target menu
 

Laboratorium Diagnostiek

Op zoek naar labdiagnostiek bij het Erasmus MC? Op deze site vindt u alle relevante informatie over de aangeboden diagnostiek en op welk laboratorium deze wordt uitgevoerd.

 
Behorend bij de digitale nieuwsbrief van Laboratoriumdiagnostiek Erasmus MC.
Lees meer

Laboratoriumdiagnostiek Erasmus MC
Laboratoriumdiagnostiek Erasmus MC heeft een zeer groot bepalingspakket aan diagnostiek. De laboratoriumdiagnostiek wordt verricht door diverse laboratoria binnen het Erasmus MC welke gebruik maken van de digitale nieuwsbrief als uniform platform om te communiceren naar klanten en geïnteresseerden. 

De Laboratoria welke gebruik maken van de digitale nieuwsbrief zijn: Afdeling Klinische chemie, Laboratorium Medische Immunologie, Medische Microbiologie en Infectieziekten Pathologie, Klinische Virologie, Laboratorium Apotheek, Klinische Genetica, Hematologie, Laboratorium Maag-Darm-Lever.

Met welk doel verzamelt Laboratoriumdiagnostiek Erasmus MC uw gegevens
Laboratoriumdiagnostiek Erasmus MC verzamelt uw gegevens (mailadres en aandachtsgebied) om u regelmatig over actuele ontwikkelingen op uw aandachtsgebied te informeren die van collectief belang zijn, voorbeelden zijn wijzigingen in referentiewaarden, gewijzigde specificaties en certificering. Wijzigingen in de diagnostiek moeten worden gecommuniceerd aan de klant volgens de richtlijnen van de ISO 15189.
Uw gegevens kunnen naast het versturen van een nieuwsbrief óók gebruikt worden voor een klanttevredenheidsonderzoek wat maximaal 1x per jaar zal worden uitgevoerd in het kader van de ISO 15189.

Aansprakelijkheid
Laboratoriumdiagnostiek Erasmus MC kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor het onjuist verzenden, ontvangen of verwerken van de e-mailberichten.

Opzeggen nieuwsbrief
Indien u verder niet meer op de hoogte wil worden gehouden van onze nieuwsbrief kunt u zich op elk gewenst moment afmelden voor de nieuwsbrief door onderaan in de nieuwsbrief op de hyperlink te klikken of een e-mail te sturen naar diagnostiek@erasmusmc.nl.
Na afmelding zullen uw gegevens verwijderd worden uit ons systeem.

Geen derden verwerking
Uw verzamelde gegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld, maar worden alleen gebruikt voor de hierboven genoemde doelen door Laboratoriumdiagnostiek Erasmus MC.

Beveiliging
Laboratoriumdiagnostiek Erasmus MC zal de nodige redelijke beveiligingsmaatregelen treffen met betrekking tot het beschermen van de verzamelde gegevens.

Wijzigingsvoorbehoud
Laboratoriumdiagnostiek Erasmus MC houdt zich het recht voor om wijzigingen aan deze voorwaarden aan te brengen. Indien dit gedaan wordt zult u daar door ons op de hoogte van worden gesteld.

Lees minder