Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
education-book
Verpleegkundige specialisatie

High Care Neonatologie

Startmoment: Start op ieder moment van het jaar met een volledige leerroute of een EPA .
Duur: De duur van de opleiding bepaal je zelf en is volledig afgestemd op jouw persoonlijke ontwikkeling en opgedane ervaringen.
Onderwijsaanbieder: Erasmus MC Academie

Ben je verpleegkundige en heb je affiniteit met de zorg voor de pasgeborene die opgenomen liggen op een neonatologie afdeling en hun ouders en/of verzorgers. Dan is deze of een deel van deze leerroute mogelijk iets voor jou!

Over deze opleiding

Overzicht

Wil je als (kinder- of obstetrie) verpleegkundige je kennis verbreden op het gebied van zorg rond de pasgeborene op een neonatologie afdeling, dan is de opleiding HCN voor jou een uitdaging!

Op de high care neonatologie afdeling liggen pasgeborenen die te vroeg geboren kunnen zijn, maar kunnen ook al een aantal weken oud zijn. De vitale functies kunnen bedreigd worden, waardoor ze aan de monitor liggen. De zorg op een High Care is complexer dan normaal en je werkt in een multidisciplinair team om de zorg en de veiligheid van de pasgeborene te waarborgen. De vitale functies van de pasgeborene moeten worden bewaakt, ondersteund of overgenomen.

Je draagt de verantwoording voor de begeleiding van de pasgeborene en zijn ouders en/of verzorgers in dit ingrijpende gezinsproces. Het organiseren van ketenzorg is hierbij belangrijk.

Inhoud

Als (kinder- of obstetrie)verpleegkundige beschik je al over uitgebreide kennis. In deze landelijk aangeboden opleiding wordt dieper ingegaan op de bedreiging van de vitale functies bij specifieke problemen bij de pasgeborene. 

Na het behalen van je High Care Neonatologie verpleegkunde diploma kan je werken als beginnend HCN verpleegkundige. Je begeleidt zelfstandig de pasgeborene en de familie tijdens een ingrijpende en cruciale periode en je speelt een belangrijke rol bij het herstellen van de balans van pasgeborene en ouder/gezin.

Tijdens de opleiding oefen je met scenario´s en simulatiepoppen. Je kunt met vakexperts en medestudenten in een veilige leeromgeving oefenen. Met de aangeboden kennis kan je analyses maken en onderbouwde interventies kiezen. Je leert deze op een juiste manier uit te voeren in je eigen praktijk.

In de specifieke gids vind je meer informatie over de opleiding.

Resultaat

Voor het behalen van jouw diploma High Care Neonatologieverpleegkundige moeten Entrustable Professional Activities (EPA’s) bekwaam verklaard worden. Het betreft hier alle, door College Zorg Opleidingen (CZO) opgestelde KERN EPA’s voor de opleiding High Care Neonatologieverpleegkundige.  

 
CZO certificaat losse EPA

Wanneer de beroepscontext waarin je werkzaam bent hierom vraagt kan je er ook voor kiezen om slechts een deel van de vastgestelde KERN EPA’s bekwaam te verklaren. Dit levert je een certificaat op vanuit CZO.

Erasmus MC Academie certificaat voor de theorie

Daarnaast kan je ook alleen de theorie omtrent de EPA’s volgen. 

 

Moeder en Kind opleidingen

De zorg die jij als high care neonatologieverpleegkundige verleent gaat samen met de kinder/ obstetrische-en high care /intensive care kind zorg rondom de moeder, kind en het gezin.
Ben je geïnteresseerd in het volgen van een van de andere opleidingen uit het cluster Moeder en Kind? Dan verwijzen we je graag naar de informatie aangaande de verpleegkundige vervolgopleidingen:

 • Obstetrie
 • Kinderverpleegkunde
 • High Care Kinderverpleegkunde  
 • Intensive Care Neonatologie
 • Intensieve Care Kinderverpleegkunde

Waarom bij Erasmus MC?

De theorie van de opleiding tot High Care neonatologieverpleegkundige wordt aangeboden door landelijke UMC Zorgopleiders HCK/ICK/HCN/ICN. Dit is een samenwerkingsverband tussen 7 landelijke UMC’ s en kenmerkt zich door een geheel nieuw onderwijsprogramma, volledig afgestemd op het EPA onderwijs. Hierin zijn alle eigentijdse inzichten aangaande het aanbieden van onderwijs meegenomen.

Belangrijk in dit programma zijn blended learning en studentgericht onderwijs. Een combinatie van zelfstudie op afstand  en verdieping van de beroepsspecifieke context op locatie in verschillende UMC’ s in het land door middel van bijvoorbeeld casuïstiek besprekingen en scenario onderwijs in ons SkillsLab & Simulation Center. Hier kun je oefenen in een veilige omgeving waar fouten gemaakt mogen worden om ervan te leren met elkaar. 

