Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Icoon van laboratoriumspecialisme Klinische Chemie

Update referentie-intervallen vrije lichte ketens & ratio bij nierfunctiestoornissen bij laboratorium Klinische Chemie

9 mei 2023

De referentie-intervallen voor de vrije lichte ketens kappa en lambda in bloed zijn aangepast. Er wordt nu ook een ondergrens van normaal gerapporteerd. De bovengrens van het referentieinterval is ongewijzigd t.o.v. de huidige rapportage. Deze nieuwe referentie-intervallen zijn overgenomen uit de bijsluiter van de test (Optilite – Freelite kit) en bevestigd in eigen onderzoek [1].

  • vrije lichte ketens kappa 3,3 - 19,4 mg/L
  • vrije lichte ketens lambda 5.7 - 26,3 mg/L

Daarnaast is er een aanvulling voor het referentie-interval van de kappa/lambda ratio. Wanneer er in het laboratorium een verminderde nierfunctie bekend is (eGFR <60 mL/min), dan wordt een aangepast referentie-interval meegerapporteerd. Bij nierfunctiestoornissen verschuift de klaring van beide vrije lichte ketens namelijk van renaal naar reticulo-endotheliaal, waardoor de onderlinge ratio verandert. Ook kunnen beide ketens in verhoogde concentratie aanwezig zijn. In afwezigheid van pathologie is de ratio echter normaal (geïnterpreteerd a.h.v. het aangepaste referentie-interval). Dit aangepaste referentie-interval is overgenomen uit de bijsluiter van de test (Optilite – Freelite kit) en bevestigd in populatieonderzoek [2].

  • serum K/L ratio 0,26 - 1,65
  • serum K/L ratio bij nierfunctiestoornissen 0,37 - 3,10

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze e-Labgids of kunt u contact opnemen met laboratoriumspecialist Henk Russcher van laboratorium Klinische Chemie.

[1] Augustijn, Jacobs & Russcher, CCLM 2022, 60(3):379-385.
[2] Long et al., Blood Cancer Journal 2022, 12:133.