Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
logo voor centrum
Centrum

Moeder en Kind Centrum

In het Moeder en Kind Centrum bieden wij zorg en begeleiding aan moeder, partner en kind rondom (on)vruchtbaarheid, conceptie, zwangerschap, bij en na de geboorte van uw kind en bij de daaropvolgende ontwikkeling naar volwassenheid. Hoe eerder de zorg begint, hoe beter de start van het leven.

Over dit centrum

Wat we doen

Wat doet dit centrum?

In het Moeder en Kind Centrum werken verschillende specialismen samen om de beste zorg en begeleiding te bieden aan de moeder, partner en kind. Wij zijn er voor u en uw kind: voor, tijdens en na de conceptie, de zwangerschap, de bevalling en de geboorte. Deze fasen vormen samen het begin van het leven. Daarom hebben wij onze zorg ook als een doorlopend traject georganiseerd. Dat betekent dat de specialismen voortplantingsgeneeskunde, preconceptiezorg, verloskunde en neonatologie nauw samenwerken aan de best mogelijke start van het leven van uw kind.

Wij noemen dit de levensloopbenadering van gezondheid, ziekte en zorg. Hoe eerder de zorg begint, hoe beter de start van het leven. En omdat voorkomen beter is dan genezen besteden wij veel aandacht aan preventie. Wij bespreken met u wat u belangrijk vindt en welke zorg voor u de meest passende is. Daar maken we vervolgens samen een plan voor. Door de samenwerking tussen verschillende specialismen zijn we in staat moeder, partner en kind op hoog niveau te begeleiden en zieke of vroeggeboren kinderen zo vroeg mogelijk te herkennen en te behandelen. Zo geven we hun de beste kans op een gezonde toekomst. 

Kom meer te weten over de expertisegebieden en ambities van het Moeder en Kind Centrum in de tekst hieronder, of bekijk de korte achtdelige webserie over het Moeder en Kind centrum.

 • Vruchtbaarheid en conceptie

De beste start begint niet bij de geboorte van uw kind, maar al bij de zwangerschapswens. Soms is het moeilijk om zwanger te worden. Onze artsen voortplantingsgeneeskunde onderzoeken de vruchtbaarheid bij vrouwen en mannen en verbeteren die met de juiste behandeling. Gezond zwanger worden is sterk bepalend voor de gezondheid van het kind na de geboorte. We hebben daarom ook het spreekuur Gezond Zwanger, waar we hulp en advies bieden over gezondheid en een gezonde leefstijl vóór en tijdens de zwangerschap.

 • Zwangerschap

Voor, tijdens en na de zwangerschap bieden we zorg op maat aan vrouwen die een verhoogde kans hebben op medische, chirurgische of genetische complicaties. Door voortdurend ontwikkelende medische kennis en technische innovaties kunnen we in het Moeder en Kind Centrum kinderen onderzoeken en soms zelfs ook behandelen vóór de geboorte. Bijvoorbeeld door het uitvoeren van operaties en het toedienen van medicatie in de baarmoeder. 

 • Geboorte

Wij zetten ons ervoor in dat de bevalling een goede ervaring is voor moeders en hun partners. Alle vormen van pijnstilling zijn 24/7 beschikbaar. Er is altijd een compleet medisch team aanwezig zodat we de bevalling die voor u het meest geschikt is te allen tijde optimaal kunnen ondersteunen.

In de meeste gevallen eindigt een zwangerschap met de geboorte van een gezond kind. Maar dit is helaas geen vanzelfsprekendheid: zo’n 10% van de kinderen heeft helaas geen goede start. Doordat ze veel te vroeg geboren zijn, door aangeboren afwijkingen of een te laag geboortegewicht. Tijdens en na de geboorte bieden we complexe zorg aan moeder en kind. We bieden zorg aan te vroeg geboren kinderen vanaf 24 weken zwangerschap en aan kinderen die op tijd zijn geboren maar intensieve zorg nodig hebben. 

 • De eerste weken na de geboorte en de verdere ontwikkeling van het kind

Onze afdeling neonatologie heeft de beste expertise en faciliteiten voor intensieve zorg voor zieke en te vroeg geboren kinderen. Wij voelen ons verantwoordelijk voor de gezondheid van het kind na de eerste levensweken en tijdens de ontwikkeling naar volwassenheid. Die zorg bieden wij samen met tal van andere specialisten uit het Erasmus MC Sophia en het Erasmus MC. 

