordt.

Praktische informatie

Startdata

De opleiding start 2 x per jaar in maart en september.

Toelatingseisen

Diploma verpleegkunde, BIG geregistreerd;

Dienstverband met een zorginstelling (of werkzaam als ZZP’er)

Programma

Het onderwijs is competentiegericht opgezet en heeft als uitgangspunt dat je naast de colleges leert door met medestudenten samen te werken, met vakdocenten te discussiëren en door het opbouwen van een eigen portfolio met bewijsmateriaal van je ontwikkeling. Een proactieve, open en enthousiaste leerhouding is hierbij van groot belang.

De start van de opleiding begint met de BIAZ (Basis Intensieve Zorg). Deze leereenheid duurt 7 dagen en bevat kennis en inzicht over de vitale functies van de Respiratie, Circulatie en het Centraal Zenuwstelsel en hun samenhang. Ondersteunende onderwerpen zijn hierbij o.a. zuur base evenwicht, farmacologie, stolling en de ABCDE methodiek. Deze leereenheid wordt met 3 toetsen en portfolio opdrachten t.a.v. de theorie en de praktijk afgerond. De trainingen van methodieken, maar ook bij het zuur base evenwicht zijn gericht op de pathologie van het kind van 0-18 jaar.

Hierna ga je leereenheden volgen ten aanzien van hartritme en geleiding, beademing, thema ethiek, gedrag en agressie. Hierna ga je leereenheden volgen met de volgende vakinhoudelijke onderwerpen:

  • Aangeboren hartafwijkingen;
  • NEC, Parenterale voeding;
  • Tracheostoma;
  • Intoxicatie;
  • Acuut ziek kind;
  • Brandwonden;
  • PBLS/NLS.

Naast de vakinhoudelijke competentie zijn er generieke competenties zoals, communicatie, samenwerken, kennis en wetenschap, maatschappelijk handelen, organisatie en professionalisering. Deze competenties lopen als een rode draad door de opleiding. Het niveau van de opleiding wordt geborgd door de theorietoetsen en praktijkopdrachten. De praktijkopdrachten worden op de eigen afdeling of op de stageverlenende afdelingen uitgevoerd en beoordeeld. In verband met de complexiteit van zorg zal de student een stage doorlopen op een Kinder Intensive Care afdeling.

Je hebt als student zelf een grote verantwoordelijkheid voor je leerproces. Je (praktijk)opleider, gastdocenten en je collega's/medestudenten helpen je bij het verwerven van kennis en inzicht en bij het toepassen van deze kennis in de praktijk.

Kosten

Bekijk hier de prijs van deze scholing. Een korte versie Prijzenoverzicht unit Intensieve Acute Zorg vind je hier.

Voorbereiding

Wij bieden het onderwijs blended aan. Dit betekent dat je je als student moet voorbereiden middels e-learning en webinars. Voor een aantal leereenheden moet je een bewijs van deelname aan deze e-learning of webinar overhandigen aan de opleider om deel te mogen nemen aan het binnenschools onderwijs of de simulatietraining.

Bijzonderheden

EVC procedure voor maatwerk is mogelijk.

De totale opleiding (maximaal 12 maanden bij een fulltime dienstverband) is  ontwikkeld op basis van de eindtermen van de ICK beschreven door het CZO. Voor de opleiding is CZO erkenning aangevraagd. Indien je beschikt en kan aantonen dat je eindtermen reeds behaald heb in een andere context van de Acute zorg behoort een EVC-procedure tot de mogelijkheden. Hiermee kan de duur van de opleiding in theorie en praktijk korter worden.

Aanmelden en voorwaarden

Hoe kun je je aanmelden?

Digitaal aanmelden via Osiris

Algemene voorwaarden

Heeft u vragen?

Gebruik ons contactformulier.

Contactformulier