Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
logo voor centrum
Centrum

Gehoor- en spraak­centrum voor kinderen

Ons team is gespecialiseerd in diagnose en advies bij problemen op het gebied van gehoor, spraak, taal en eten, drinken en slikken bij uw kind.

Over dit centrum

Wat we doen

Wat doet dit centrum?

Voor slechthorende of dove kinderen verzorgen wij gehoordiagnostiek, aanpassing van hoorapparatuur en cochleaire implantatie (CI). We volgen de ontwikkeling van het horen en de taal en geven, waar nodig, behandeladviezen.

Wij bieden in ons centrum ook diagnostiek en advies aan kinderen met problemen met spraak en/of taal, bijvoorbeeld bij een taalontwikkelingsstoornis (TOS), hardnekkig stotteren, schisis (hazenlip), of eet-, drink- en slikproblemen.

Wat willen we bereiken?

Kinderen met de hierboven genoemde, vaak complexe, problemen geven wij de best mogelijke zorg, zodat zij zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Door wetenschappelijk onderzoek te doen, breiden wij onze kennis voortdurend uit en verbeteren wij onze diagnostiek en behandeling. Verspreiding van onze expertise vindt plaats via het geven van onderwijs, zowel binnen als buiten het ziekenhuis.

Wat maakt dit centrum bijzonder?

Ons centrum biedt multidisciplinaire zorg binnen een medische universitaire setting. Het team van audiologen, logopedisten (ook preverbaal), klinisch linguïsten (taalkundigen), psychologen en een stottertherapeut werkt nauw samen met KNO-artsen en andere betrokken specialisten.

Om het hele zorgproces goed te laten verlopen, onderhouden wij intensief contact met alle bij het kind betrokken zorgverleners, zowel binnen als buiten het ziekenhuis.

Aandoeningen en ziektebeelden

Ons team is gespecialiseerd in behandeling en advies bij:

 • Slechthorendheid bij jonge kinderen.
 • Ernstige slechthorendheid.
 • Schisis.
 • Stotteren.
 • Taalontwikkelingsstoornissen (TOS).
 • Eet-, drink- en slikproblemen (preverbale logopedie).
 • Stemproblemen.

Onze medewerkers maken deel uit van de volgende multidisciplinaire teams of spreekuren:

 • CI-team.
 • Baby-gehoorspreekuur.
 • Schisisteam.
 • Molenspreekuur.
 • CHIL-spreekuur.
 • Luchtwegteam.
 • Darmfalen-poli.
 • EMB-poli.
 • Angelman-poli.
 • Fiberscopiespreekuur.
 • Cranio-faciaalteam.
 • Pompe-team.
 • Neurofibromatose-team.

De meeste kinderen zijn al bekend bij andere specialisten in het ziekenhuis. Bij onze diagnostiek en onze advisering kijken wij naar alle aspecten van de ontwikkeling van uw kind.

Gehemeltespleet

Lip- en kaakspleet

Lip-, kaak- en gehemeltespleet

Lipspleet

Oorsuizen

Overgevoeligheid voor geluid

Pierre Robin sequentie

Plotselinge doofheid

Stickler syndroom

Trommelvliesperforatie

Verborgen gehemeltespleet

Samenwerking

Wij werken nauw samen met de KNO-artsen en andere (para-)medici in het ziekenhuis. Extern werken wij onder meer samen met de Koninklijke Auris Groep, audiciens, logopedisten en (para)medici.

Wetenschappelijk onderzoek

 • Taalaanbod en emoties in de stem bij slechthorendheid.
 • Effectiviteit vroege stotterbehandeling.
 • Taalontwikkeling bij te vroeg geborenen.
 • Slikstoornissen en verslikken bij luchtwegafwijkingen.
 • Communicatie bij Angelman-syndroom.
 • Effect van chirurgie bij schisis op spraak en nasaliteit.

Operatie

Onderzoeken

Heeft u vragen?

Gebruik ons contactformulier.

Contactformulier

Komt u hier voor een eerste bezoek?

Hoe bereidt u uw gesprek voor? En wat vertelt u uw kind? Alles wat u moet weten in een handig overzicht.
Bereid u voor