target menu
 

Patiëntenzorg

Het zorgaanbod van het Erasmus MC omvat het hele spectrum van de geneeskunde en bestaat uit:

  • algemeen specialistische zorg (basiszorg);
  • topklinische zorg (specialistische zorg die slechts in de universitair medische centra en een beperkt aantal algemene ziekenhuizen wordt geboden);
  • topreferente zorg (uitzonderlijk specialistische zorg die uitsluitend in de acht universitair medische centra wordt verricht).

In de strategische toekomstvisie Koers ‘013 is basiszorg aangemerkt als een essentieel onderdeel van de patiëntenmix van het Erasmus MC. Niet alleen voor het onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek. Maar ook voor de samenwerking met andere zorgorganisaties en professionals en de maatschappelijke verantwoordelijkheid die het Erasmus MC heeft om een bijdrage te leveren aan de basisgezondheid van de mensen in de stad Rotterdam. In Koers ‘013 is vastgelegd dat afhankelijk van het medisch specialisme de basiszorg ongeveer 20 procent van het totale zorgaanbod moet vormen.

In het meest veelzijdige universitair medisch centrum van Nederland gaat in de patiëntenzorg speciale aandacht uit naar:

Sinds 2008 heeft het Erasmus MC voor de organisatie van zijn patiëntenzorg een NIAZ-accreditatie.
Lees meer over de patiëntenzorg in het Erasmus MC.