Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
logo voor centrum
Centrum

Drug Development Centre (CDD)

Binnen dit centrum ontwikkelen en verbeteren we geneesmiddelen tegen kanker en bloedziekten. Ons doel is om nieuwe, betere en op het individu gerichte behandelingen voor meer patiënten toegankelijk te maken.

Over dit centrum

Wat we doen

Wat doet dit centrum?

Wij doen vernieuwend onderzoek met geneesmiddelen tegen kanker en bloedziekten. Dit noemen we klinisch onderzoek of vroeg klinische studies.

In de studies stellen we de volgende vragen:

  • Kunnen we bestaande geneesmiddelen geschikter maken voor de individuele patiënt?
  • Kunnen we dit middel of deze combinatie van middelen veilig geven?
  • Wat zijn de bijwerkingen en hoe kunnen we die zo goed mogelijk behandelen of voorkomen?
  • Hoe werkt dit middel of deze combinatie van middelen tegen de ziekte?
  • Hoe gaat het lichaam om met de geneesmiddelen?

Patiënten met kanker of bloedziekten kunnen meedoen aan onderzoek. Ze moeten wel voldoen aan alle voorwaarden van de studie.

Wat willen we bereiken?

Ons doel is om geneesmiddelen voor meer patiënten toegankelijk te maken en deze zo goed mogelijk af te stemmen op de individuele patiënt. We noemen dit laatste ook wel 'personalized medicine'.

Totdat we kanker volledig kunnen bestrijden, werken we in studieverband aan steeds betere behandelingen. Op maat voor iedere patiënt:

  • Het juiste geneesmiddel (waar de tumor of bloedziekte op reageert).
  • Gegeven in de juiste dosering (omdat bij iedereen een geneesmiddel anders verwerkt).
  • Op het goede moment (omdat omstandigheden van een patient kunnen veranderen).

Dit zou de kwaliteit van leven van (individuele) patiënten met (bloed)kanker moeten kunnen vergroten.

Wat maakt dit centrum bijzonder?

Binnen het CDD hebben we de krachten van meerdere afdelingen samengevoegd. Hierdoor weten we meer, kunnen we meer en bereiken we meer. Specialisten uit verschillende vakgebieden werken intensief samen. Zo spelen we goed in op nieuwe ontwikkelingen. De zorg voor de patiënt en het onderzoek gaan naadloos in elkaar over, want iedereen weet wat op welk moment moet gebeuren. Studies kunnen hierdoor beter verlopen.

Onze zorgverleners in beeld

Ons medisch team bestaat uit verschillende soorten stafartsen (internist-hematologen, internist-oncologen, neuro-oncologen, klinisch farmacologen, ziekenhuisapothekers en een longarts), arts-onderzoekers en verpleegkundig specialisten.

Het team wordt geleid door Dr. M. (Mojca) Jongen - Lavrencic (internist-hematoloog) en prof. dr. R.H.J. (Ron) Mathijssen (internist-oncoloog/klinisch farmacoloog). Door op de blauw gekleurde naam te klikken en door middel van video’s kunt u kennismaken met degenen die betrokken zijn bij het CDD.

Internist-oncologen

Dr. M.J.A. de Jonge

Dr. F.A.L.M. Eskens

Prof. dr. A.H.J. Mathijssen

Drs. D.G.J. Robbrecht

Hematoloog

Dr. M. Jongen-Lavrencic

Neuro-oncoloog

Prof. dr. M.J. van den Bent

Neuroloog

Dr. M. Geurts

Profielfoto van Dr. M. (Marjolein) Geurts

Longarts

Dr. M.S. Paats

Apotheker

Dr. R. Bouamar

Research-verpleegkundige

Mw. M.A. van den Eng-Schipper

Verpleegkundig-specialist

Mw. A.A.van der Beek

 

Dr. A.J. van der Biessen

Profielfoto Diane van der Biessen

Mw. A. van Puffelen

Profielfoto van Andrea van Puffelen

Mw. E.E.M. Rinsma

Onze polikliniek(en)

Voor patiënten die een experimentele behandeling gaan krijgen, wordt het Fase 1 studiespreekuur gehouden.

