Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
logo voor centrum
Centrum

Centrum voor Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problemen (KOPP)

In het centrum KOPP combineren we zorg en wetenschappelijk onderzoek naar de ontwikkeling en levensloop van (ongeboren) kinderen van ouders met psychiatrische problemen.

Over dit centrum

Wat we doen

Wat doet dit centrum

Ons centrum is er voor kinderen vanaf de zwangerschap tot kinderen van 18 jaar oud, van (aanstaande) ouders met ernstige psychiatrische problemen. We werken vanuit verschillende disciplines, zoals de kinder- en jeugdpsychiatrie, psychiatrie en verloskunde. Zo herkennen we problemen op tijd en bieden we, als het nodig is, de juiste (preventieve) zorg.

Door samen te werken met gemeenten, de GGZ, verloskundigen, jeugdgezondheidszorg en andere instellingen maken we zo breed mogelijk impact op de levens van ouders en kinderen. Wij maken gebruik van de nieuwste inzichten uit langlopende wetenschappelijke onderzoeken naar de gevolgen en het oplossen van KOPP-problematiek.

Wat willen we bereiken?

  • Wij willen dat (aanstaande) ouders met psychiatrische klachten en hun zorgverleners op de hoogte zijn van de mogelijke gevolgen van KOPP-problematiek en de mogelijkheden om deze gevolgen in positieve zin te beïnvloeden.
  • We willen (aanstaande) ouders met psychiatrische klachten zo vroeg mogelijk hulp bieden, door vroegtijdige signalering binnen de bestaande Rotterdamse en landelijke zorgprogramma’s.
  • Wij volgen de ontwikkeling van (KOPP-)kinderen door vragenlijsten af te nemen op vaste momenten in de ontwikkeling van het kind. Met de uitkomsten van deze vragenlijsten kunnen we onze zorg nog verder verbeteren.
  • Wij zetten ons in voor preventieve zorg voor ouders en kinderen.
  • Wij werken aan een intensievere samenwerking tussen de volwassenen GGZ, huisartsen, verloskundig zorgverleners, jeugdgezondheidszorg en wijkteams. Dat doen we met een digitale zorgnetwerkstructuur.

Wat maakt dit centrum bijzonder?

Ons centrum heeft een rijke onderzoekshistorie, waarin we baanbrekend onderzoek hebben gedaan naar de impact van psychiatrische klachten bij (aanstaande) ouders op de ontwikkeling van het kind. Een voorbeeld van dit onderzoek is het twintig jaar lopend onderzoek naar kinderen van ouders met een bipolaire stoornis. De resultaten van deze onderzoeken zetten we direct om naar klinische zorg, beleidsadviezen en de ontwikkeling van onderwijs.

Wij werken daarnaast samen met diverse maatschappelijke instellingen. Dit heeft bijvoorbeeld geleid tot de ontwikkeling van ‘Connect2Grow’, een digitaal monitoringsprogramma voor (aanstaande) ouders, vanaf de zwangerschap tot het kind 1 jaar oud is, dat hen ondersteunt in de ouder-kind relatie. Daarnaast zetten we onze wetenschappelijke kennis en klinische expertise in voor publieksvoorlichting via patiëntenverenigingen, kenniscentra en de media.

Aandoeningen en ziektebeelden

We zien (aanstaande) ouders en kinderen van ouders met:

  • Psychotische stoornissen.
  • Bipolaire stoornissen.
  • Ernstige depressieve stoornis.
  • Trauma en vroegkinderlijke verwaarlozing.

Onze polikliniek(en)

Polikliniek Verloskunde en Foetale geneeskunde (-9 maanden tot 6 weken)

De polikliniek van het specialisme Verloskunde en Foetale Geneeskunde biedt in nauwe samenwerking met de polikliniek Kinder- en jeugdpsychiatrie/psychologie zorg voor de ontwikkeling van het ongeboren kind, begeleiding van de ouders tijdens de zwangerschap en counseling rond het eventuele effect van medicatie op het ongeboren kind. Ook vindt op de polikliniek preconceptiezorg (advies en zorg bij een kinderwens) plaats.

Zwangerschapspsychiatrie (-9 maanden tot 12 weken)

Het Expertisecentrum Zwangerschapspsychiatrie biedt advies en zorg aan patiënten met een psychiatrische aandoening die zwanger willen worden, zwanger zijn of kort geleden bevallen zijn. Patiënten kunnen hier terecht voor vragen rond medicatie, een second opinion en kortdurende behandeling op de polikliniek, dagbehandeling en de moeder-baby unit.

Connect2Grow (-9 maanden tot 1 jaar).

Connect2Grow is een gezamenlijk project van de afdelingen Verloskunde, Kinder- en Jeugdpsychiatrie/psychologie en de volwassenen Psychiatrie van het Erasmus MC Rotterdam, waarbij nauw wordt samengewerkt met andere instanties en zorgverleners in en buiten Rotterdam. Het is een zorgnetwerkproject dat samen met zorgverleners en ouders in kaart brengt wat nodig is voor een gezonde relatie tussen ouders en hun (ongeboren) baby bij gezinnen in complexe, kwetsbare omstandigheden.  

Combipoli (0 tot 4 jaar)

Deze combipoli is een samenwerkingsverband tussen de afdelingen Psychiatrie en Kinder- en Jeugdpsychiatrie/psychologie dat zich richt op diagnostiek en behandeling van ouders met psychiatrische problemen en hun kinderen van 0 tot 4 jaar. De combipoli biedt: Individuele ouder-kind behandeling, ouderbegeleiding, systeemtherapie, groepstherapie en dagbehandeling.

High risk poli Kind en Adolescent (5 tot 18 jaar)

Op deze polikliniek richten we ons op kinderen en jongeren met ouders met een bipolaire stoornis of psychosegevoeligheid. We richten ons op vroege signalering van ernstige psychiatrische problemen, diagnostiek en indicatiestelling. Ook bieden wij consultatie bij een lopende ggz-behandeling elders. Daarnaast bieden we specialistische hulp voor jongeren met een bipolaire stoornis in de regio Rotterdam.

Contact

Als u meer informatie wilt of vragen heeft, kunt u ons een e-mail sturen.

Samenwerking

Wij werken nauw samen met onder andere de gemeente Rotterdam, Centrum voor Jeugd en Gezin, Stevige Start en andere maatschappelijke instanties. Onze onderzoekers en hulpverleners zijn daarnaast actief in:

Wetenschappelijk onderzoek

Binnen dit centrum doen we verschillende langdurige studies naar kinderen die opgroeien in een gezin met een ouder met psychiatrische problemen. Het doel is om de impact van psychiatrische klachten van (aanstaande) ouders op de ontwikkeling van (ongeboren) kinderen eerder te herkennen, beter te begrijpen en beter te behandelen. 

Enkele van onze onderzoeken:

Heeft u vragen?

Gebruik ons contactformulier.

Contactformulier

Komt u hier voor een eerste bezoek?

Hoe bereidt u uw gesprek voor? En wat vertelt u uw kind? Alles wat u moet weten in een handig overzicht.
Bereid u voor