Kanker Instituut

logo voor centrum
Erkend expertisecentrum

Hersentumorcentrum

We willen de kwaliteit van leven en overleven van mensen met een hersentumor verbeteren.

Over dit centrum

Wat we doen

Wat doet dit centrum?

Het centrum voor hersentumoren is een multidisciplinair expertisecentrum. Ons doel is om de kwaliteit van leven en overleven van mensen met een hersentumor te verbeteren. Dit lukt alleen als we samenwerken. Daarom focussen wij als team op u en uw situatie. Vanaf de diagnose tot en met de behandeling en follow-up.

We beschikken over de meest geavanceerde en moderne technieken en technologie voor de diagnostiek, de operatie, de bestraling en de nabehandeling met medicijnen van patiënten met hersentumoren.

We bespreken uw behandeling in een teamoverleg met alle betrokken specialisten en gespecialiseerde verpleegkundigen. Zo stellen we een individueel behandelplan samen. Dit doen we in overleg met de klinisch specialisten en met u.

Wat willen we bereiken?

U wordt behandeld op gecombineerde poliklinieken volgens multidisciplinaire zorgpaden. Deze bundeling van krachten en kennis is nodig, omdat hersentumoren relatief zeldzaam zijn in vergelijking tot andere vormen van kanker, zoals borst-, long- en prostaatkanker. Door het bundelen van onze krachten, kwaliteiten en kennis leveren we de hoogst haalbare zorg voor hersentumorpatiënten. 

We verbeteren onze zorg steeds verder. Dat doen we door onderzoek naar nieuwe diagnostiek en nieuwe behandelingen. Daarnaast kijken we kritisch naar ons handelen en de gevolgen daarvan.

Wat maakt dit centrum bijzonder?

Binnen het centrum voor hersentumoren leggen we onze behandelresultaten vast. Deze resultaten zeggen iets over de reactie van de tumor op de behandeling, maar ook over de kwaliteit van bepaalde hersenfuncties, het optreden van ernstige complicaties en bijwerkingen en of u zich goed voelt. 

Wij verwachten hiermee een standaard te zetten voor andere centra, zodat we in de toekomst in staat zijn onze resultaten inzichtelijk te maken en onderling te vergelijken.

Aandoeningen die we behandelen en/of diagnosticeren

Parenchymale tumoren, brughoektumoren, hypofysetumoren, gliomen, aneurysma’s (zwakke plekken in de hersenslagaderen), langzaam groeiende gezwellen die tegen de hersenstam aan groeien zoals meningeomen, schwannomen, chordomen en chondrosarcomen en afwijkingen in de hersenstam, voornamelijk bloedvatgezwellen (caverneuze hemangiomen).

Samenwerking

Binnen Nederland onderhouden we verschillende samenwerkingsverbanden met andere centra, waaronder het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg, het LUMC in Leiden, het UMCU in Utrecht en het VUMC in Amsterdam. Internationaal zijn we sterk betrokken bij het Europese kankeronderzoek verband (de EORTC). We hebben daarnaast nauwe banden met enkele vooraanstaande hersentumor-instituten in Europa en de Verenigde Staten.

Wetenschappelijk onderzoek

Het vinden van nieuwe behandelingen tegen hersentumoren is een zeer belangrijk doel van ons.

Steeds duidelijker wordt dat we de therapie moeten aanpassen op bepaalde eigenschappen binnen een hersentumorsoort. Therapie tegen hersentumoren wordt dus steeds persoonlijker.

Klinieken

Heeft u vragen?

Met vragen of opmerkingen kunt u terecht bij ons secretariaat:

Contactformulier
Checklist

Komt u binnenkort bij ons op bezoek?

Hoe bereidt u uw gesprek voor? Wat neemt u mee? Alles wat u moet weten in een handig overzicht.

Bereid u voor