Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
education-book

Samen-beslissen voor stafleden

Onderwijsaanbieder: Onderwijsbeleid en -advies

Over deze opleiding

Overzicht

Een goede behandeling past bij de persoonlijke situatie van een patiënt en dat kan voor iedereen anders zijn. Zorgprofessional en patiënt horen samen te kunnen beslissen wat de beste behandeling is. Niet alleen het geven van goede en heldere informatie over de aandoening is belangrijk maar ook de uitkomsten die je kunt verwachten. Dat laatste is niet altijd makkelijk omdat uitkomsten soms onbekend of onzeker zijn. 

Samen beslissen is echter meer dan het bespreken van uitkomstinformatie. De expertise van professionals en behoeften van de patiënten wegen even zwaar bij het nemen van beslissingen over iemands zorg. Wel zouden die beslissingen meer gestuurd moeten gaan worden vanuit de voorkeuren of persoonlijke situatie van patiënt en minder vanuit het zorgaanbod. In de praktijk kunnen deze ver uit elkaar liggen. Hoe ga je daar als arts mee om?

Als gevolg van deze aanpak word je als specialist meer de coach die het behandelproces van de patiënt begeleidt. Dat vraagt om nieuwe vaardigheden die je als staflid niet altijd hebt meegekregen in je opleiding in het verleden. Hoe kun je daar vorm aangeven in een gesprek met je patiënt? En is samen beslissen wel mogelijk met kwetsbare patiënten?

A(n)ios hebben een belangrijke rol bij implementeren van deze veranderingen in de zorg. Niet alleen de gesprekken met de patiënt zullen anders gaan verlopen. Ook de patiëntbesprekingen en de inrichting van het zorgproces zal mogelijk veranderen van vorm. De kern van het nieuwe opleiden is het transformatief leren en ontwikkelen van de professionele identiteit: de aios wordt gestimuleerd om niet alleen zelfsturing te geven aan zijn professionele ontwikkeling maar ook om veranderingen in de zorg te weeg te brengen. Als staflid/supervisor begeleid je de a(n)ios tijdens dat (leer)proces.

Doelgroep

Dit programma is ontwikkeld voor leden van de opleidingsgroep waarvan hun aios het DOO programma ‘Samen beslissen’ gaan volgen. Dat DOO-programma loopt simultaan aan dit programma voor stafleden. Zie programma AIOS.

Daarnaast is programma interessant voor stafleden die mee willen denken over de vormging van ’samen beslissen’-principe in hun eigen communicatie en hun begeleidings- en didactische vaardigheden verder willen ontwikkelen.

 

Inhoud

 

Doel

Het programma geeft je als staflid handvatten om de aios goed te kunnen begeleiden bij het ontwikkelen van hun professionele identiteit, communicatieve vaardigheden en bij vormgeven van ‘samen beslissen’ in het zorgproces. Daarnaast biedt het ook de gelegenheid om eigen ‘samen beslissen’ gespreksvaardigheden door te ontwikkelen.

Werkwijze

Leren is het meest effectief op de werkplek. Dit is een uitdaging met de diversiteit aan deelnemers die elk op een andere plaats werkzaam zijn. We hebben met dit programma er daarom voor gekozen de werkplek naar de werkplaats te brengen. In deze werkplaats draait het om delen van ervaringen, uitwisselen van ideeën, delen van kennis en ruimte om samen te experimenteren.

Het programma bestaat uit twee leerbijeenkomsten van ieder 1 dagdeel (4 uur).

 • De eerste bijeenkomst gaat over ‘het vormgeven aan samen beslissen tijdens de begeleiding in de praktijk’. De aios krijgen in DOO-programma ‘Samen beslissen’ verschillende tools aangereikt die ze in de praktijk kunnen inzetten om gesprekken te observeren en te evalueren met stafleden en patiënten. In deze eerste leerbijenkomst krijg je handvatten aangereikt om zelf zo’n gesprek te kunnen voeren met een patiënt en leer je aan de hand van het observatietool het gesprek van de aios te observeren en adequate feedback te geven. Specifiek voor deze module gaan we een nieuw digitaal videosysteem Codific testen. Codific Videolab is een cloud platform voor het delen en beoordelen van video's.
 • In de tweede bijeenkomst staat begeleiden van aios bij vormgeven van onderwijs en implementeren van samen beslissen in de praktijk. De focus ligt daarbij vooral op het faciliteren van het proces van de aios in de rol van ‘docent’. Hoe zou je het leren op de werkplek en het onderwijs op de werkvloer kunnen vormgeven? Op welke manier geef je meer diepgang aan? En hoe faciliteer je dat proces bij de aios?

