target menu
 

CYP1A2

Antidepressiva, clozapine, naproxen...

Bepaling
CYP1A2 genotypering
*1F (–163C>A)
*1K (-729C>T, -163C>A)
*1C (–3860G>A)
*1L (-163 C>A / -3860 G>A) 

Klinische informatie
De activiteit van het CYP1A2 wordt onder andere beïnvloed door genetische polymorfismen. Met name bij de afbraak van antidepressiva en van clozapine speelt CYP1A2 een rol.

Het CYP1A2*1F allel is geassocieerd met een verhoogde inductie van CYP1A2 bij roken (CYP1A2*1F/*1F). Dit is ongeveer een factor 1.5 ten opzichte van inductie zonder dit genotype. Zonder de induceerder (roken) hebben individuen een vergelijkbare enzymactiviteit als CYP1A2*1/*1 personen.

NB: de nomenclatuur voor *1F varieert in de literatuur (-164 ipv –163, en A>C ipv C>A). Wij gebruiken de CYP450 Nomenclature Committee (www.cypalleles.ki.se). 

Een *1/*1L uitslag kan ook *1C/*1F zijn: bieden intermediair metabolisme.

Induceerders van CYP1A2: roken, insuline, omeprazol, BBQed vlees.
Inhibitors: fluvoxamine, ciproflaxine 

Betrokken geneesmiddelen (o.a.)
Amitriptyline, clomipramine, fluvoxamine, haloperidol, olanzapine, clozapine
 (zie verder www.drug-interactions.com)

Methode
TaqMan en PCR-RFLP (duplo-analyse)

Materiaal
EDTA-bloed (4 mL). Opslag in koelkast (max 4 dagen), verzenden kan bij kamertemperatuur.

Uitkomst van de test
Normaal metabolisme:            CYP1A2*1/*1, *1/*1F, *1F/*1F (in niet rokers)
Intermediair metabolisme:       CYP1A2*1/*1C, *1/*1K
Traag metabolisme:                CYP1A2*1C/*1C, *1K/*1C, *1K/*1K
Verhoogde induceerbaarheid:  CYP1A2*1F/*1F (factor 1.5)

Referentiewaarden
Allelfrequenties (Caucasische populatie):
CYP1A2*1C:     0.3%
CYP1A2*1K:     0.3%
CYP1A2*1F:     46%

Interpretatie en consequenties voor therapie

Gevoeligheid en beperkingen
Traag metabolisme als gevolg van zeldzamere DNA varianten kan niet 100% worden uitgesloten.

Bepalingsfrequentie:
Wekelijks.

Literatuur:
1. Sachse et al 1999 Br J Clin Pharmacol 47: 445-9
2. Han et al 2002 Br J Clin Pharmacol 54: 540-544
3. Aklillu et al 2003 Mol Pharmacol 64:659-69