Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
education-book
Verpleegkundige specialisatie

Intensive Care Kinderverpleegkundige

Startmoment: 2 x per jaar
Duur: Maximaal 16 maanden
Onderwijsaanbieder: Erasmus MC Academie, Erasmus MC Sophia

Zoek jij de uitdaging om op een Intensive Care voor Kinderen (ICK) van 0-18 jaar te werken, dan biedt deze opleiding jou de kennis en vaardigheden die je nodig hebt om deze specifieke en hoog complexe zorg te geven aan het kind en zijn ouders.

Over deze opleiding

Overzicht

Als ICK-verpleegkundige wordt van je verwacht dat je systematisch en methodisch kunt handelen en dat je adequaat kunt optreden in allerlei uiteenlopende hoog complexe situaties en in alle leeftijdscategorieën. Ook de neonatale chirurgie vindt plaats op de ICK. Op de ICK draag je zorg voor kinderen met een hoog complexe zorgvraag door bedreiging van hun vitale functies.

De vitale functies van het kind moeten worden bewaakt, ondersteund of overgenomen. De complexiteit van de zorgvraag maakt dat je werkt in een multidisciplinair team.
Je draagt de verantwoording voor de begeleiding van het kind en zijn ouders in dit ingrijpende ziekteproces in het gezin. Het organiseren van ketenzorg is hierbij belangrijk.

Inhoud

Vanwege de specifieke doelgroep (kinderen), is een diploma kinderverpleegkundige (SVK), of een onderdeel van deze opleiding, een voorwaarde voor deze opleiding.
Vakinhoudelijke kennis wordt breed aangeboden. De kennis van de IC Neonatologie opleiding is onderdeel van deze opleiding omdat de postoperatieve zorg van de neonaat plaatsvindt op de ICK. 
Daarnaast zullen er leereenheden aangeboden worden die gevolgd worden met de volwassenen IC/SEH opleiding.

Je werkt met elkaar aan het overplaatsen van het kind naar een gewone verpleegafdeling met als achterliggende gedachten dat het kind weer naar huis gaat. Soms is dit niet mogelijk en kun je het kind verliezen. Dat vraagt ook om communicatieve en sociale vaardigheden.
In de opleiding worden ethische dilemma's besproken, zowel vanuit het kind en zijn ouders/gezin als vanuit de medische/verpleegkundige kant. Vooral op deze afdeling wordt er gewerkt in een multidisciplinair team.
Na je opleiding kan je als beginnend professional werken op de Intensive Care Kinderen.

Omdat je tijdens je opleiding hebt geoefend met scenario´s uit de actuele praktijk met inzet van simulatoren en/of lotuspatiënten heb je problematiek al in een veilige leeromgeving kunnen analyseren, interpreteren en je interventies toe kunnen passen. Je kunt deze daarna ook toepassen in je eigen praktijk.

In de specifieke gids vind je meer informatie over de opleiding. 

Resultaat

Na positieve afronding van je theorieopleiding en een positieve praktijkbeoordeling en portfolio ontvang je een CZO erkend diploma. Na de ICK opleiding kun je doorstromen naar andere acute zorgopleidingen. Een deel van de ICK-opleiding volg je samen met andere uitstroomprofielen van de acute zorg. Hierdoor kun je gemakkelijk en versneld instromen in deze acute zorg opleidingen (o.a. ICV, ICN, Cardiac Care e.a.).Na je opleiding kan je als beginnend professional werken op de Intensive Care Kinderen.

Waarom bij Erasmus MC?

Het Erasmus MC beschikt over een Patiëntvrij Leerziekenhuis, waar vaardigheden in een veilige leeromgeving getraind kunnen worden.

Erasmus MC Academie acute zorg beschikt over een flexibel samenhangend aanbod welke in een carrouselmodel aangeboden wordt.

Praktische informatie

Startdata

De ICK opleiding start 2 x per jaar in maart en september.

De totale opleiding (maximaal 16 maanden bij een fulltime dienstverband) is  ontwikkeld op basis van de eindtermen beschreven door het CZO. De opleiding is CZO erkend. Indien je kunt aantonen dat je de eindtermen reeds behaald hebt in een andere context van de Acute zorg behoort een EVC-procedure tot de mogelijkheden. Hiermee kan de duur van de opleiding in theorie en praktijk korter worden.

Toelatingseisen

  • In bezit van diploma Kinderverpleegkundige
  • Maatwerktraject bespreekbaar
  • BIG registratie

Programma

Het onderwijs is competentiegericht opgezet en heeft als uitgangspunt dat je naast de colleges leert door met medestudenten samen te werken, met vakdocenten te discussiëren en door het opbouwen van een eigen portfolio met bewijsmateriaal van je ontwikkeling. Een proactieve, open en enthousiaste leerhouding is hierbij van groot belang.

De opleiding begint met de BIAZ (Basis Intensieve Acute Zorg). Deze leereenheid bevat de kennis en inzichten over de vitale functies van de respiratie, circulatie en het centraal zenuwstelsel en hun samenhang. Ondersteunende onderwerpen zijn hierbij o.a. zuur base evenwicht, ritme en geleiding en klinisch redeneren, de ABCDE methodiek en de SBAR(R).

Leereenheden die hierop volgen zijn:

  • beademing in al zijn vormen, ECMO, ademhalingsondersteuning;
  • circulatie, thoraxchirurgie, hernia diafragmatica;
  • neurochirurgie, cranio,traumatologie, dialyse;
  • acuut ziek kind.

Naast de vakinhoudelijke competentie zijn er generieke competenties zoals, communicatie, samenwerken, kennis en wetenschap, maatschappelijk handelen, organisatie en professionalisering. Deze competenties lopen als een rode draad door de opleiding.
De opleiding wordt geborgd door de theorietoetsen (formatief en summatief), praktijkopdrachten en een CAT die in het portfolio opgenomen moeten worden. De praktijkopdrachten worden op de eigen afdeling of op de stage verlenende afdelingen uitgevoerd en beoordeeld.

Je hebt zelf een grote verantwoordelijkheid voor je leerproces. Je (praktijk)opleider, gastdocenten en je collega's/medestudenten helpen je bij het verwerven van kennis en inzicht en bij het toepassen van deze kennis in de praktijk.

Kosten

Bekijk hier de prijs van deze scholing. Een korte versie Prijzenoverzicht unit Intensieve Acute Zorg vind je hier.

Voorbereiding

Wij bieden het onderwijs blended aan. Dit betekent dat je je als student moet voorbereiden middels e-learning en webinars. Voor een aantal leereenheden moet je een bewijs van deelname aan deze e-learning of webinar overhandigen aan de opleider om deel te mogen nemen aan het binnenschools onderwijs of de simulatietraining.

Bijzonderheden

EVC procedure en maatwerk zijn mogelijk.

Aanmelden en voorwaarden

Hoe kun je je aanmelden?

Je kunt je digitaal aanmelden via Osiris.

Algemene voorwaarden

Lees ook onze Leveringsvoorwaarden ErasmusMC Academie

Heeft u vragen?

Gebruik ons contactformulier.

Contactformulier