Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Icoon van laboratoriumspecialisme Endocrinologie

Uitfaseren automatische thyreoglobuline recovery test bij laboratorium Endocrinologie

27 juni 2023

Op dit moment wordt bij iedere thyreoglobuline aanvraag naast thyreoglobuline antistoffen ook een thyreoglobuline recovery meting uitgevoerd.

Uit gepubliceerd onderzoek is gebleken dat de recovery meting alleen in selecte patientgroepen een meerwaarde heeft [1]. Retrospectief eigen onderzoek bevestigd dit voor de Erasmus MC populatie.

In een totaal van 2861 monsters, verkregen over een periode van 3 jaar is onderzoek gedaan.

Gefilterd is op basis van de aanwezigheid van antistoffen tegen thyreoglobuline, ónder de ondergrens van normaal (opgave van de leverancier: normaal <33 U/ml). Er blijvend dan 2.334 aanvragen over (82% van het totaal aantal aanvragen). In deze set is gekeken hoe vaak de recovery na toevoegen van recombinant thyreoglobuline verstoord is (opgave leverancier: normaal >80% recovery). Er blijven dan 19 aanvragen over (0.7% van het totaal aantal aanvragen). In deze aanvragen is de gerapporteerde thyreoglobuline concentratie in 1 casus 0.5 μg/l, en in 1 casus 0.4 μg/l. In alle andere casus is de concentratie 0.1 μg/l.

Conclusie: In een klein percentage van de aanvragen (0.7%) wordt in afwezigheid van boven-normale concentratie antistoffen een verstoorde recovery gezien. In deze casus kan interferentie niet worden uitgesloten.

Wanneer we verder filteren, en de drempelwaarde voor antistof positiviteit leggen op de ondergrens van het meetbereik (10 U/ml) resten nog 5 casus (0.2% van het totaal aantal aanvragen).

In conclusie: In slechts een zeer klein percentage (0.2%) van de aanvragen wordt een verstoorde recovery gezien, in de afwezigheid van kwantificeerbare hoeveelheden thyreoglobuline antistoffen. In deze casus kan interferentie niet worden uitgesloten.

Overall conclusie:
Er kan sprake zijn van mogelijke interferentie in de bepaling van thyreoglobuline, ook wanneer de concentratie antistoffen onder het meetbereik ligt van de methode. Echter, de frequentie van deze
combinatie is dermate laag dat het reflexmatig meten van recovery niet geïndiceerd is (>99.5% onnodig).

Vanaf 1 juli 2023 wordt de automatische recovery test dan ook afgeschaft; aanvraag in overleg blijft mogelijk.

[1] Clin Chem Lab Med. 2019 Jul 26;57(8):1185-1191

Bij vragen kunt u contact opnemen via nummer 0614886725 van laboratorium Endocrinologie.