Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
specialism
Specialisme

Dermatologie

Welkom in onze wereld van de huid. Wij zijn dermatologen, dé specialisten van de huid. De huid is het grootste orgaan van het menselijk lichaam. Iedereen krijgt vroeg of laat wel eens een huidprobleem. Wij behandelen iedereen. Van jong tot oud. Wij streven ernaar dat iedereen zo goed mogelijk in zijn vel zit. Het stellen van de juiste diagnose en het kiezen van de beste behandeling vinden wij een uitdaging. Bovendien doen wij veel wetenschappelijk onderzoek om de zorg nóg verder te verbeteren. We gaan tot het uiterste en werken intensief samen met andere specialismen om u de beste zorg te leveren.

Over dit specialisme

Wat we doen

Wat is dit specialisme?

Alles aan de buitenkant van het lichaam behoort tot de huid. Haar, nagels, slijmvliezen, maar ook de aders en lymfevaten in de benen horen bij de dermatologie. De belangrijkste functie van de huid is om ons te beschermen. Het is de barrière tussen onze inwendige organen en de wereld om ons heen. De huid is het grootste orgaan van ons lichaam. Sterk, tastbaar, zichtbaar en dus belangrijk vanwege de eerste indruk die het iemand geeft. De huid kent ook vele aandoeningen, meer dan 2000 verschillende soorten! Van huidkanker tot spataders. Van allergie en eczeem tot psoriasis. Van acne tot geslachtsziekten. Van medisch tot cosmetisch. De huid kan ook een "spiegel" zijn voor interne ziekten. Dat maakt ons vak complex en divers. Een gezonde huid is geen vanzelfsprekendheid.

Wat willen we bereiken?

We beseffen ons dat huidziekten veel impact kunnen hebben op uw op beroep, hobby’s, dagelijkse activiteiten en uiteraard uw kwaliteit van leven. Ons doel is dat iedereen letterlijk en figuurlijk zo goed mogelijk in zijn of haar vel zit. Wij werken samen in een team van meer dan 25 dermatologen. Wij leiden de dermatologen van de toekomst op en dat betekent dat u meestal eerst door een jonge dokter, gevolgd door de ervaren collega, gezien zal worden. Daarnaast werken we samen met vele andere medische specialisten om u de best mogelijke zorg te geven.

De toegankelijkheid voor zorg is een belangrijk onderdeel van onze visie. Dit betekent dat we trachten om de wachttijden onder controle te houden, dat acute problemen snel kunnen worden aangepakt, maar ook dat we laagdrempelig terugverwijzen naar uw dermatoloog en/of huisarts. Soms sturen we u ook naar DermaHaven waar onze collega’s ook werkzaam zijn. Deze terugverwijzingen gaat samen met een duidelijk (behandel)advies. Op deze manier proberen we toegankelijk te blijven voor iedereen met complexe huidproblemen.

Waarom naar het Erasmus MC?

Voor de meeste huidziekten hebben wij internationaal erkende experts in ons team. Experts op het gebied van huidkanker, hidradenitis suppurativa, spataders en thromboses, eczeem, psoriasis, allergie, huidziekten bij kinderen, haar- en nagelziekten, aandoeningen in de genitaal regio, huidaandoeningen bij de donkere huid, om er maar enkele te noemen. Dankzij onze kennis, ervaring en samenwerkingen, gecombineerd met het doen van wetenschappelijk onderzoek, kunnen wij steeds beter voor u zorgen. 

Kinderen en jongeren

Kinderen en jongeren tot 18 jaar met huidafwijkingen worden gezien in het Erasmus MC Sophia op de afdeling Kinderdermatologie. Er is veel ervaring met zeldzame en aangeboren huidafwijkingen bij pasgeborenen en oudere kinderen. Daarnaast is er een groot team voor afwijkingen van de bloedvaten. Veel van deze zorg gebeurd in nauwe samenwerking met collega kinderartsen en medisch specialisten van andere afdelingen. In KinderHaven worden vooral kinderen met ernstig eczeem gezien in samenwerking met kinderartsen, dietisten en psychologen.

Meerjarenplan dermatologie 2025

Erasmus MC Dematologische voetafdruk 2025

Dermatologische voetafdruk 2025

Een voetafdruk is dynamisch; je laat een zichtbaar spoor achter in de bodem waar je je voet hebt neergezet. De dermatologische voetafdruk 2025 volgt uit onze eerdere stappen en illustreert de reis die we als organisatie maken. De afdruk die een voet maakt is afhankelijk van de ondergrond, cq context, waarin je je stap zet. Te smeden plannen dienen te passen in de huidige maatschappelijke trends en het Nederlandse zorglandschap. Onze voetafdruk is uniek zoals huidlijnen dat ook zijn met als (druk)punten duurzame zorg en samenwerking.

