Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
logo voor centrum
Erkend expertisecentrum

Academisch centrum voor aangeboren hartafwijkingen

Het Academisch Centrum voor Aangeboren Hartafwijkingen onderzoekt en behandelt patiënten met een aangeboren hartafwijking. Binnen dit academisch centrum richt het Erasmus MC Sophia kinderziekenhuis zich op de kinderen en Erasmus MC op de (jong)volwassenen. Er is een officieel samenwerkingsverband met het Radboudumc in Nijmegen. De beste zorg voor kinderen en volwassenen met een aangeboren hartafwijking.

Over dit centrum

Wat we doen

Wat doet dit centrum?

In het Centrum voor Aangeboren Hartafwijkingen Erasmus MC in Rotterdam werken de specialismen kindercardiologie, cardiothoracale chirurgie en cardiologie al meer dan 50 jaar samen. Het centrum biedt zorg en behandeling aan kinderen en volwassenen met een aangeboren hartafwijking van 0 tot 100 jaar. 

In ons expertisecentrum bieden wij medische zorg op topniveau voor mensen met een aangeboren hartafwijking. Wij werken intensief samen met nationale en internationale centra op het gebied van medisch zorg en wetenschappelijk onderzoek. Samen weten en kunnen we meer dan alleen. Met vooruitstrevende operaties en catheter gebonden interventies kunnen we klepafwijkingen, ritmestoornissen en hartfalen behandelen.  Wij werken volgens de laatste wetenschappelijke inzichten en zetten ons in voor een continue verbetering van onze patiëntenzorg. Wij behoren op het gebied van wetenschap tot de top van de wereld. Er wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de kwaliteit van leven, zwnagerschap en het vroeg opsporen van complicaties bij pateinten met een angboren hartafwijking.

Wat maakt dit centrum bijzonder?

In Nederland zijn vier centra die aangeboren hartafwijkingen behandelen. Het Erasmus MC onderscheidt zich van de andere centra door:

 • de continuïteit van zorg van voor de conceptie tot ver in de volwassenheid onder één dak (levensloop geneeskunde);
 • de volledigheid van het zorgpakket, inclusief zorg voor meerdere aangeboren afwijkingen, gespecialiseerd verpleegkundige en psycholoog;
 • het harttransplantatieprogramma voor kinderen en volwassenen;
 • unieke expertise voor steunharten en ECMO (Extra Corporele Membraan Oxygenatie) bij kinderen en volwassenen
 • top wetenschappelijk onderzoek
 • laagdrempelig en persoonlijk contact 
 • binnen het  centrum zijn alle subspecialisaties van cardiologie aanwezig. 

Binnen het centrum worden gezamenlijke multidisciplinaire patiëntenbesprekingen gevoerd om in goed overleg voor iedere patiënt de optimale behandeling te kiezen en de juiste zorg te verlenen.

Aandoeningen en ziektebeelden

Onze polikliniek(en)

Een aangeboren hartafwijking wordt meestal vastgesteld en behandeld op de kinderleeftijd. Maar regelmatig komen zulke afwijkingen voor het eerst op volwassen leeftijd aan het licht. Het is noodzakelijk om patiënten met een aangeboren hartafwijking langdurig te volgen, omdat er vaak late complicaties optreden of restafwijkingen zijn die tijdig moeten worden herkend en zo nodig kunnen worden behandeld.

Bij veel jongvolwassenen is er een kinderwens. Een zwangerschap vormt een forse belasting voor het hart. Het centrum richt zich ook op vrouwen die zelf een hartafwijking hebben en zwanger zijn of willen worden en ook op vrouwen die zwanger zijn van een kind met een aangeboren hartafwijking.

Er zijn dagelijks gespecialiseerde spreekuren voor patiënten met een aangeboren hartafwijkingen. Vijf cardiologen die gespecialiseerd zijn in volwassenen met een aangeboren hartafwijking houden hier spreekuur. Naast het ECG wordt vaak een echo van het hart verricht. Met een inspanningsonderzoek, een Holter-onderzoek en MRI onderzoek kan vaak belangrijke informatie worden verkregen.

Cardio-thoracale Chirurgie

Longgeneeskunde

Samenwerking

Op landelijk- en internationaal niveau werken we nauw samen met andere expertisecentra op het gebied van aangeboren hartafwijkingen. Hierdoor blijven we onze kennis vergroten en topzorg leveren. 

Het Erasmus MC heeft een samenwerkingsverband met het Radboudumc. Samen vormen we één van de vier Nederlandse centra voor patiënten met een aangeboren hartafwijking.Ook werken we nau samen met veel ziekenhuizen in heel Nederland.

Online informatie

Gezond zwanger worden met een hartafwijking

 Hoeveel kans heeft een kind op een aangeboren hartafwijking

Wetenschappelijk onderzoek

In sommige gevallen kan uw cardioloog u voorstellen om mee te doen aan een wetenschappelijke studie. 

Wetenschappelijke studies mogen alleen plaatsvinden na goedkeuring van de Medisch Ethische Toetsingscommissie van het Erasmus MC. U bent altijd vrij in uw keuze om al dan niet deel te nemen aan een voorgestelde studie. Uw beslissing hierover heeft geen gevolgen voor uw behandeling.

Door het uitvoeren van studies is mogelijk is om bepaalde nieuwe therapieën te ontwikkelen, bijvoorbeeld tegen hartfalen of ritmestoornissen, en de lange termijn uitkomsten te verbeteren.

Behandeling

U vindt hier een aantal mogelijke behandelingen. Na de diagnose kiest uw arts, samen met u en de andere artsen van het team, de beste oplossing voor u. Uw behandeling kan dus afwijken van de hieronder voorgestelde therapie(ën).

 • Preventief - conservatief
 • Medicatie
 • Percutaan interventioneel cardiologisch
 • Cardio-chirurgisch

Gespecialiseerde aanpak

Er is ook begeleiding op maat door physian assistant.
 • Bijzondere aandacht voor patiënten met syndromen.
 • Totaalzorg met accent op: 
  • Sportmedisch advies
  • Erfelijkheid, anticonceptie, zwangerschap en bevalling
  • Psychologische begeleiding
  • Sociaal-juridisch advies ivm o.a. verzekeringen, rijgeschiktheid.

Het Centrum voor Aangeboren Hartafwijkingen Erasmus MC is het centrum:

 • dat patiënten met een aangeboren hartafwijking optimaal behandelt en daarbij ‘een glimlach op het gezicht van de patiënten/ouders krijgt’;
 • dat een van de toonaangevende centra voor aangeboren hartafwijkingen in Nederland is;
 • dat internationaal aan de top staat;
 • dat belangrijk wetenschappelijk onderzoek uitvoert, dat concrete vragen van of rond patiënten oplost, zoals 

In de media

Heeft u vragen?

Gebruik ons contactformulier.

Contactformulier
Checklist

Komt u binnenkort bij ons op bezoek?

Hoe bereidt u uw gesprek voor? Wat neemt u mee? Alles wat u moet weten in een handig overzicht.
Bereid u voor