Samenzorg

Naast de zorg voor het kind is de zorg voor de ouders in het Moeder en Kind Centrum erg belangrijk. Zij worden stap voor stap meegenomen in de besluitvorming over de behandeling. Zorg in het Erasmus MC Sophia organiseren wij samen met het kind en de ouders. U als ouder bent hierin dan ook onze partner. Dit noemen we Samenzorg.

Gezonde leefstijl

Leefstijl speelt een belangrijke rol bij zwangerschap, groei en ontwikkeling, ziekten en het herstel na ziekten. Maar ook bij de gezondheid later in het leven. Wij bieden daarom als eerste academisch ziekenhuis een digitaal coachingsprogramma op maat aan om patiënten, hun partners en zorgverleners te ondersteunen bij een gezonde leefstijl.

U kunt zich voor dit coachingsprogramma, en andere programma’s, aanmelden op www.mijnleefstijlzorg.nl Dit platform is verbonden aan het Erasmus MC patiëntenportaal.

Wat willen we bereiken?

Onze missie is zorg dragen voor een optimale start van het leven en de gezondheid van kinderen. En daarmee de levenslange gezondheid van komende generaties. Gezonde ouders voor, tijdens en na de voortplanting zijn een niet te scheiden onderdeel van onze missie. 

Meer informatie?

Leer meer over het Moeder en Kind Centrum en bekijk de webserie over de expertisegebieden en ambities van het Moeder en Kind centrum. In acht korte afleveringen komt u meer te weten over de volgende onderwerpen: Waarom de zorg voor zwangeren beter moet, Het belang van een gezonde leefstijl rondom een zwangerschap, Interventies rondom de geboorte, De mogelijkheden van foetale behandeling, De rol van de placenta bij een ongeboren kind, Embryonale beeldvorming met 3D en virtual reality, De essentie van waardegedreven zorg en De eerste weken in het leven van een neonaat.

Bekijk ook de folders van VoortplantingsgeneeskundeVerloskunde en Neonatologie

Contact

Heeft u een vraag? Neem dan contact op met het Moeder en Kind Centrum: (010) 703 58 27 of via de e-mail.

Wat maakt ons bijzonder?

Het Erasmus MC Sophia heeft de grootste afdeling Neonatologie van West-Europa en onze intensive care voor pasgeborenen (NICU) loopt landelijk voorop wat betreft de zorg voor het extreem vroeggeboren kind. In het Moeder en Kind Centrum kunnen we vaak al heel vroeg in de zwangerschap het kind onderzoeken met de nieuwste, geavanceerde technieken voor beeldvorming. Dat is wereldwijd uniek. Onze ambitie is om zieke kinderen al ín de baarmoeder te onderzoeken en te behandelen. Lees hier meer over onder het kopje Centrum voor Foetale Therapie. 

We onderscheiden ons daarnaast op verschillende manieren:

Zorg

 • We werken volgens de levensloopbenadering in zowel de zorg als het daaraan gekoppelde onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.
 • We hebben een nauwe samenwerking tussen verschillende medische disciplines in de zorg, maken samen met de ouders besluiten over de verschillende mogelijke behandelopties en maken zorg op maat aangepast aan de specifieke behoeften en wensen van iedere patiënt.
 • We hebben aandacht voor preventie en zorg rondom de conceptie en in de vroege zwangerschap, inclusief leefstijlzorg op onze unieke polikliniek Gezond Zwanger en door middel van apps (eHealth).

Samenwerken in de regio

 • Als universitair Moeder en Kind Centrum nemen we niet alleen verantwoordelijkheid voor een goede start van het leven in zowel de stad Rotterdam als de regio Zuidwest Nederland, maar in het hele land. Dat doen we door nauw samen te werken met verloskundigen, huisartsen, algemene ziekenhuizen, gemeenten, publieke gezondheidszorgorganisaties en tal van maatschappelijke organisaties. Het Moeder en Kind Centrum heeft een regierol in de geboortezorg van Zuidwest Nederland. Daarnaast proberen we een maastchappelijk waardevolle organisatie te zijn door nieuwe kennis uit ons brede programma voor wetenschappelijk onderzoek snel beschikbaar te maken voor toepassing in de samenleving. Dat noemen we maatschappelijke valorisatie van kennis.

