Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
logo voor centrum
Erkend expertisecentrum

ENCORE

ENCORE (Erfelijk Neuro-cognitieve Ontwikkelings­stoornissen Rotterdam Erasmus MC) wil de kwaliteit van leven verbeteren van patiënten met erfelijke (aangeboren) cognitieve ontwikkelings­stoornissen.

Verhaal uit het centrum

Verpleegkundig specialist Sarah van Dijk wil kwaliteit van leven bij neurofibromatose 1 verbeteren. ‘Elke dag hoor ik in de spreekkamer unieke verhalen van patiënten over het effect dat NF1 op hen heeft: de zichtbare en ook alle onzichtbare gevolgen. Deze verhalen motiveren mij om de aandacht voor NF1 te vergroten.'

Lees het hele verhaal

Over dit centrum

Wat we doen

Wat doet dit centrum?

In ons team werken verschillende specialisten samen. Op onze multidisciplinaire spreekuren zijn minstens twee of drie specialisten aanwezig. Onze prioriteit is het stellen van diagnoses en het op tijd signaleren van complicaties of problemen.

ENCORE bestaat uit de volgende expertisecentra:

 • Neurofibromatose-type1 (NF1).
 • Tubereuze sclerose complex (TSC).
 • Angelman syndroom.
 • Fragiele-X.
 • Sturge-weber.
 • CFC-Costello.
 • Niet-gediagnosticeerde neurogenetische aandoeningen. 

Wat willen we bereiken?

We willen de kwaliteit van leven verbeteren van patiënten die erfelijke (aangeboren) cognitieve ontwikkelingsstoornissen hebben. Dit doen we door het leveren van specialistische zorg en het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek (fundamenteel, translationeel en klinisch). Zodat we betere diagnoses kunnen stellen en nieuwe behandelingen kunnen ontwikkelen.

Wij dragen de patiënten als zij 18 jaar zijn over aan experts uit de volwassen geneeskunde (transitie).

Wat maakt dit centrum bijzonder?

Sommige expertisecentra binnen ENCORE bestaan al 35 jaar. Dit heeft als voordeel dat het team soms jarenlang contact heeft met patiënten, waardoor wetenschappelijk onderzoek mogelijk is. Dit heeft tot nu toe al veel kennis en inzichten opgeleverd.

Ook is het mogelijk dat patiënten deelnemen aan onderzoek naar behandelingen, die mogelijk hun functioneren kunnen verbeteren.

Meer informatie?

Bezoek onze website voor meer informatie over onze patiëntenzorg (aandoeningen) en research (klinisch- en preklinisch onderzoek).

Aandoeningen en ziektebeelden

Binnen ENCORE vallen de volgende aandoeningen:

 • Fragiele-X.
 • CFC-Costello.
 • Niet gediagnosticeerde neurogenetische aandoeningen.

Angelman syndroom

Neurofibromatose type 1

Sturge-Weber syndroom

Tubereuze Sclerose Complex (TSC)

Onze polikliniek(en)

Samenwerking

Wij werken samen met neurowetenschappen, kinderneurologie, klinische genetica, kinderpsychiatrie, radiologie, oogheelkunde, orthopedie en dermatologie.

Wetenschappelijk onderzoek

Ons doel is de behandeling en de vooruitzichten van uw kind met deze zeldzame aandoeningen te verbeteren.

Het onderzoek binnen ENCORE is onder te verdelen in twee hoofdlijnen

 • Pre-klinisch (basaal) onderzoek. Dit (laboratorium) onderzoek richt zich met name op muis-modellen en is bedoeld om meer inzicht te verkrijgen in de biologie die ten grondslag ligt aan de aandoeningen. Deze nieuwe inzichten moeten leiden tot het ontwikkelen van nieuwe medicijnen die de kwaliteit van leven van de patiënten verbetert.
 • Klinisch (patiëntgebonden) onderzoek. In dit onderzoek probeeren wij meer te weten komen over de aandoening door onderzoek te doen met patiënten. Voorbeelden van klinisch onderzoek zijn het verzamelen van klinische gegevens om een goed inzicht te krijgen in het beloop van een aandoening. Ook het vergelijken van de meest efficiënte epilepsie- of slaapmedicatie of het identificeren van de beste communicatietechniek zijn voorbeelden van klinisch onderzoek.
ENCORE wil een brug slaan tussen het basale laboratorium onderzoek en de kliniek. Daartoe wordt er veel translationeel onderzoek verricht binnen ENCORE. Dit kan laboratorium onderzoek zijn zoals bijvoorbeeld onderzoek naar de oorzaak en behandeling van epilepsie in een muismodel van een aandoening. Translationeel onderzoek kan ook patiëntgebonden onderzoek zijn, zoals een klinische trial waarbij de nieuwe medicijnen die ontwikkeld zijn in het laboratorium, worden getest in patiënten.
Het uitvoeren van onderzoek is aan strikte (ethische) regels gebonden. Dit geldt zowel voor proefdier als patiëntgebonden onderzoek. Voor 'patiëntgebonden onderzoek' is daarnaast ook schriftelijk toestemming van de ouders/voogd noodzakelijk.
 

Belangrijke doorbraak in onderzoek naar oorzaak Angelman syndroom

Tot de kern van het Angelman Syndroom

Het Angelman syndroom (AS) wordt gekenmerkt door een ernstige verstandelijke beperking. Het wordt veroorzaakt door veranderingen in het UBE3A gen, maar de precieze functie van het UBE3A eiwit is ook na vele jaren van onderzoek nog grotendeels onbekend.

Neuronen vormen de computer van het brein en communiceren met elkaar via verbindingen die synapsen worden genoemd. In een muismodel van het Angelman syndroom functioneren deze synapsen niet goed en dus werd er jarenlang gedacht dat het UBE3A eiwit dat in de synaps zit verantwoordelijk was voor de goede werking van de synapsen. Echter, wat die rol dan precies inhield kon tot nu toe maar niet opgehelderd worden. 

In een publicatie in het vooraanstaande tijdschrift Nature Neuroscience van deze maand, komen onderzoekers van het Erasmus MC (ENCORE expertise centrum) en het Amsterdam UMC met een verassende verklaring. Ze laten zien dat het UBE3A eiwit geen rol speelt in de synaps, maar wel in de celkern van de neuron. De onderzoekers hebben precies uitgezocht hoe het UBE3A eiwit in de celkern terecht komt. Vervolgens tonen de onderzoekers met muismodellen aan dat als het transport van het UBE3A eiwit naar de celkern geblokkeerd wordt, de muizen dan gelijkenis vertonen met patiënten met het Angelman syndroom. Tenslotte laten de onderzoekers zien dat sommige mutaties bij AS patiënten het transport van UBE3A naar de kern verstoren.

De onderzoekers concluderen dat deze bevindingen belangrijk zijn voor het ontwikkelen van een therapie. 

Heeft u vragen?

Gebruik ons contactformulier.

Contactformulier

Komt u hier voor een eerste bezoek?

Hoe bereidt u uw gesprek voor? En wat vertelt u uw kind? Alles wat u moet weten in een handig overzicht.
Bereid u voor