Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
education-book
Verpleegkundige specialisatie

Intensive Care Neonatologie Verpleegkundige

Startmoment: 2 x per jaar
Duur: 14 maanden
Onderwijsaanbieder: Erasmus MC Academie, Erasmus MC Sophia

Op de Neonatale Intensive Care heb je de zorg voor premature/pasgeborenen ≥ 24 weken. Wil je gaan werken op de Intensive Care Neonatologie? Dan is deze opleiding voor jou dé uitdaging.

Over deze opleiding

Overzicht

Op de Neonatale Intensive Care heb je de zorg voor premature/pasgeborenen ≥ 24 weken. De samenhang van de complexe zorgvraag, ontwikkelingsgerichte zorg, ernstige bedreiging van vitale functies en de beademing in al zijn vormen maakt het noodzakelijk je kennis te verbreden op dit specifieke gebied en de daarmee samenhangende problematiek. Specifiek bij deze zorg aan de 'extreme' prematuur is dat jij de zorg hebt voor de begeleiding van de ouders in deze complexe en kritische periode. De ouder ziet jou als 'de' gesprekspartner bij hun vragen over onzekerheid, afhankelijkheid, hechting en de grenzen van ethische dilemma's.
Deze complexiteit vraagt om ondersteuning van een multidisciplinair team. Jij maakt deel uit van dit team en bent een belangrijke schakel in dit zorgproces. Wil je gaan werken op de Intensive Care Neonatologie dan is deze opleiding voor jou de uitdaging.

Inhoud

Je bent kinderverpleegkundige en je beschikt al over een uitgebreide kennis over kinderpathologie en van aangeboren aandoeningen. In deze opleiding wordt dieper ingegaan op de bedreiging van de vitale functies, specifiek ten aanzien van de te vroeg geboren baby. De balans bij de te vroeg geborene is een wankel evenwicht, dat onder invloed van rust, groei en ontwikkeling in balans zal komen. Na het behalen van je ICN-diploma kan je als beginnend professional weken. Ook kan je dan zelfstandig de opvang van een (extreme)prematuur en zijn familie begeleiden tijdens een ingrijpende en cruciale periode. Verder kan je helpen bij het herstellen van de balans van de pasgeborene en zijn ouder/gezin.

Tijdens de opleiding oefen je met scenario´s in een gesimuleerde omgeving (het Patiëntvrije Leerziekenhuis van Erasmus MC Academie). In een veilige leeromgeving heb je kunnen analyseren en je interventies toe kunnen passen. Je kan deze nu ook toepassen in je eigen praktijk.

Resultaat

Na het behalen van je ICN-diploma kan je werken als beginnend professional. Je kan dan zelfstandig de opvang van een (extreme)prematuur en zijn familie begeleiden tijdens een ingrijpende en cruciale periode. Jij kan helpen bij het herstellen van de balans van de pasgeborene en zijn ouder/gezin.

Waarom bij Erasmus MC?

Het Erasmus MC beschikt over een Patiëntvrij Leerziekenhuis, waar vaardigheden in een veilige leeromgeving getraind kunnen worden.

Erasmus MC Academie acute zorg beschikt over een flexibel samenhangend aanbod welke in een carrouselmodel aangeboden wordt.

Praktische informatie

Startdata

De ICN-opleiding start 2 x per jaar in maart en september.

De totale duur opleiding is 14 maanden bij een fulltime dienstverband.

Toelatingseisen

 • Diploma Verpleegkunde, BIG geregistreerd
 • Diploma Kinder- of Obstetrieverpleegkundige

Programma

Het onderwijs is competentiegericht opgezet en heeft als uitgangspunt dat je naast de colleges leert door met medestudenten samen te werken, met vakdocenten te discussiëren en door het opbouwen van een eigen portfolio met bewijsmateriaal van je ontwikkeling. Een proactieve, open en enthousiaste leerhouding is hierbij van groot belang. 

De opleiding begint met de BIAZ (Basis Intensieve Acute Zorg). Deze leereenheid bevat de kennis en inzichten over de vitale functies van de respiratie, circulatie en het centraal zenuwstelsel en hun samenhang. Ondersteunende onderwerpen zijn hierbij o.a. zuur base evenwicht, ritme en geleiding en klinisch redeneren, de ABCDE methodiek en de SBAR(R).
De trainingen van methodieken, maar ook bij het zuur base evenwicht, zijn gericht op de pathologie van de neonaat/pasgeborene >25 weken. 

Hierna ga je vervolg leereenheden volgen;  

 • aangeboren hartafwijkingen, ODB; 
 • NEC, parenterale voeding; 
 • surfactant; 
 • PPHN; 
 • hernia diafragmatica; 
 • asfyxie; 
 • Nidcap, ontwikkelingsgerichte zorg; extreme prematuur 
 • ECMO;  
 • respiratoire gezondheidsproblemen bij de neonaat; 
 • transport van de neonaat (in- en out hospital); 
 • NLS; 
 • nierfunctie stoornissen bij de neonaat; 

Naast de vakinhoudelijke competentie zijn er generieke competenties zoals, communicatie, samenwerken, kennis en wetenschap, maatschappelijk handelen, organisatie en professionalisering. Deze competenties lopen als een rode draad door de opleiding.
De opleiding wordt geborgd door de theorietoetsen (formatief en summatief), praktijkopdrachten en een CAT die in het portfolio opgenomen moeten worden. De praktijkopdrachten worden op de eigen afdeling of op de stage verlenende afdelingen uitgevoerd en beoordeeld.
De student werkt gedurende zijn hele opleiding op een Intensive Care Neonatologie en loopt een stage op de Obstetrie afdeling. De opleiding wordt geborgd door de theorietoetsen en de praktijkopdrachten. De praktijkopdrachten worden op de eigen afdeling of op de stageverlenende afdelingen uitgevoerd en beoordeeld. 

Je hebt als student zelf een grote verantwoordelijkheid voor je leerproces. Je (praktijk)opleider, gastdocenten en je collega's/medestudenten helpen je bij het verwerven van kennis en inzicht en bij het toepassen van deze kennis in de praktijk.

Kosten

Bekijk hier de prijs van deze scholing. Een korte versie Prijzenoverzicht unit Intensieve Acute Zorg vind je hier.

Voorbereiding

Wij bieden het onderwijs blended aan. Dit betekent dat je je als student moet voorbereiden middels e-learning en webinars. Voor een aantal leereenheden moet je een bewijs van deelname aan deze e-learning of webinar overhandigen aan de opleider om deel te mogen nemen aan het binnenschools onderwijs of de simulatietraining.

Bijzonderheden

EVC procedure en maatwerk behoren tot de mogelijkheden.

Aanmelden en voorwaarden

Hoe kun je je aanmelden?

Je kunt je digitaal aanmelden via Osiris.

Algemene voorwaarden

Heeft u vragen?

Gebruik ons contactformulier.

Contactformulier