Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
bandage
Polikliniek

Cardiologie

(onderdeel van het Hart- en Vaatcentrum)

Wanneer: Maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 16:30 uur
Gebouw: staat vermeld op uw dagticket.
Telefoon: (010) 704 05 63

U komt op de polikliniek Cardiologie voor cardiologisch onderzoek en eventuele behandeling van uw hartziekte.

Wachttijden   Afspraak maken en wijzigen   Aanmelden   Herhaalrecept  

Uw bezoek

Wat gaan we doen?

Cardiologen, cardiologen in opleiding (arts-assistenten), verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen houden spreekuren binnen het Hart- en  Vaatcentrum (HVC). Ook worden er onderzoeken gedaan naar de hartfunctie, zoals ECG’s (hartfilmpje) een 24 uurs-ECG (holter), een echo-onderzoek van het hart of een fietsproef.

Behalve algemene spreekuren zijn er ook specialistische spreekuren, bijvoorbeeld voor patiënten:

 • met een aangeboren hartaandoening
 • met een hartspierziekte
 • die een harttransplantatie zullen of hebben ondergaan
 • met een pacemaker
 • met een ICD

Ook patiënten die opgenomen zijn geweest op de afdelingen Cardiologie of Cardiothoracale chirurgie zullen voor nacontroles de polikliniek bezoeken.

Onze begeleiding

Door wie wordt u geholpen?

 • Verpleegkundige
 • Cardioloog
 • Verpleegkundig Specialist
 • Cardioloog in opleiding
 • Functielaborant
 • Administratief medewerker

Onze spreekuren

Spreekuur "Pijn op de borst"

Speciaal spreekuur voor een snelle diagnose.

Pijn op de borst is een klacht die veroorzaakt kan worden door hartafwijkingen. De klachten kunnen echter ook een andere oorzaak hebben. Om hierover snel geïnformeerd te zijn kan de huisarts u verwijzen naar het  spreekuur, waarbij alle benodigde onderzoeken om tot een diagnose te komen zoveel mogelijk op dezelfde dag plaatsvinden.
Aanmelding voor deze polikliniek loopt via de huisarts of andere verwijzer.

Spreekuur "Ritmestoornissen"

Speciaal spreekuur voor een snelle diagnose.

Op de polikliniek Ritmestoornissen worden ook patiënten beoordeeld en behandeld bij wie de eigen cardioloog al de aard van ritmestoornis heeft vastgesteld en hen nu verwijst voor een specifieke behandeling. Hartkloppingen en andere klachten van het hartritme kunnen hinderlijk zijn en soms een ernstige oorzaak hebben. Meestal is er een onschuldige oorzaak. Om hierover snel geïnformeerd te zijn kan de huisarts u verwijzen naar het spreekuur, waarbij alle benodigde onderzoeken om tot een diagnose te komen zo veel mogelijk op korte termijn plaatsvinden. Aanmelden voor dit spreekuur kan alleen door huisarts of andere verwijzer.

Spreekuur Aangeboren Hartafwijkingen

Aangeboren hartafwijkingen worden meestal vastgesteld en behandeld op de kinderleeftijd. Maar regelmatig komen zulke afwijkingen voor het eerst op volwassen leeftijd aan het licht. Het is noodzakelijk om patiënten met een aangeboren hartafwijking langdurig te volgen, zodat restafwijkingen tijdig worden herkend en zo nodig kunnen worden behandeld. Bij veel jongvolwassenen is er een kinderwens. Een zwangerschap vormt een forse belasting voor het hart. De gevolgen van een zwangerschap voor de moeder en voor het kind worden zo nodig besproken.

Gespecialiseerde cardiologen houden hier spreekuren. Naast het ECG wordt vaak een echo van het hart verricht. Met een inspanningsonderzoek en MRI onderzoek wordt vaak belangrijke informatie verkregen over de functie van het hart.

Als behandeling moet plaatsvinden kan dat zijn door middel van een katheter-behandeling of operatie.  

Spreekuur Cardiogenetica

Bij veel hartafwijkingen speelt een erfelijke factor een rol. Vooral bij hartspierverdikkingsziekte en sommige ritmestoornissen is dit aan de orde. In samenwerking met de afdeling klinische genetica is voor deze patiënten een apart spreekuur opgezet. 

Verwijzing naar dit spreekuur vindt plaats door de huisarts of de algemene cardioloog.

Spreekuur Hartfalen en Harttransplantatie

Hartfalen is een ziekte waarbij de pompfunctie van het hart ernstig is gestoord. De oorzaken van hartfalen zijn zeer verschillend: het kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een hartspierziekte of een doorgemaakt hartinfarct.

Met een zorgvuldige toepassing van medicijnen, vochtbeperking en dieet kan de conditie van het hart vaak weer stabiliseren.

Voor hartfalen is frequente controle noodzakelijk. De spreekuren worden gehouden door cardiologen en verpleegkundigen. Waar mogelijk wordt de patiënt ook gezien door de eigen cardioloog.

In sommige situaties biedt een harttransplantatie een oplossing voor de behandeling van hartfalen. Hieraan gaat een uitgebreide selectieprocedure vooraf. Patiënten met hartfalen worden verwezen door een algemene cardioloog.

Spreekuur Pacemaker en ICD

Een aantal patiënten wordt behandeld met een pacemaker of een ICD. Deze apparatuur moet regelmatig worden gecontroleerd. Hiervoor is de pacemaker en ICD polikliniek, waar pacemaker technici de controles uitvoeren en waar gespecialiseerde cardiologen aan verbonden zijn. 

Marfan polikliniek

Heeft u binnenkort een afspraak bij ons?

Hoe bereidt u uw gesprek voor? Wat neemt u mee? Alles wat u moet weten in een handig overzicht.
Bereid u voor