Met in het achterhoofd onze ecologische verantwoordelijkheid zetten wij in op duurzame zorg. Aangezien duurzaamheid verder reikt dan onze afdeling, sluiten we ons actief aan bij werkgroepen binnen het Erasmus MC, die zich inzetten voor specifieke aspecten van duurzaamheid binnen onze organisatie, onze medewerkers en onze omgeving. In aanvulling op de ecologische verbeteringen die we organisatiebreed oppakken, willen wij met name een bijdrage leveren aan het creëren van een duurzaam zorgmodel voor de dermatologie. Een duurzaam zorgmodel voorziet in de zorgbehoeften van de huidige generatie, zonder daarmee de behoeften voor toekomstige generaties in gevaar te brengen. Veel ontwikkelingen in de zorg, zoals netwerkgeneeskunde en digitale gezondheidszorg, beogen een kostenbesparing en/of kwaliteitsverhoging. Zij dragen ook bij aan het op termijn kunnen blijven bieden van hoogwaardige, duurzame zorg. De coronacrisis laat zien hoe belangrijk het is om de zorg zo te organiseren dat ze verantwoord en toegankelijk is en blijft. Als ‘last resort’ voor patiënten met huidziekten willen we toegankelijk blijven voor patiënten die een beroep op ons doen. De duurzame inzetbaarheid van onze staf en onze aios, met aandacht voor vitaliteit en veerkracht, vormt een speerpunt van de opleiding dermatologie.

De kleurrijke invulling van de dermatologische voetafdruk 2025 knipoogt naar de voetzool reflexologie. Het reflecteert de gedachte dat alles met elkaar verbonden is en staat in ons meerjarenplan voor de ‘netwerk gedachte’. Samenwerken is het belangrijke tweede drukpunt in onze 2025 plannen. De afgelopen jaren hebben we veel van onze plannen gerealiseerd. Om onze grenzen te verleggen willen we intensiever samenwerken met anderen. In de zorg betekent dit intern meer aandacht voor multidisciplinaire en integrale zorg en extern meer optrekken met andere instellingen die dermatologische zorg leveren. Voor het onderzoek zal er meer kruisbestuiving plaatsvinden binnen en buiten de muren van het Erasmus MC en verkennen we de wegen naar de TU Delft, de Erasmus Universiteit en internationale partners. De opleiding zal meer verdiepingsmogelijkheden bieden binnen het Erasmus MC, maar ook meer regionaal georganiseerd worden met de vijf opleidingspartners uit het OOR (Opleidings- en Onderwijs Regio) Zuid West Nederland. Op het gebied van onderwijs slaan we de handen in een met de andere UMC’s om tot landelijke eindtermen voor de dermatologie te komen.

Zorg

Wij staan voor hoogwaardige en toegankelijke zorg voor patiënten met ernstige of zeldzame aandoeningen in de volle breedte van de dermatologie. We zijn er ook voor collega’s die behoefte hebben aan extra expertise. Onze ambitie is om in de komende 5 jaar het percentage ‘academische’ patiënten de 70 te laten passeren (ROBIJN>70%).

Binnen ons vakgebied hebben wij bijzondere aandacht voor patiënten met huidkanker, hidradenitis suppurativa (HS), eczeem en kinderdermatologie. Daarnaast hebben we unieke expertise op het vlak van de flebologie en laserzorg.

