target menu
 

Laboratorium Diagnostiek

Op zoek naar labdiagnostiek bij het Erasmus MC? Op deze site vindt u alle relevante informatie over de aangeboden diagnostiek en op welk laboratorium deze wordt uitgevoerd.

 
Met ingang van 1 Januari 2018 gaat het Diagnostisch Laboratorium Endocrinologie over van de huidige RIA (Orion Diagnostica) naar een geautomatiseerde CLIA (IDS-ISYS).
Lees meer

P1NP meting op het IDS-ISYS systeem biedt, naast het monitoren van botomleg, onder andere de mogelijkheid om de P1NP uitslag te gebruiken ter controle van bisfosfonaat therapie (1).

De correlatie tussen de huidige RIA en de IDS-ISYS methode is sterk, maar er wordt een absolute (-12 μg/L) en proportionele (+42%) bias gevonden.

p1np.scatterplot

Vanaf 1 Januari worden P1NP uitslagen in HiX opgenomen op de regel “P1NP”. De referentie intervallen worden geüpdate op basis van gepubliceerd onderzoek (2).

De bepalingsfrequentie verandert niet (1x/4 weken).

In HiX zal gedurende 1 jaar de volgende opmerking bij de uitslag verschijnen: Nieuwe bepalingsmethode  en referentie interval gewijzigd per 1 Januari 2018.

p1np referentieintervallenTabel: nieuwe referentie intervallen P1NP bepaling.

Hopend u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,

Met collegiale groet,

Dr. S.A.A. van den Berg
Klinisch chemicus, fellow endocrinologie
s.a.a.vandenberg@erasmusmc.nl

Prof. dr. Y.B. de Rijke
Klinisch chemicus-endocrinoloog
y.derijke@erasmusmc.nl

1.  Diez-Perez A, Naylor KE, Abrahamsen B, Agnusdei D, Brandi ML, Cooper C, et al. International Osteoporosis Foundation and European Calcified Tissue Society Working Group. Recommendations for the screening of adherence to oral bisphosphonates. Osteoporos Int. 2017;767–74.

2.  Morovat A, Catchpole A, Meurisse A, Carlisi A, Bekaert AC, Rousselle O, et al. IDS iSYS automated intact procollagen-1-Nterminus pro-peptide assay: Method evaluation and reference intervals in adults and children. Clin Chem Lab Med. 2013;51(10):2009–18.Lees minder