Het onderwijs wordt flexibel aangeboden waardoor jij veel regie hebt over de plaats, tijd en tempo van je opleiding.

De lessen worden allemaal gegeven door (gast)docenten. Altijd vakexperts uit de directe patiëntenzorg of docenten met een andere specifieke deskundigheid zoals communicatie trainers. Zij brengen de meest recente en actuele ontwikkelingen van hun expertisegebied in de opleidingen.

Daarnaast onderhoudt landelijke UMC zorgopleiders HCN/ICN nauwe banden met de aangesloten praktijken waardoor het onderwijsaanbod direct aansluit op de vraag vanuit de praktijk. Deze intensieve samenwerking is ook terug te zien in jouw begeleiding, waarbij de Erasmus MC Academie en de aangesloten praktijk samen streven naar een optimaal resultaat van jouw leerproces. 

Praktische informatie

Startdata

Je kunt 12 keer per jaar starten met de opleiding High Care neonatologie verpleegkundige. In Rotterdam worden de HCN-EPA’s 2 keer per jaar aangeboden. 
Het afnemen van de theorie van de verschillende EPA’s kan je flexibel doorlopen aan de hand van het jaarrooster, welke bekend is bij jouw praktijkinstelling.

Sluitingsdatum van de inschrijving is 4 weken voor aanvang van de introductie.
 

Toelatingseisen

 • Diploma verpleegkunde, BIG geregistreerd; 
 • Dienstverband met een zorginstelling (of werkzaam als ZZP); 
 • Werken op een (high Care) neonatologieafdeling of kinderafdeling met neonatologie bedden; 
 • PC-vaardig in MS office, e-mail en Internet;
 • Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (in verband met lezen wetenschappelijke literatuur); 
 • Actieve leerhouding.

Programma

Het onderwijs is opgezet aan de hand van kern en specifieke EPA’s. Op de website Highcare-neonatologieverpleegkundige - CZO Flex Level zie je een uitgebreid overzicht van deze EPA’s.

Deze EPA’s geven naast theoretische kennis, ook een concrete invulling aan competentiegericht leren op de werkplek. Een EPA kan pas bekwaam verklaard worden als jij in de praktijk aangeeft op het gebied van de competenties voldoende bekwaam te zijn. De theoretische opleiding richt zich op vakinhoudelijke kennis op het gebied van de high care neonatologieverpleegkunde.

Ons uitgangspunt is dat leren vooral plaats vindt in de praktijk en dat de vertaalslag van de theoretische kennis en de inzichten naar het eigen handelen essentieel zijn voor competentieontwikkeling.
Het onderwijs heeft de visie dat je naast de colleges leert door met medestudenten samen te werken, met vakdocenten te discussiëren en door het opbouwen van een eigen portfolio met bewijsmateriaal aan je professionele ontwikkeling werkt. Een proactieve, open en enthousiaste leerhouding is hierbij van groot belang. Je hebt zelf een grote verantwoordelijkheid voor het leerproces. De (praktijk)opleider, gastdocenten en jouw studiegenoten helpen je bij het verwerven van kennis, vaardigheden en attitude en bij het toepassen van de competenties in de praktijk.  

Met het EPA gericht onderwijs doorloop je jouw opleiding in je eigen tempo. 
Wanneer alle kern EPA’s worden gevolgd bestaat de opleiding uit 20 lesdagen, exclusief toetsing en het maken van opdrachten.

 

Kosten

Bekijk hier de prijs van deze scholing.

Voorbereiding

Wanneer je je hebt aangemeld krijg je een aanmeldbericht voor onze digitale leeromgeving It’s learning en de landelijke leeromgeving MOODLE.
In deze leeromgeving vindt je alle informatie om je voor te kunnen bereiden op de opleiding en lessen. 

Bijzonderheden

Op grond van eerder gevolgde opleidingen kan je in aanmerking komen voor vrijstelling van een deel van je opleiding. Hiertoe dient de instelling, voor de start van de opleiding, schriftelijk een verzoek in bij de opleider, vergezeld van bewijsstukken. De vraag wordt beoordeeld door de opleider en het hoofd van de afdeling, waarna de student schriftelijk antwoord ontvangt.

Aanmelden en voorwaarden

Hoe kun je je aanmelden?

Je kunt je digitaal aanmelden via Osiris.

Algemene voorwaarden

Klik hier voor de algemene voorwaarden van Erasmus MC Academie.

Heeft u vragen?

Gebruik ons contactformulier.

Contactformulier