Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
specialism
Specialisme

Vaatchirurgie

Onze vaatchirurgen voeren in het Erasmus MC alle operaties aan de bloedvaten uit, met uitzondering van de slagaders rond het hart en de hersenen. Denk aan vernauwingen of juist verwijdingen in uw bloedvaten.

Over dit specialisme

Wat we doen

Wat is dit specialisme?

Onze vaatchirurgen van het Erasmus MC behandelen alle vormen van vaatproblemen en zijn gespecialiseerd in levensbedreigende en moeilijk te behandelen aandoeningen van de slagaderen en aderen. Voorbeelden zijn afsluiting, vernauwing en zwelling of verwijding (aneurysma) van bloedvaten.

Waarom naar het Erasmus MC?

Onze vaatchirurgen van het Erasmus MC zijn internationaal hoog gewaardeerd. We staan bijvoorbeeld bekend om onze ervaring in de behandeling van ernstige zwellingen van de slagaderen (aneurysma’s). Met name het hoofd van onze afdeling, professor Verhagen, is op dat gebied een wereldwijd expert.

Speerpunt

Een tweede speerpunt is de behandeling van vernauwingen in de halsslagader. Wat daarbij helpt is de uitstekende samenwerking met onze collega’s van de specialismen Neurologie en Radiologie. Een ander speerpunt is de behandeling van acute of chronische trombose van been of arm (trombosebeen).

Wanneer u een patiënt naar ons wilt doorverwijzen, klik dan hier.

Aandoeningen en ziektebeelden

Wetenschappelijk onderzoek

Hoewel er al veel bekend is over vaatziekten is het van belang onderzoek te blijven doen om onze kennis uit te breiden en in de toekomst (nog) betere behandelingen voor deze aandoeningen te kunnen bieden. Met wetenschappelijk onderzoek worden nieuwe stents en kunstvaten getest, gebruikte hulpmiddelen geëvalueerd en erfelijkheidsfactoren onderzocht. Patiënten die aan wetenschappelijk onderzoek meewerken, ook wel clinical trials genoemd, dragen bij aan de ontwikkeling van de geneeskunde.

Het kan zijn dat de arts of verpleegkundig specialist u vraagt of u aan een klinisch onderzoek wilt meewerken. Deelname aan het onderzoek is altijd vrijwillig. U kunt er dan ook rustig over nadenken, voordat u besluit al dan niet met het onderzoek mee te doen.

Bij het specialisme vaatchirurgie hebben we verschillende onderzoeksprogramma's. Deze zijn gericht op onderzoek naar:

 • Endovasculaire aneurysma behandelingen
 • Perifeer vaatlijden
 • Diep veneuze problematiek
 • Carotislijden

Op de research pagina van de Vaatchirurgie gaat u meer lezen over het onderzoek dat wij doen. Deze pagina is nu nog niet beschikbaar. Het onderzoeksgedeelte van onze website is gericht op onderzoekers en daarom in het Engels geschreven.

Onze polikliniek(en)

Op het gebied van hart- en vaatziekten wordt de zorg op één locatie aangeboden, namelijk binnen het Hart- en Vaatcentrum (HVC). Het HVC bestaat uit de poliklinische afdelingen cardiologie, cardiothoracale chirurgie, vaatchirurgie en vasculaire geneeskunde.

De verschillende poliklinieken voor alle vormen van vaatproblemen bevinden zich dan ook binnen het HVC. Afhankelijk van uw klachten en aandoening wordt er bij de juiste polikliniek een afspraak met u gemaakt. Als nieuwe patiënt is er altijd een verwijzing van uw huisarts nodig.

Voorbeelden van poliklinieken van de vaatchirurgie zijn:

Aneurysma spreekuur

Tijdens het aneurysma spreekuur worden patiënten gezien met een verwijding (aneurysma) van de lichaamsslagader (aorta). Dit omvat, bijvoorbeeld, het periodiek observeren van de groei van een aneurysma en de controles na behandeling van een aneurysma.

