Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
Verpleegkundige specialisatie

Chronisch intensieve zorg voor kinderen

Startmoment: 2x per jaar
Duur: 5 maanden
Onderwijsaanbieder: Erasmus MC Academie

Wil je als kinderverpleegkundige je kennis verbreden op het gebied van complexe zorg voor kinderen tijdens een langdurig behandelproces of de complexe zorg bij kinderen met een chronische aandoening, dan is dit leertraject echt iets voor jou.

Over deze opleiding

Overzicht

De zorg voor het zieke kind heeft in Nederland de afgelopen tientallen jaren een grote vlucht genomen. Met de komst van nieuwe technieken en de vele mogelijkheden heeft het beroep van kinderverpleegkundige niet stil gestaan. De succesvolle behandeling van ernstige zieke kinderen heeft er voor gezorgd dat de populatie kinderen op de kinderafdeling drastisch is veranderd. De zorg is hierdoor complexer geworden en vraagt van kinderverpleegkundigen die werkzaam zijn op deze afdelingen, verpleegkundigen die werkzaam zijn in de thuiszorg of kinderhospices een extra deskundigheid. Dit leertraject rust deze verpleegkundigen uit voor het verlenen van deze specifieke zorg.

Wil je als kinderverpleegkundige je kennis verbreden op het gebied van complexe zorg voor kinderen met een langdurig behandelproces of chronische aandoening, dan is dit leertraject echt iets voor jou. De zorg voor kinderen met een chronische aandoening of een langdurig behandeltraject vraagt om specifieke observaties, en interventies. De impact op ouders en gezinnen van een kind met een chronische en of levensbedreigende aandoening is groot en vraagt om specifieke begeleiding van jou als kinderverpleegkundige.

De zorg voor deze kinderen in een ziekenhuissetting is complex en concentreert zich steeds meer in specifieke zorgcentra. Daarnaast is er steeds meer de behoefte om deze kinderen sneller naar huis te laten gaan, waar zij afhankelijk zijn van de thuiszorg. Dit vraagt van kinderverpleegkundigen die werkzaam zijn in de thuiszorg een specifieke deskundigheid.

Inhoud

Dit leertraject start met de vitale functies van de respiratie, circulatie en het centraal zenuwstelsel en hun samenhang bij kinderen. Ondersteunende onderwerpen hierbij zijn o.a. zuur base evenwicht, farmacologie, stolling en de ABCDE methodiek. De training “ABCDE methodiek” is gericht op de pathologie van deze specifieke groep kinderen.  

Hierna ga je je verdiepen in vakinhoudelijke onderwerpen die gericht zijn op de specifieke aandoeningen en zorg voor kinderen met een chronische of levensbedreigende aandoening.

Resultaat

Na het succesvol afronden van dit leertraject ontvang je een certificaat.

Praktische informatie

Startdata

Link naar roosterplanning

Toelatingseisen

 • Diploma verpleegkundige vervolgopleiding Kinderverpleegkunde;
 • Dienstverband met zorginstelling;
 • Werken in een intramurale en/of extramurale setting met kinderen.

Programma

Het onderwijs dat wij tijdens dit leertraject aanbieden is competentiegericht opgezet en heeft als uitgangspunt dat je naast de inspirerende colleges leert door met medestudenten samen te werken, met vakdocenten te discussiëren en door  het toepassen van de door jouw opgedane inzichten in een context specifieke (simulatie)omgeving.

Ons uitgangspunt is ook dat leren vooral plaats vindt in de praktijk en dat de vertaalslag van de theoretische kennis en de inzichten naar het eigen handelen essentieel zijn voor competentieontwikkeling. De opleiding heeft daarom een praktijkcomponent die is gebaseerd op 7 kerncompetenties. Deze praktische component wordt in het eigen praktijkveld gevolgd, op de eigen afdeling.;


Om je te helpen specifieke kennis, inzichten en ervaring te verwerven en deze toe te passen in de praktijk, komen de volgende onderwerpen aan bod:
 • Inleiding op de vitale functies;
 • Begeleiding bij ernstige ziekte en / of sociale problematiek;
 • Intern Milieu bij kinderen;
 • Gastrochirurgie bij kinderen;
 • Neurologie bij kinderen;
 • Oncologie bij kinderen;
 • Communicatie en transitieprocessen bij kinderen met een chronische (en/of levensbedreigende) aandoening;
 • Klinisch redeneren.

 

Jaarplanning Maart 2020 groep

Kosten

Bekijk hier de prijs van deze scholing. Een korte versie van het prijzenoverzicht unit Intensieve Zorg vind je hier.

Voorbereiding

Tijdens dit leertraject kan je verschillende voorbereidende opdrachten gebruiken die je helpen bij de kennisverwerving  en de reflectie op jouw handelen. 

Aanmelden en voorwaarden

Hoe kun je je aanmelden?

Inschrijven kan via het aanmeldingsformulier

Algemene voorwaarden

Lees ook onze Leveringsvoorwaarden

Afmelden en annuleringskosten

Lees ook onze Leveringsvoorwaarden

Heeft u vragen?

Gebruik ons contactformulier.

Contactformulier