Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud

Subsidie van Stichting Leukemie aan Hematologie

3 maart 2020

AML (Acute Myeloide Leukemie) is een voorbeeld van een heterogene groep van hematologische maligniteiten met een variabele respons op therapie. Verschillende (combinaties) van mutaties liggen hieraan ten grondslag. Op basis van deze mutaties kan een inschatting worden gemaakt van de prognose van de AML patiënt. Deze prognoses zijn sterk verbeterd de afgelopen decennia, echter is er nog veel te winnen.

Om een recidief te voorkomen is het van groot belang om alle leukemiecellen te elimineren. Bij residuale ziekte (ook wel Minimal Residual Disease) zijn er kleine aantallen leukemiecellen die na behandeling achterblijven in het beenmerg en kunnen uitgroeien tot een recidief. 

Aangetoond is, dat NGS (Next Generation Sequencing) de kwantitatieve voorspelling van een recidief sterk kan verbeteren1. Op basis van deze verbeterde kwantitatieve voorspelling kan gekozen worden voor een ander, op de patiënt toegesneden, behandelplan (meer of minder intensieve behandeling, vroegtijdige behandeling van een mogelijk recidief).

De afdeling Hematologie heeft een subsidie ontvangen van de Stichting Leukemie van €100.000 om verder 'Single Cell' onderzoek te doen. Moleculair bioloog Peter Valk kreeg de cheque aangeboden door bestuursvoorzitter Stichting Leukemie Gijs Beukhof. Deze subsidie zal worden gebruikt om apparatuur aan te schaffen. Meer inzicht in de DNA afwijkingen op celniveau zijn nodig om te kunnen bepalen welke cellen binnen een heterogene celpopulatie kritisch belangrijk zijn voor het terugkeren van AML. 

1M. Jongen et al., NEJM 378, 2018

 

afbeelding van overhandigde cheque