Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
logo voor centrum
Centrum

Centrum voor pancreasziekten

In het centrum voor pancreasziekten worden goed- en kwaadaardige aandoeningen van de alvleesklier behandeld door een gespecialiseerd team van artsen (MDL-artsen, chirurgen, radiologen, radiotherapeuten en oncologen).

Over dit centrum

Wat we doen

In het pancreascentrum behandelen we patiënten met ingewikkelde goedaardige (acute en chronische pancreatitis) en kwaadaardige (kanker) alvleesklierziekten en de voorlopers hiervan. We maken hierbij gebruik van geavanceerde technieken om de diagnose te stellen. Tevens worden er complexe medische, endoscopische, chirurgische en radiotherapeutische behandelingen uitgevoerd.

Een team van specialisten bestaande uit MDL-artsen, chirurgen, radiologen, radiotherapeuten en oncologen werken nauw samen om de juiste diagnose te stellen en met elkaar de goede behandeling te bepalen.

Wat willen we bereiken?
Ziekten van de alvleesklier komen veel voor en zijn soms lastig te diagnosticeren of behandelen. Wij zijn een expertcentrum op dit gebied met als doel de ziektelast voor patiënten met een ziekte van de alvleesklier te verminderen. Bij patiënten met ernstige acute alvleesklierontsteking betekent dit het bieden van maximale ondersteuning en behandeling van complicaties om zo de ziekteduur te verkorten en de overleving te verbeteren. Voor patiënten met chronische pancreatitis gaat het om het inzetten van de beste combinatie van endoscopische, chirurgische en medicamenteuze behandeling om pijn te behandelen en de functie van de alvleesklier zo lang mogelijk te behouden. Bij een tekort aan alvleesklierfunctie gaat het om een optimale instelling van eventueel ontstane suikerziekte en tekorten aan alvleesklierenzymen.

In studieverband vindt screening plaats van personen met een hoog risico op het ontstaan van alvleesklierkanker. Ook is er een uitgebreide expertise aanwezig met betrekking tot de diagnostiek en behandeling van alvleeskliercysten.

Bij patiënten met alvleesklierkanker ligt de focus op een snelle diagnose en het gericht toepassen van combinatietherapieën waarbij tumoren in studieverband worden voorbehandeld met chemo/radiotherapie waar mogelijk gevolgd door een operatie.

In het pancreascentrum vindt veel wetenschappelijk onderzoek plaats; zowel klinisch onderzoek naar diagnostiek en behandeling van patiënten, als laboratorium onderzoek om ziekten beter te begrijpen en nieuwe diagnostiek en behandelingen te ontwikkelen.

Wat maakt dit centrum zo bijzonder?
In het pancreascentrum van het ErasmusMC hebben de verschillende specialisten een uitgebreide ervaring en een grote  deskundigheid opgebouwd bij de diagnostiek en behandeling van deze complexe ziekten.

Het pancreascentrum heeft een toonaangevend (inter)nationale reputatie en levert een belangrijke bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek met publicaties van klinische studies en laboratorium onderzoeken in toonaangevende medische tijdschriften.

Samenwerking binnen Nederland vindt plaats binnen de Pancreatitis Werkgroep Nederland (PWN) en de Dutch Pancreatic Cancer Group (DPCG)

Aandoeningen en ziektebeelden

  • Auto-immuun pancreatitis
  • Diagnostiek, screening en behandeling van alvleesklier cysten
  • Screening (en behandeling) van personen met een erfelijk verhoog risico op alvleesklierkanker

Acute pancreatitis

Alvleesklierkanker

Chronische pancreatitis

Erfelijke alvleesklierkanker

Onze polikliniek(en)

Samenwerking

  • Pancreatitis Werkgroep Nederland (PWN)
  • Dutch Pancreatic Cancer Group (DPCG)
  • South West Pancreatic Cancer Care (SWPCC)
  • CAPS consortium (internationaal samenwerkingsverband op het terrein van screening personen met een erfelijk verhoogd risico op alvleesklierkanker)\
  • Pacyfic consortium (internationaal samenwerkingsverband op het terrein van screening personen met een alvleeskliercyste)
  • TAPS consortium (Trans-Atlantic Pancreatic Surgery; samenwerking met toonaangevende kanker centra in de VS)
  • E-MIPS consortium: Europese samenwerking voor minimaal-invasieve pancreas chirurgie

Wetenschappelijk onderzoek

CAPS studie: surveillance studie bij personen met een erfelijk verhoogd risico op alvleesklierkanker  (meer informatie op de website)

PACYFIC studie: surveillance studie van personen met een asymptomatische alvleeskliercyste (meer informatie op de website)

PREOPANC studies: neoadjuvante behandeling van alvleesklier kanker

LAPC studies: behandeling van lokaal gevorderde alvleesklier kanker

FOLFIRINOX studies: voorbehandeling van resectabel en lokaal gevorderde alvleesklier kanker

Stichting voor Lever en Maag-Darm Onderzoek (SLO) 
Diverse specialisten van de afdeling MDL zijn bestuurslid van de Stichting voor Lever- en Maag- Darm Onderzoek (SLO). Deze Stichting heeft als doel om wetenschappelijk onderzoek en kennis op het gebied van de ziekten van de lever, galwegen, alvleesklier en maag- darmstelsel te bevorderen. Door financiële steun van de SLO zijn o.a. per jaar tientallen medewerkers op de afdeling aangesteld om wetenschappelijk onderzoek te verrichten. Meer informatie vindt u op de website van de SLO.

Verwijzen

Via de website Verwijzen van het Erasmus MC kunnen medisch specialisten hun patiënten verwijzen naar het Centrum voor Pancreasziekten.

Klinieken

Komt u binnenkort bij ons op bezoek?

Hoe bereidt u uw gesprek voor? Wat neemt u mee? Alles wat u moet weten in een handig overzicht.
Bereid u voor