Praktische informatie

Startdata

Groep 1 (Pilot) Geannuleerd

Bijeenkomst 1: maandagmiddag 13 september 13.00-17.00 uur

Bijeenkomst 2: maandagmiddag 27 september 13.00-17.00 uur

 

Groep 2 (Pilot) Geannuleerd

Bijeenkomst 1: vrijdagochtend 15 oktober 9.00-13.00 uur

Bijeenkomst 2: maandagmiddag 1 november 13.00-17.00 uur

 

Groep 3

Bijeenkomst: maandag 22 november 9.30-16.00 uur*

*Bestaat uit één bijeenkomst.

 

Accreditatie

Er zijn  6 accreditatiepunten toegekend. Punten worden automatisch bijgeschreven via PE-online.

Programma

Bijeenkomst 1 vormgeven aan samen beslissen tijdens de begeleiding in de praktijk

 

 

Thema

 

Resultaat

Project samen beslissen

Introductie & kennismaking deelnemers

 

 • De kaders van het Samen beslissen programma voor de aios en hun rol in het leerproces is uitgelegd.
 • Leerdoelen van de workshop zijn opgesteld.

 

Samen beslissen in de praktijk

Samen beslissen een utopie?

 

 

 

 

 

 

 • Stafleden hebben inzicht gekregen in concept samen beslissen en ideeën uitgewisseld hoe dit in de praktijk vormgeven kan worden.
 • hebben een gespreksmodel dat ze kunnen toepassen.

 

Deelnemers zijn opgedeeld in twee groepen.

groep 1: start simulatietraining voeren van gesprek

2: observatieopdracht & online feedback geven

Deelnemers gaan naar de verschillende ruimten.

Vormgeven aan samen beslissen in de praktijk & feedback aios

Samen beslissen met de patiënt() gespreksvoering

Oefenen van gesprekken

Rollenspel met acteurs samen beslissen met de patiënt

 

 • Ontwikkelen van eigen communicatieve vaardigheden om tot een gezamenlijk besluitvorming met de patiënt te komen.
 • Bewustwording van impact eigen normen en waarden op gespreksproces.
 • Inzicht effect van empathie en compassie op vertrouwen en de autonomie van patiënt.
 • Handvatten voeren van gesprek met kwetsbare patiënten.

 

Groep 2

Observeren van aios gesprek (samen beslissen met de patiënt) en feedback geven

Kennismaking& uitleg videoplatform systeem codific

Beoordelen van de kwaliteit van de feedback

 

 

 • Adequaat observeren en analyseren van gedrag herkennen van de verschillende stappen in het ‘samen beslissen proces/gesprek’ met patiënt
 • concrete online feedback kunnen geven op de video van de aios

 

 

 

 

Pauze

Groepen wisselen om van opdracht

groep 2 start simulatietraining voeren van gesprek groep 1: observatieopdracht & feedback

 

groepen wisselen van ruimte

Vormgeven aan samen beslissen in de praktijk & feedback geven aan aios

Groep 2 Samen beslissen met de patiënt() gespreksvoering

Oefenen van gesprekken

Rollenspel met acteurs samen beslissen met de patiënt

 

 • Ontwikkelen van eigen communicatieve vaardigheden om tot een gezamenlijk besluitvorming met de patiënt te komen.
 • Bewustwording van impact eigen normen en waarden op gespreksproces.
 • Inzicht effect van empathie en compassie op vertrouwen en autonomie van patiënt.

Groep 1

Observeren van aios gesprek (samen beslissen met de patiënt) en feedback geven

Kennismaking& uitleg videoplatform systeem Codific

 

 

 • Adequaat observeren en analyseren van gedrag herkennen van de verschillende stappen in het samen beslissen proces/gesprek met patiënt
 • Adequate concrete feedback kunnen geven op de video van de aios.

 

Afsluiting

Afspraken over vervolgprogramma

 

Bijeenkomst 2: Vorm geven van samen beslissen in het onderwijs & op de werkvloer

 

Thema

 

Resultaat

Samen beslissen in de praktijk

Welkom deelnemers en toelichting programma. Deelnemers zijn hebben een voorbereidingsopdracht’ begeleiden van aios bij bespreken van integratieve cases in het onderwijs ’ gekregen voor simulatie.