De ‘juiste zorg, op de juiste plek’ is een actueel thema en is belangrijk in het duurzaam houden van de dermatologische zorg. In de komende jaren willen we de lessen die we geleerd hebben uit de coronacrisis ook verankeren binnen ons zorgprofiel. We willen toe naar minstens 20% zorg op afstand via niet-fysieke consulten en een voorloper zijn in innovatieve digitale communicatie met patiënten en collega zorgverleners. Mits op de juiste manier georganiseerd zal deze zorg op afstand, net als het thuiswerken, minder persoonsverplaatsingen geven zonder kwaliteitsverlies en met besparing van reistijd en parkeer-en fileleed. In het kader van ‘doen of laten’ zullen we actief sturen op het verantwoord nalaten van (follow up) zorg of deze verplaatsen naar de 1ste of 2de lijn. Binnen onze eigen organisatie verwijzen we naar DermaHaven (dermatologische ZBC die 100% dochter is van het Erasmus MC) voor onze 2de lijns zorg en follow up van tertiaire patiënten met een concreet zorgplan. Hierdoor creëren we een dermatologisch continuüm waarbij we hoogwaardige, betaalbare en toegankelijke zorg aanbieden binnen en buiten de regio Rijnmond. Bovendien vormt DermaHaven een unieke spil in samenwerking met andere tweedelijns instellingen op het vlak van Mohs micrografische chirurgie voor huidkanker. Op deze manier regisseren we ‘duurdere’ zorg op verantwoorde wijze samen met collega’s in de tweede lijn. Het is een uitdaging om de juiste balans te vinden tussen decentralisatie en centralisatie van zorg. Met respect en collegialiteit gaan we deze uitdaging aan, waarbij centralisatie niet beperkt is tot het Erasmus MC.

Rondom de patiënt gaan we het concept van integrale zorg verder uitwerken. Dit impliceert betere registratie en toegankelijkheid creëren van de zorg voor de patiënt en zijn/haar zorgverleners (o.a. registratie aan de bron en een persoonlijke gezondheidsomgeving; PGO) om de zelfredzaamheid en participatie van patiënten te vergroten. Aan de andere kant willen we de komende jaren meer aandacht geven aan het psychosociaal welbevinden van onze patiënten met chronische huidziekten (i.s.m. medische psychologie). We geloven dat een dergelijke integrale, multifactoriële aanpak zal leiden tot een duurzamer effect van gegeven behandelingen.

Aangezien we kennis met onze collega’s delen en toekomstige collega’s opleiden, zullen we onze academische positie blijven heruitvinden. Dit impliceert dat we innovatieve zorg zullen introduceren en de medisch inhoudelijke randen van ons vakgebied verkennen. Hiervoor werken we nauw samen met andere medische disciplines (o.a. interne en chirurgische oncologie, hoofd-hals oncologie (KNO en MKA), plastische chirurgie, oogheelkunde, vaatchirurgie, radiologie, allergologie, klinische immunologie en kindergeneeskunde). Enerzijds kunnen we zo optimale zorg leveren en anderzijds onze kennis blijven verdiepen. Deze multidisciplinaire samenwerking uit zich in gezamenlijke spreekuren waar nodig en structurele overlegmomenten (MDO’s), waar een patiënt vanuit verschillende perspectieven wordt besproken. Voor onze klinische speerpunten ontwikkelen we multidisciplinaire zorgpaden, die zowel gebruikt kunnen worden binnen de muren van het Erasmus MC als daarbuiten, zoals bijvoorbeeld HiCare en HuidKOMPAS. Extra aandacht gaat er naar de regionale en opleidingsziekenhuizen: Albert Schweitzer ziekenhuis, Amphia ziekenhuis, Maasstad ziekenhuis, Franciscus Gasthuis & Vlietland en Reinier de Graaf ziekenhuis. Wij onderhouden intensieve banden met DermaHaven, het Admiraal de Ruijter ziekenhuis en IJssellandziekenhuis . We delen kennis door deel te nemen aan nascholingen en organiseren deze ook zelf. Bovendien bieden we (inter)nationale collega’s fellowships aan op gebied van HS zorg, Mohs’ micrografische chirurgie, flebologie en cosmetische dermatologie.

Onze regiofunctie zal niet beperkt blijven tot de regio, maar zich ook landelijk uitbreiden in bijvoorbeeld NFU expertisecentra en internationaal in bijvoorbeeld de European Reference Networks (ERN). De ambitie is om onze betrokkenheid binnen bestaande ERNs uit te breiden en te participeren in een nieuwe ERN voor zeldzame (huid)kankers. Door deze herkenbare clustering van kennis en expertise wordt de zorg voor zeldzame en complexe zorg toegankelijker voor patiënten uit binnen- en buitenland.

Onderzoek

Het uiteindelijk doel van ons onderzoek is om de zorg voor patiënten met een huidziekte te verbeteren. Dat impliceert dat ons onderzoek nauw aansluit bij de patiëntenzorg en varieert van kwalitatief onderzoek, epidemiologie & public health en klinische studies tot translationeel onderzoek. Een tweede en meetbaar doel is om minstens een factor 2.5 vaker geciteerd te worden dan het wereldgemiddelde van dermatologieafdelingen (MNCS 2.5-3.0). We willen bij de top 15 van toonaangevende dermatologische onderzoeksinstituten in de wereld horen. Beide doelen zijn haalbaar, mits we de juiste route kiezen.

