target menu
 

Laboratorium Diagnostiek

Op zoek naar labdiagnostiek bij het Erasmus MC? Op deze site vindt u alle relevante informatie over de aangeboden diagnostiek en op welk laboratorium deze wordt uitgevoerd.

 
Wijzigingen met betrekking tot de bepaling van Vitamine B1 en Vitamine B6 ingaande per 1 maart 2017.
Lees meer
 • De Afdeling Klinische Chemie gaat voor vitamine B1 over op een nieuw ontwikkelde LCMS/
  MS methode, waarin alleen de actieve vorm van vitamine B1, thiamine pyrofosfaat
  (TPP) wordt gemeten i.p.v. de huidige HPLC-fluorescentie methode waarin totaal thiamine
  wordt bepaald.
   
 • Zowel vitamine B1 als vitamine B6 zullen voortaan uit EDTA volbloed (grote 6 mL buis met
  paarse dop) worden bepaald i.p.v. heparine volbloed (buis met donkergroene dop).

LC-MS/MS TPP vs HPLC Total Thiamine

 

De nieuwe methode voor vitamine B1 is onderworpen aan een uitgebreide validatie, inclusief patiënten-vergelijking. Uit deze Passing&Bablok vergelijking blijkt dat de LCMS/MS methode ongeveer 13% lager meet dan de HPLC methode, wat overeenkomt met het feit dat totaal thiamine voor 85-90% uit TPP bestaat.

  We hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt de huidige referentie-intervallen voor vitamine B1 en B6 te controleren met een Bhattacharyya-analyse, gebruikmakend van alle uitslagen Erasmus MC in 2016. Deze test geeft inzicht in de distributie van die uitslagen.

Hieruit blijkt dat het huidige referentie-interval voor vitamine B1 zo’n 10% hoger zou moeten liggen en voor vitamine B6 wel goed overeenkomt. 

Op basis hiervan hebben we besloten dat de referentie-intervallen ongewijzigd blijven:
Vitamine B6 (PLP): 35-110 nmol/L
Vitamine B1 (TPP): 70-140 nmol/L

 

Met vriendelijke groet,
namens de laboratoriumspecialisten Klinische Chemie

Lees minder