 • Leerdoelen van de workshop zijn opgesteld.

 

Begeleiden van aios voeren van gesprekken (terugkoppeling ervaringen.

 

 

 

 • Bevorderen van deskundigheid en praktisch tips om kwaliteit van de begeleiding te verbeteren.

Vorm geven aan onderwijs

Begeleiden van aios vorm geven aan onderwijs

Analyse & Brainstorm interventie vormen

 • Bewustwording van stafleden dat er naast de verschillende didactische interventies ( onderwijsvormen) verschillende communicatieve interventies ingezet kunnen worden die elk een ander effect hebben op het groepsproces.
 • Doel van de DOO is dat de aios samen beslissen op hun eigen afdeling gaan implementeren en dat de samen beslissen op verschillende niveaus wordt ingebed (overdracht, etc.).
 • De stafleden begeleiden de aios bij dat proces en geven feedback op hun aanpak.

 

pauze

 

Begeleiden aios vormgeven aan ‘samen beslissen in ’onderwijs

Faciliteren onderwijsproces van de aios als docent

 

Alle deelnemers hebben hun rol in de simulatie middels de voorbereidingsopdracht kunnen voorbereiden. Voorafgaand aan de simulatie krijgen de deelnemers nog even de tijd om met elkaar de uitvoering voor te bereiden (het stimuleert de deelnemers om in korte tijd de essentie te pakken en de juiste accenten te leggen. (belangrijk feedback punt)

 

Observatoren maken een gezamenlijk (Kort) feedbackformulier (evt. aanvullen bestaand formulier) en maken afspraken wie, wat en waar de focus op komt te liggen.

Deelnemers zijn goed voorbereid op rol en taak bij de simulatie.

 

 • Inzicht krijgen in effect van leervorm op het individuele leerproces van de aios.
 • Inzicht in krijgen wijze van voorbereiding voor onderwijs.

Faciliteren onderwijsproces van de aios als docent

Simulatie 1: Begeleiden aios verzorgen van onderwijs

docenten gaan ‘real life’ de aios (collega docenten) begeleiden verzorgen van onderwijs. (30 min)

 

 

 

 

 

 

 

Nabespreking: feedback geven en uitwisselen van ideeën/tips voor verbetering begeleidingsproces (25 min)

 • Begeleiden van leerproces individuele aios (feedback geven op docentvaardigheden van aios.
 • Zelf kunnentoepassen van (communicatieve) interventie (vorige opdracht) om groepsleerproces te stimuleren.
 • ·ontwikkelen van docentvaardigheden

 

 

 

 

pauze

 

Implementeren samen beslissen op de werkvloer

Brainstormen: Inbedden van samen beslissen in dagelijkse processen

 • Uitwisselen van ideeën vormgeven aan samen beslissen in MDO, overdracht, casebesprekingen etc.

 

 

 

 

 

 

Evalueren & reflecteren

Routekaart: programma wordt doorlopen

na afloop worden de deelnemers benadert voor evaluatie/kort interview

Inzicht in resultaat/impact van de workshop

 


Kosten

Cursusprijzen 2021

€ 500,00 euro 2 dagdelen 

De deelnamekosten worden 2x per jaar middels een verzamelfactuur achteraf in rekening gebracht bij uw afdeling/instelling.

Voorbereiding

Voor de tweede bijeenkomst wordt er voorbereiding gevraagd. Deze opdracht zal tijdens de eerste bijeenkomst worden toegelicht.

Veelgestelde vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met Henrike van den Hengel via:

E: teach.the.teacher@erasmusmc.nl
T: +31 (0)6-21000446

Aanwezig van maandag t/m donderdag van 09.00 - 17.00 uur, vrijdag van 09.00 - 13.00 uur

Aanmelden en voorwaarden

Hoe kun je je aanmelden?

U kunt zich online registreren via 

Registratieformulier 2021

Afmelden en annuleringskosten

U wordt verzocht zich bij verhindering door een collega te laten vervangen. Kosteloos annuleren is uitsluitend mogelijk tot 4 weken voor aanvang van de eerste cursusdag. Bij annuleringen op kortere termijn wordt € 500,00 in rekening gebracht bij uw afdeling. Dit geldt ook in geval van ziekte.

Bij onvoldoende deelnemers wordt de training uiterlijk 4 weken voor de geplande datum door ons geannuleerd.