Organisatie

 • We hebben een unieke brugfunctie tussen het Sophia Kinderziekenhuis en de volwassen specialismen in andere delen van het Erasmus MC door zorg voor volwassene en kind te combineren.
 • Onze afdeling Verloskunde beschikt over unieke voorzieningen voor de ernstig zieke zwangere vrouw en het ongeboren kind: een innovatieve Obstetric Critical Care Unit (OCCU), een unieke hybride verlos-/operatiekamer, en in de zwangerschap gespecialiseerde anesthesiologen en internisten.
 • Onze intensive care voor pasgeborenen (NICU) loopt landelijk voorop wat betreft de zorg voor het extreem vroeggeboren kind en beschikt over hartlongmachines voor pasgeborenen (ECMO). De zorg op de afdeling neonatologie richt zich op het hele gezin en de levenslange ontwikkleing van het kind.
 • Onze polikliniek Prenatale Diagnostiek heeft de meeste patiënten van heel Nederland. Samen met andere klinische specialismen, zoals de klinische genetica, de kindergeneeskunde en de kinderchirurgie vormen we een sterk team in de diagnostiek en behandeling van aangeboren afwijkingen.

Verbinding zorg en onderzoek

 • We hebben, als enige ziekenhuis in Nederland, een grote polikliniek Gezond Zwanger voor leefstijlzorg.
 • We werken nauw samen met het bevolkingsonderzoek Generation R, dat wordt uitgevoerd in de gemeente Rotterdam.
 • We zijn een belangrijke partner in de landelijke programma’s Healthy Pregnancy for All en Kansrijke Start van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
 • We zijn nauw betrokken binnen de afdeling Medische Ethiek bij vraagstukken die we tegenkomen bij de voortplantingsgeneeskunde, preconceptiezorg, prenatale diagnostiek en extreme vroeggeboorte.

Centrum voor Foetale Therapie

Het Moeder en Kind Centrum richt zich sinds 2020 op de behandeling van kinderen in de baarmoeder, met de oprichting van het Centrum voor Foetale Therapie. Dit is een nieuwe en grensverleggende stap voor het hele Erasmus MC Sophia. Hiermee verschuiven we het moment van diagnostiek en behandeling van het zieke of bedreigde kind van ná de geboorte naar vóór de geboorte.

Een gezond kind krijgen is niet vanzelfsprekend. De groei en ontwikkeling van het kind in de baarmoeder zijn bepalend. Niet alleen voor de gezondheid bij de geboorte, maar ook voor het welzijn láter in het leven. Aangeboren afwijkingen zijn een belangrijke oorzaak voor sterfte bij pasgeborenen. Ze kunnen leiden tot ernstige handicaps met levenslange gevolgen. Voor een aantal aangeboren afwijkingen is inmiddels aangetoond dat behandeling tijdens de zwangerschap meer kans op overleving en een betere prognose na de geboorte tot gevolg kan hebben.

Het begint met het stellen van de diagnose vroeg in de zwangerschap. Dat kunnen wij in het Moeder en Kind Centrum al bij drie maanden zwangerschapsduur. Als we een aangeboren afwijking vaststellen werken we samen met alle betrokken specialismen in het Erasmus MC Sophia om de ouders voor te bereiden, het kind zo goed mogelijk op te vangen na de geboorte en de juiste behandeling in te zetten.

Leer meer over de mogelijkheden van foetale behandeling in aflevering 4 van de webserie over het Moeder en Kind Centrum.

Aandoeningen en ziektebeelden

Het Moeder en Kind Centrum biedt specialistische zorg aan kind, moeder en partner. Binnen ons centrum behandelen wij verschillende aandoeningen. We verdelen ze in drie groepen:

 1. Vruchtbaarheidsstoornissen van vrouwen en mannen.
 2. Ziekten en complicaties van moeders voor en tijdens de zwangerschap en de bevalling.
 3. Ziekten en complicaties van kinderen voor, tijdens en na geboorte.

Voor meer informatie over deze aandoeningen, verwijzen wij u graag naar de volgende websites:

Onze polikliniek(en)

Samenwerking

Binnen het Erasmus MC Sophia en Erasmus MC werken wij nauw samen met de afdelingen:

 • Kindergeneeskunde.
 • Kinderchirurgie.
 • Cardiologie (kinderen en volwassenen).
 • Klinische Genetica.
 • Anesthesiologie.
 • Inwendige Geneeskunde.
 • Neurologie.
 • Psychiatrie.
 • Maatschappelijke Gezondheidszorg.