Zowel vanuit ziekte als vanuit methodologisch perspectief bestrijken we een breed onderzoeksveld. De kunst is om de focus te behouden op de belangrijkste onderzoekslijnen en tegelijkertijd open te blijven staan voor nieuwe ontwikkelingen. Dit betekent dat de grote onderzoekslijnen (oncologie, hidradenitis suppurativa en eczeem) structureel ondersteund worden, om zo een duurzame investering te doen in kennis en kunde. Hiervoor moet beleidsruimte gecreëerd worden binnen de eerste geldstroom voor het aanstellen van o.a. post-docs, PhDs en/of research coördinatoren. De hoofdonderzoekers binnen de grote drie lijnen worden gestimuleerd om hoog in te zetten en jaarlijks één of meer 2de geldstroom projectvoorstellen in te dienen (bv. bij ZonMW, NWO, KWF en/of ERC).

Een specifiek doel voor de komende 5 jaar is om de kinderdermatologie, naast het eczeem, te verstevigen als onderzoeksgroep. De kinderdermatologie heeft een unieke positie in het Nederlandse zorg- en onderzoekslandschap en er zijn veel therapeutische ontwikkelingen in dit deelgebied van de dermatologie.

In aanvulling op de grote onderzoekslijnen is het cruciaal dat er ruimte blijft voor ‘nieuwe projecten’. Voor andere aandoeningen en/of behandelingsmodaliteiten moet tijdelijke ruimte gemaakt kunnen worden om in projectvorm haalbaarheidstudies te doen om te kijken of het interessante en haalbare initiatieven zijn die uitgebouwd kunnen worden.

Om onze wetenschappelijke voetafdruk groter en dieper te maken zal het klinisch en epidemiologisch onderzoek aangevuld worden met meer translationeel onderzoek. Om de translationele verdieping te realiseren zullen we enerzijds gebruik maken van reeds beschikbare data en materiaal en anderzijds goed ingebedde biobanken gaan opzetten, vullen en gebruiken voor elk van onze klinische speerpunten. Deze biobanken zijn de toekomstige ‘goudmijn’ van onze belangrijkste onderzoekslijnen en zijn een reflectie van waar ons onderzoek en onze zorg elkaar raken. Naast primair translationeel onderzoek zullen de biobanken ook gebruikt worden in validatiestudies van de bevindingen uit de populatiecohorten. Vervolgens zullen de biobanken geëxploreerd worden in samenwerking met ons laboratorium, de core facilities (CoFa) van het Erasmus MC en externe partijen. De conventionele biobank willen we uitbreiden met beeldmateriaal van huidziekten en bijbehorende histopathologie. Het is ons doel om ook een gestructureerde beeldbank aan te leggen van verschillende huidaandoeningen die gebruikt kunnen worden in de evaluatie en ontwikkeling van nieuwe vormen van eHealth diagnostiek op basis van machine learning en artificial intelligence (i.s.m. TU Delft in het convergentie programma), te starten met de oncologie. Een andere uitbreiding van de biobank ligt op het vlak van het microbioom. Binnen Generation R en de Rotterdam Study zullen we de komende jaren de reeds verzamelde microbioom samples gaan onderzoeken. Dit vormt een mooie referentiebron om binnen de onderzoekslijnen HS en eczeem verder op te bouwen.

De dermatologie richt zich binnen de convergentie driehoek met TU Delft en EUR met name op ‘big data’ en zorgevaluatie. De samenwerking met TU Delft zal met name liggen op non-invasieve diagnostiek, waaronder artificial intelligence van beeldanalyses. Denk daarbij aan gebruik van aan te leggen beeldbanken van klinische aandoeningen, maar ook aan de reeds beschikbare collectie van 3D gezichtsfoto’s binnen de Rotterdam Study. De geautomatiseerde beeldanalyse van histologische coupes kunnen ook helpen in het beter stratificeren van laag en hoog risico patiënten met huidkanker (plaveiselcelcarcinoom en melanoom). Daarnaast zal de translationele verdieping een datarijkdom generen die vraagt om investeringen in extra bioinformatische expertise (multilevel-omics integrated data analysis). In samenwerking met de Erasmus School of Health Policy and Management (ESHPM) zullen we ons richten op zorgevaluatie en innovatie. Onze afdeling heeft reeds veel ervaring met het ontginnen van routine data (o.a. IKNL, PALGA, Pharmo en Vektis) om de bestaande zorg in kaart te brengen, maar de banden met de uitgebreide expertise binnen ESHPM zullen worden aangehaald. Bovendien zal er in komende periode extra aandacht komen voor zorgimplementatie- en innovatie. De niet-invasieve diagnostiek van huidtumoren m.b.v. beeldanalyse zal het belangrijkste vertrekpunt zijn. Dit onderzoek naar eHealth zal een belangrijke kwalitatieve component hebben aangevuld met kosteneffectiviteit studies naar het gebruik van deze hulpmiddelen in de zorg.