Het Center for Drug Development werkt nauw samen met onderstaande poliklinieken:

Interne oncologie

Neuro-oncologie

Hersentumorpoli

Samenwerking

Wetenschappelijk onderzoek

Het CDD put uit een enorme ervaring met het doen van vroeg klinisch onderzoek en farmacologisch onderzoek.

Samen met onze partners zijn we al jaren betrokken bij de ontwikkeling van geneesmiddelen. Mede hierdoor is de standaard behandeling van patiënten veranderd en verbeterd. Dat samenwerking succesvol kan zijn blijkt uit gezamenlijk internationaal onderzoek, zoals naar het geneesmiddel ABBV-621*.

*METC 17-186: ABBV-621: An Open Label Phase 1, First-In-Human Study of TRAIL Receptor Agonist ABBV-621 in Subjects with Previously-Treated Solid Tumors and Hematologic Malignancies.

Daarnaast worden bestaande behandelingen verbeterd, door ze bijvoorbeeld veiliger te maken, bijwerkingen te verminderen en de werkzaamheid te verbeteren.
Bijvoorbeeld: de TOTAM studie: Therapeutic Drug Monitoring guided tamoxifen dosing.


Behandeling

Eerste bezoek aan het CDD

Voor uw eerste bezoek aan het CDD heeft u een afspraak bij een arts, onderzoeker of verpleegkundig specialist. Deze spreekuren vinden plaats in het Ng-gebouw op de 2e of 4e etage. De exacte locatie is terug te vinden in de afsprakenbrief en op het dagticket.

Tijdens uw afspraak geeft de arts, onderzoeker of verpleegkundig specialist u algemene informatie over wat het betekent om aan een studie mee te doen. Daarnaast wordt bepaald of u fit genoeg bent om deel te nemen aan een studie. Als het studieteam al een bepaalde studie voor u op het oog heeft, wordt u over deze studie voorgelicht en krijgt u een Patiënten Informatie Formulier (hierna: PIF) mee. Het kan ook zijn dat de arts, onderzoeker of verpleegkundig specialist eerst met collega’s overlegt welke studie het meest geschikt voor u is. In dat geval krijgt u een (telefonische) vervolgafspraak en ontvangt u op een later moment nadere informatie.

Vervolgafspraak (screeningsbezoek)

Tijdens het volgende polikliniek-bezoek kunt u vragen stellen aan uw arts, onderzoeker of verpleegkundig specialist. Als u na beantwoording van deze vragen zeker mee wil doen met de studie, wordt de PIF door u zelf en door de arts, onderzoeker of verpleegkundig specialist getekend. Dit is om vast te leggen dat u op de hoogte bent van de studiehandelingen en hier uw akkoord en medewerking voor geeft.

In het geval van onderzoek met nieuwe geneesmiddelen gaat u na dit bezoek langs bij de balie van de Trialplanners om de afspraken in te laten plannen voor de screening. Tijdens de screening worden aanvullende onderzoeken uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld bloedonderzoek, beenmergonderzoek, radiologisch onderzoek en een hartfilmpje (ECG). Het kan ook zijn dat er een klein stukje weefsel weggenomen moet worden uit de tumor. Dit noemen we een biopt. Nadat alle uitslagen van de onderzoeken bekend zijn, wordt besloten of u volgens het studieprotocol deel kan en mag nemen in de studie.

Tijdens de screeningsperiode krijgt u ook een uitgebreid voorlichtingsgesprek met de research verpleegkundige. De research verpleegkundige neemt nogmaals met u de belangrijkste zaken door: wat komt er allemaal bij de studie kijken? Wat kunt in de komende periode verwachten? Wie moet u bellen in geval van klachten? Wanneer moet u zich waar melden? Bij de research verpleegkundige kunt u terecht voor al dit soort vragen.

In het geval van andere typen onderzoek die worden uitgevoerd binnen het CDD kunnen de afspraken anders zijn. Uiteraard vertellen we u ook in dit geval duidelijk wat er van u verwacht wordt.

Primaire tumor onbekend

Heeft u vragen?

Gebruik ons contactformulier.

Contactformulier

Komt u binnenkort bij ons op bezoek?

Hoe bereidt u uw gesprek voor? Wat neemt u mee? Alles wat u moet weten in een handig overzicht.
Bereid u voor