Vaatstraat (Verpleegkundig Specialist)

Op het spreekuur van de verpleegkundig specialist, de vaatstraat, komen vooral nieuwe patiënten gezien met claudicatio intermittens, oftewel etalagebenen. Deze patiënten hebben pijn in de benen bij het lopen. Voorafgaand aan deze polikliniek moet u bloed laten prikken, waarna u meestal ook een Doppler onderzoek krijgt. Hierbij wordt de bloedstroom van de slagaders in de benen in kaart gebracht. Vervolgens komt u bij de verpleegkundig specialist op de polikliniek, die naar uw klachen en uw verhaal luistert en een lichamelijk onderzoek verricht. Tenslotte worden de vervolgstappen met u besproken.

Diabetische voetenpoli

Op deze poli worden patiënten met voetafwijkingen en voetwonden die veroorzaakt zijn door diabetes gezien. Tijdens uw eerste afspraak doen we uitgebreid onderzoek: we kijken naar de ernst van uw wonden en zo nodig wordt de bloedvoorziening van uw benen in kaart gebracht. Ook kan er gekeken worden of u een infectie van het bot heeft (röntgenfoto). De zorg is in handen van het basisteam diabetische voet, dat bestaat uit een verpleegkundig specialist vaatchirurgie, wondconsulent, podotherapeut en diabetesverpleegkundige. Zij voeren de eerste onderzoeken bij u uit en behandelen uw voetwond onder leiding van een vaatchirurg. Als het nodig is, betrekken we daarnaast de orthopedisch schoenmaker, revalidatiearts, orthopeed en een internist bij uw behandeling.

Cardio Vasculair Risico Management (CVRM)

Tijdens het CVRM spreekuur worden patiënten met een hart- en/of vaataandoening gezien. U wordt gescreend op risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zoals roken, te weinig beweging, voedingspatroon, te hoge bloeddruk en te hoog cholesterol. Door middel van gesprekken en medicatie worden deze risicofactoren geminimaliseerd. De CVRM poli wordt afwisselend door de verpleegkundig specialisten van de interne geneeskunde en de vaatchirurgie gedraaid. Voorafgaand aan dit spreekuur moet u meestal bloed laten prikken of is er bij u op een eerder moment al bloed afgenomen.

Pre-operatieve screening

Op dit speciale pre-operatieve spreekuur worden vaatpatiënten voor hun operatie gescreend. Hier zijn anaesthetisten aanwezig met een specifieke interesse in de vaatchirurgische patiënt.

Andere spreekuren

Naast deze spreekuren zijn er de spreekuren van de verschillende vaatchirurgen, die de verschillende vormen van vaatlijden behandelen en waarbij u bijvoorbeeld voor en na een operatie of interventie terecht kunt.

Onze spreekuren

Operatie

Onze vaatchirurgen opereren en behandelen aandoeningen aan uw bloedvaten. Voorbeelden van zulke behandelingen zijn:

 • Endovasculaire aneurysma operatie: via de lies wordt een stent (endoprothese) in de slagader met het aneurysma geplaatst;
 • Open aneurysma operatie: via een buikoperatie wordt de slagader met het aneurysma vervangen;
 • Shunt: aanleggen van een vaste toegang tot uw bloedvaten, bijvoorbeeld voor nierdialyse;
 • Dotterbehandeling: oprekken van een vernauwing in uw slagader met een ballonnetje of ballondillatatie en/of plaatsing van een buisje (stent) om de (slag)ader open te houden; voorbeelden van behandelingen zijn dotteren van een slagader in het been of een veneuze stentplaatsing in been of bekken;
 • Trombolyse (oplossen van een bloedprop): bijvoorbeeld bij een acute diep veneuze trombose of een acute afsluiting van een slagader;
 • Carotisendarterectomie: opheffen van een vernauwing in de halsslagader; de vernauwing van de halsslagader kan ook via een carotisstent plaatsing worden opgeheven;
 • Verwijderen glomus caroticum: tijdens deze operatie wordt de glomus caroticum tumor verwijderd, deze operatie wordt uitgevoerd wanneer u veel klachten heeft of als de tumor groeit
 • Aanleggen bypass in het been;
 • Aanleggen bypass naar de darmen.

Spataderen?

Ook die worden bij ons in het Erasmus MC behandeld, klik hier voor meer informatie.

Behandelingen

 

Heeft u vragen?

Gebruik ons contactformulier.

Contactformulier

Komt u binnenkort bij ons op bezoek?

Hoe bereidt u uw gesprek voor? Wat neemt u mee? Alles wat u moet weten in een handig overzicht.
Bereid u voor