target menu
 

Laboratorium Diagnostiek

Op zoek naar labdiagnostiek bij het Erasmus MC? Op deze site vindt u alle relevante informatie over de aangeboden diagnostiek en bij welk laboratorium deze wordt uitgevoerd.

 
In verband met de continue verbetering en automatisering van onze diagnostiek zullen er belangrijke wijzigingen plaatsvinden in de logistiek van de respiratoire virussen diagnostiek.
Lees meer

Respiratoire diagnostiek
Voorbeelden van materiaal waar diagnostiek op kan worden verricht:

 • een keelwat in virustransportmedium (roze vloeistof)
 • bronchoalveolaire lavages (BAL)
 • een neusspoelsel (steriel potje).

 
Nieuw beleid

Met ingang van 4 december 2018 gaan we over naar een nieuw systeem voor onze respiratoire diagnostiek.
Er zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd, hieronder worden deze puntsgewijs doorgenomen:

 • Maandag t/m vrijdag, samples die binnen komen tot 13.30 uur zullen direct worden verwerkt. De uitslag is voor 17.00 uur bekend.
 • M.b.t. ons "respiratoir pakket beperkt" zal er niet meer getest worden op hMPV en er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen RSV (respiratoir syncytieel virus) A en B.
 • M.bt. ons "respiratoir pakket volledig" zal er geen onderscheid meer gemaakt worden tussen de 3 soorten coronavirussen (OC43, NL63, 229E). De uitslag zal worden: coronavirus: positief/negatief (alle drie de typen worden wel gedetecteerd).
  Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen RSV A en B.

Voor de volledigheid een overzicht van onze aangepaste respiratoire pakketten:

 • Respiratoir pakket beperkt:
  Influenza A en B virus, RSV.
 • Respiratoir pakket volledig:
  Influenza A en B virus, RSV,
  humaan metapneumovirus (hMPV), parainfluenzavirus (type 1 t/m 4),
  adenovirus, enterovirus, rhinovirus en humaan bocavirus,coronavirus.

 
Cito diagnostiek

Met betrekking tot samples die maandag t/m vrijdag binnen komen na 13.30 uur: deze kunnen cito worden ingezet, alleen na telefonisch overleg met de consulent en na 17.00 uur met de dienstdoende viroloog.

U dient te allen tijde de naam van de aanvrager, piepernummer van de aanvrager, artsencode en de specialismecode te vermelden op het virologisch aanvraagformulier.

Voor vragen is de consulent Virologie als volgt bereikbaar:

 • Maandag t/m vrijdag 8.30 uur -17.00 op consulententelefoon 010-7040290
 • Buiten werktijd is de dienstdoende viroloog bereikbaar via de telefoniste (010-7040704).
  Relevante uitslagen worden maandag-vrijdag zoals gebruikelijk doorgebeld aan de aanvragende arts.

Lees minder