Regionale samenwerkingen

In de regio Zuidwest Nederland werken wij samen met tien regionale algemene ziekenhuizen en met verloskundigenpraktijken, huisartsen, kraamzorgorganisaties, jeugdgezondheidszorgorganisaties, gemeentes en maatschappelijke organisaties. Samen met het Leids Universitair Centrum en de TU Delft vormt het Erasmus MC de zogeheten Medical Delta. Binnen deze samenwerking ontwikkelt het Moeder en Kind Centrum nieuwe technieken voor de bewaking van bedreigde en zieke kinderen in de baarmoeder en na de geboorte, chirurgische behandeling in de baarmoeder van kinderen met aangeboren afwijkingen en nieuwe technologie voor leefstijlszorg.

Nationale en internationale samenwerkingen

In Nederland werken wij samen met diverse organisaties waaronder zeven andere universitaire medische centra, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Zorginstituut Nederland. Buiten Nederland werken wij samen voor zorg en wetenschappelijk onderzoek met gerenommeerde ziekenhuizen en universiteiten in Europa, de Verenigde Staten, Australië en Nieuw-Zeeland.

Wetenschappelijk onderzoek

Het Moeder en Kind Centrum heeft twee onderzoeksprogramma’s:

 1. Onderzoek naar de gezondheid van de eierstokken en geslachtscellen, het jonge embryo, het kind in de baarmoeder en het pasgeboren kind.

  Het onderzoek richt zich op mechanismen van onvruchtbaarheid, extreme vroeggeboorte, ziekten en aangeboren afwijkingen van het kind voor en na de geboorte, nieuwe behandelingen en de grensgebieden tussen voortplantingsgeneeskunde, verloskunde en neonatologie. Bijvoorbeeld:

  Extreme vroeggeboorte
  Extreme vroeggeboorte veroorzaakt regelmatig levensgevaarlijke complicaties en ernstige ontwikkelings-en gezondheidsproblemen. Omdat het ademhalingssysteem bij de geboorte nog niet rijp is, kan er zuurstoftekort ontstaan. Hierdoor is vaak kunstmatige beademing nodig, wat weer kan leiden tot longschade. Het medicijn doxapram, dat de ademhaling stimuleert, kan mogelijk een uitkomst bieden. De langetermijneffecten zijn echter onbekend. Voor dit onderzoek behandelen wij bijna 400 extreem vroeggeboren kinderen met doxapram of een placebo. Alle kinderen worden op de IC gevolgd, maar ook op latere leeftijd. Wij onderzoeken of doxapram een gunstig effect heeft op de overleving, de gezondheid, de kwaliteit van leven en kosten.

 2. Het vertalen en inzetten van nieuwe kennis die voortkomt uit het eerste onderzoeksprogramma.

  Wij willen niet alleen nieuwe kennis ontwikkelen, maar die ook beschikbaar maken voor de samenleving in Nederland en daarbuiten. Bijvoorbeeld

  Moeders van Rotterdam
  Gezondheidsverschillen beginnen al bij de geboorte. Naast medische factoren liggen daar vaak ook sociale factoren aan ten grondslag. In achterstandswijken bijvoorbeeld zijn ziekte en sterfte bij vrouwen en hun pasgeboren kinderen vaak hoger, in vergelijking met andere wijken in een gemeente.

In de media

 • Rijnmond 
  Sophia Kinderziekenhuis in zijn nopjes met versierde kinderambulance 
  Speciaal voor het vervoer van extreem vroeggeboren baby’s en ernstig zieke kinderen gebruikt het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis een speciale kinderambulance. Deze ambulance heeft een hele bijzondere transportcouveuse voor kwetsbare baby’s. In het Moeder en Kind Centrum zijn vervolgens alle disciplines aanwezig om de beste zorg aan moeder en kind te geven.
 • Amazing Erasmus mc
  Mini placenta's kweken in het laboratorium 
  Bij ongeveer een op de duizend zwangerschappen zijn er ernstige problemen met de placenta, waardoor de baby niet goed groeit. Bas van Rijn, gynaecoloog in het Moeder en Kind Centrum, en zijn team kweken mini-placenta’s in het laboratorium. Zo hopen ze erachter te komen waarom een baby in de baarmoeder soms niet goed groeit en wat daaraan te doen is.

Klinieken

Heeft u vragen?

Gebruik ons contactformulier.

Contactformulier

Komt u hier voor een eerste bezoek?

Hoe bereidt u uw gesprek voor? En wat vertelt u uw kind? Alles wat u moet weten in een handig overzicht.
Bereid u voor