Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
education-book
Verpleegkundige specialisatie

High Care Neonatologie

Startmoment: Start 2 keer per jaar
Duur: De totale opleiding (maximaal 12 maanden bij een fulltime dienstverband) is ontwikkeld op basis van de eindtermen van de Intensive Care Neonatologie beschreven door het CZO. De opleiding is aangevraagd voor CZO erkenning. Indien je beschikt en kan aantonen dat je eindtermen reeds behaald heb in een andere context van de Acute zorg behoort een EVC-procedure tot de mogelijkheden. Hiermee kan de duur van de opleiding in theorie en praktijk korter worden.
Onderwijsaanbieder: Erasmus MC Academie

Wil je als kinder- of obstetrieverpleegkundige je kennis verbreden op het gebied van hoogcomplexe zorg van de te vroeg geborene? Dan is het leertraject High Care Neonatologie de uitdaging voor jou.

Over

Overzicht

Met de komst van nieuwe technieken en inzichten door medisch- en verpleegkundig onderzoek, heeft de zorg voor pasgeborene (extreme prematuur) in Nederland de afgelopen tientallen jaren een grote vlucht genomen. Geavanceerde behandelingen maken het mogelijk om de te vroeg geborene een goede start te geven en een kwalitatief goede levensverwachting te bieden. De zorg is hierdoor complexer geworden en vraagt van kinder- of obstetrieverpleegkundigen, die werkzaam zijn op een neonatologie afdeling, couveuse afdeling of "moeder en kind" centra, een extra deskundigheid. Deze opleiding is hier specifiek op toegerust. 

 
Wil je als kinder- of obstetrieverpleegkundige je kennis verbreden op het gebied van hoogcomplexe zorg van de te vroeg geborene, dan is het leertraject High Care Neonatologie de uitdaging voor jou. Bij een te vroeg geborene is er een verhoogd risico op bedreiging van de vitale functies en dit vraagt om specifieke observaties en interventies. Een moeilijke of moeizame start van een pasgeborene brengt een extra belasting bij de ouders en heeft impact op de hechting tussen de ouders en hun kind. De complexiteit van zorg voor pasgeborenen vraagt om ondersteuning van een multidisciplinair team. Jij maakt deel uit van dit team en bent een belangrijke schakel in het zorgproces.

Inhoud

Het leertraject start  met een brede opleiding binnen de acute zorg, waarmee je na het behalen van je HCN diploma kunt werken als beginnend professional op een neonatologie afdeling, couveuse afdeling of "moeder en kind" centra, maar ook op andere afdelingen binnen de acute zorg. Je leert over de achtergronden en oorzaken van bedreigde vitale functies, met betrekking tot kennis en inzicht over de vitale functies van de respiratie, circulatie, het centraal zenuwstelsel en hun samenhang. Ondersteunende onderwerpen hierbij zijn o.a. zuur base evenwicht, farmacologie, stolling en de ABCDE methodiek. De training ABCDE methodiek en het zuur base evenwicht, zijn gericht op de pathologie van de pasgeborene >32 weken. Hierna ga je je verdiepen in vakinhoudelijke onderwerpen die gericht zijn op de specifieke zorg voor de pasgeborenen. 

Je kunt dan ook zelfstandig de patiënt en zijn familie begeleiden tijdens een ingrijpende en cruciale periode. 

Een deel van de HCN-opleiding volg je samen met andere uitstroomprofielen van de acute zorg. Hierdoor kun je gemakkelijk en versneld instromen in deze acute zorg opleidingen (o.a. ICN, IC-kinderen, HCK, maar ook ICV,SEH e.a.).

Resultaat

Na het succesvol afronden van dit leertraject ontvang je een certificaat van de HCN en na erkenning CZO en erkenning leerplaats CZO een CZO certificaat.

Waarom bij Erasmus MC?

Het Erasmus MC beschikt over een groot Patiëntvrij Leerziekenhuis, waar vaardigheden in een veilige leeromgeving getraind kunnen worden. 

Erasmus MC Academie acute zorg beschikt over een flexibel samenhangend aanbod welke in een carrouselmodel aangeboden wordt.

Over

Startdata

De opleiding start 2x per jaar in maart en september.

Toelatingseisen

 • Diploma Verpleegkundige Vervolgopleiding Kinderverpleegkunde; 
 • Diploma Verpleegkundige Vervolgopleiding Obstetrie; 
 • Dienstverband met een zorginstelling; 
 • Werken op een neonatologieafdeling, couveuseafdeling of Moeder & Kind Centrum. 

Programma

Het onderwijs is competentiegericht opgezet en heeft als uitgangspunt dat je naast de colleges leert door met medestudenten samen te werken, met vakdocenten te discussiëren en door het opbouwen van een eigen portfolio met bewijsmateriaal van je ontwikkeling. Een proactieve, open en enthousiaste leerhouding is hierbij van groot belang. 
 
De opleiding begint met de BIAZ (Basis Intensieve Acute Zorg). Deze leereenheid bevat de kennis en inzichten over de vitale functies van de respiratie, circulatie en het centraal zenuwstelsel en hun samenhang. Ondersteunende onderwerpen zijn hierbij o.a. zuur base evenwicht, ritme en geleiding en klinisch redeneren, de ABCDE methodiek en de SBAR(R). 

 • Complexe hartafwijkingen en ODB 
 • Farmacologie Neonaat 
 • Specifieke infecties Neonaat 
 • Zuurstof therapie Neonaat 
 • Surfactant 
 • Neurologische aandoeningen bij neonaat door vroeggeboorte
 • Pijn en pijnbestrijding Neonaat 
 • FINE 1, zorg voor de extreme prematuur 

Het theoretische gedeelte van dit leertraject wordt gevolgd bij Erasmus MC Academie. Het praktische gedeelte wordt in de eigen beroepspraktijk gevolgd. Afhankelijk van de beroepspraktijk kan een extra stage op de IC neonatologie afdeling tijdens je opleiding wenselijk zijn.

Kosten

Bekijk hier de prijs van deze scholing.

Een korte versie Prijzenoverzicht unit Intensieve Acute Zorg vind je hier.

Voorbereiding

Wij bieden het onderwijs blended aan. Dit betekent dat je je als student moet voorbereiden middels e-learning en webinars. Voor een aantal leereenheden moet je een bewijs van deelname aan deze e-learning of webinar overhandigen aan de opleider om deel te mogen nemen aan het binnenschools onderwijs of de simulatietraining.

Bijzonderheden

EVC procedure voor maatwerk is mogelijk.

Over

Heeft u vragen?

Gebruik ons contactformulier.

Contactformulier