Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
logo voor centrum
Centrum

Centrum voor thuisbeademing en ademhalingsstoornissen bij kinderen (CTB&A)

Wij onderzoeken, behandelen en begeleiden kinderen met ademhalingsproblematiek tot 18 jaar.

Over dit centrum

Wat we doen

In ons centrum leveren we patiëntenzorg, geven we onderwijs en verrichten we wetenschappelijk onderzoek op het gebied van thuisbeademing en ademhalingsstoornissen bij kinderen. We zijn één van de vier centra in Nederland voor thuisbeademing.

Het multidisciplinaire team binnen het CTB&A onderzoekt, behandelt en begeleidt kinderen met ademhalingsproblematiek bij:

 • Thuisbeademing: Ons multidisciplinaire team stelt de indicatie bij kinderen, stelt de beademing in, begeleidt de beademing (klinisch, poliklinisch en transmuraal) en geeft scholing.
 • Tracheacanule: We geven scholing en begeleiden de zorg rondom tracheacanule (buisje in de luchtpijp) bij kinderen.
 • Slaapademhalingsonderzoek (polysomnografie): Ons team is verantwoordelijk voor het uitlezen en het interpreteren van de uitslagen van slaapademhalingsonderzoek.

Meer informatie vindt u in onze folders:

Wat willen we bereiken?

Het CTB&A wil de beste zorg leveren aan kinderen met thuisbeademing en/of een tracheacanule, binnen de regio Zuid Holland, Zeeland en West Brabant. Samen met de drie andere centra voor thuisbeademing in Nederland (CTB Groningen, CTB Utrecht en CTB Maastricht) hebben we landelijke afspraken gemaakt om de kwaliteit van zorg en veiligheid te garanderen. Door samen met verschillende medische disciplines wetenschappelijk onderzoek te doen, blijven we de zorg optimaliseren en werken we mee aan internationale kennisontwikkeling.

Wat maakt dit centrum bijzonder?

Ons centrum is onderdeel van een Universitair Medisch Centrum. Onze kinderartsen en verpleegkundigen bieden daardoor gespecialiseerde zorg en begeleiding voor thuisbeademing, tracheacanule zorg en bij slaapademhalingsonderzoeken (polysomnografie) aan kinderen van 0 tot 18 jaar.

Contact

CTB&A: (010) 200 47 79. Kamernummer kantoor Sp-1590.

CTB&A verpleegkundige dienstdoende: 06 537 834 41, bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 - 16.00 uur.

Bereikbaar via e-mail en de BeterDichtbij app.

Aandoeningen en ziektebeelden

Het CTB&A begeleidt kinderen die behandeld worden met thuisbeademing of tracheacanule. Dit zijn patiënten met onder andere:

 • Hypoventilatie (onvoldoende ademhaling). Dit wordt bijvoorbeeld gezien bij kinderen met een spierziekte.
 • Obstructief slaapapneusyndroom bij jonge kinderen (leeftijd onder 6 jaar) door middel van CPAP.
 • Kaak-/ aangezichtsaandoeningen waarbij een tracheacanule nodig is voor een veilige ademweg.
 • Afwijkingen of letsels van de luchtpijp waarvoor een tracheacanule noodzakelijk is.

Patiënten met een obstructief slaapapneusyndroom (zonder kaak-/ aangezichtsaandoeningen, slaapstoornissen of ademhalingsstoornissen) die ouder zijn dan 6 jaar verwijzen wij naar een gespecialiseerd centrum.

Onze polikliniek(en)

Samenwerking

Afhankelijk van de diagnose en de behandeling die uw kind nodig heeft, verwijzen wij uw kind mogelijk door naar andere specialisten binnen het Erasmus MC Sophia. Denk hierbij aan specialisten van:

Wij werken samen met centra voor thuisbeademing in Utrecht, Groningen en Maastricht. Deze centra zijn, net als het centrum voor thuisbeademing in het Erasmus MC Sophia, aangesloten bij de Vereniging Samenwerkingsverband Chronische Ademhalingsondersteuning (VSCA).

Scholing

In samenwerking met alle centra voor thuisbeademing in Nederland is er een scholingsprogramma ontwikkeld voor iedereen die betrokken is bij de zorg voor chronisch beademde kinderen.

Meer informatie over het scholingsprogramma vindt u op de website van het Onderwijsprogramma Chronische Beademing.

Wetenschappelijk onderzoek

Wij doen wetenschappelijk onderzoek naar de volgende aandachtsgebieden:

 • Obstructief slaap apneu syndroom bij syndromale craniosynostose.
 • Ademhalingsproblemen bij kinderen met een kleine onderkaak. 
 • Ademhalingsstoornissen bij specifieke ziektes.
 • Lange termijn follow-up tracheacanule.

Mogelijk vragen wij uw kind of u, als ouders, om mee te doen aan een van deze onderzoeken.

 

Heeft u vragen?

Gebruik ons contactformulier.

Contactformulier

Komt u hier voor een eerste bezoek?

Hoe bereidt u uw gesprek voor? En wat vertelt u uw kind? Alles wat u moet weten in een handig overzicht.
Bereid u voor