target menu
 

Laboratorium Diagnostiek

Op zoek naar labdiagnostiek bij het Erasmus MC? Op deze site vindt u alle relevante informatie over de aangeboden diagnostiek en op welk laboratorium deze wordt uitgevoerd.

 
Op 25 mei aanstaande zal de wetgeving rondom AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) ingevoerd worden. Als gevolg is het Erasmus MC gedwongen om u nogmaals te vragen om u voor het nieuwsbulletin aan te melden indien u het wenselijk vindt deze te ontvangen in de toekomst.
Lees meer

Wij willen u verzoeken om ook dit nieuwsbericht breed onder de aandacht te brengen binnen uw eigen organisatie, bij iedereen waarvoor de informatie mogelijk relevant is. Denk hierbij aan managers, hoofdanalisten, maar zeker ook de ICT~ en applicatiebeheerders.

Het nieuwsbulletin wordt nu elke 2 maanden verstuurd, maar mogelijk zal de frequentie verhoogd worden naar maandelijkse verzending. Dit om ervoor zorg te dragen dat u altijd zo snel mogelijk op de hoogte bent van eventuele wijzigingen in laboratoriumdiagnostiek. 

U kunt zich hier opnieuw aanmelden.

Lees minder