Op het vlak van de klinische studies hebben we meerdere doelen gesteld voor de komende jaren. Het eerste doel is om zelf investigator initiated klinische studies, liefst gefinancierd uit de 2de geldstroom, binnen elk klinische speerpunt te hebben lopen. In de ideale setting zijn deze multicenter en zijn het ofwel innovatieve interventies of vallen ze binnen het doelmatigheidsonderzoek, en is er een koppeling aan een biobank. Op het vlak van innovatieve behandelingen willen we gezamenlijk met het CHDR, waarmee de samenwerking naar een volgend niveau moet worden getild, aan meer fase I en II studies deelnemen. Op het vlak van de grote internationale farma geïnitieerde registratiestudies binnen onze speerpunten hebben we de ambitie om mee aan de ontwerptafel te zitten en herkenbare posities te bekleden in de auteursgroep. Op het vlak van meer ‘doelmatige’ studies zijn het enerzijds kosteneffectiviteitstudies en van bestaande (combinatie)behandelingen en anderzijds gestratificeerde zorg waarbij (bio)markers leidend zullen zijn voor de meest optimale zorg. Hoewel we zelf relatief hoge patiënten aantallen hebben neemt het belang van regionale en landelijke samenwerking op het vlak van klinische studies toe. Dit is in het bijzonder waar voor zeldzame aandoeningen, of voor aandoeningen en/of behandelindicaties die frequenter voorkomen in de perifere instellingen. We willen mee trekken aan een landelijk netwerk dat collega’s met interesse in klinisch onderzoek verbindt (bijv. LACUNE en Connected).

De synergie van samenwerking wordt gegenereerd in de academic centers (AC), core facilities (CoFa’s) en het Erasmus MC Kanker Instituut, maar ook met partners van buiten. Bestaande relaties met andere nationale onderzoeksinstellingen (UMCs, IKNL, CHDR, Vektis®, Pharmo Instituut®, Skinvision®, Skyline diagnostics®, farmaceutische industrie e.a.) willen we bestendigen in ‘preferred partnerships’. Het doel is om een heldere lange termijnvisie op de samenwerking te ontwikkelen die uitgaat van toegevoegde waarde voor elkaar. De samenwerking overstijgt het financiële aspect en stimuleert gezamenlijke inhoudelijke samenwerking (waaronder projectaanvragen), het delen van personeel, kruisbestuiving van kennis, en optimaal gebruik van beschikbare infrastructuur en bijbehorende expertise. Ons internationale netwerk waaronder Harvard University, Stanford University, Michigan University, University of Ghent, Copenhagen en Nottingham zal extra aandacht krijgen. Het doel van deze intensivering van samenwerking is de aansluiting te maken met internationale topinstituten en binnen de top 15 van de wereld te komen op het vlak van dermatologisch onderzoek.

Opleiding

De trias academica is zonder onderwijs en opleiding natuurlijk niet compleet. Voor het onderwijs zetten we dermatologen in met goede didactische vaardigheden en passie voor onderwijs om de geneeskundestudenten maximaal te enthousiasmeren voor ons vak. Het is ten slotte hier dat we een eerste inkijk geven in de dermatologie. Gedwongen door de corona crisis zullen wij online en blended onderwijs verder ontwikkelen. We hebben het voortouw genomen om een werkgroep Onderwijs binnen de NVDV op te richten en samen te werken met de andere UMC’s om te komen tot landelijke eindtermen voor de dermatologie binnen de geneeskundeopleiding. Het coschap dermatologie heeft onze continue aandacht en wordt aangepast op basis van feedback van coassistenten. Naast onze belangrijke bijdragen in de minoren ‘hoofd-hals oncologie’, ‘infection and immunity’ en ‘to bleed or not to bleed’ hebben we de ambitie om een bijkomende MINOR te organiseren in de masterfase van de studie. In aanvulling op het geneeskunde curriculum zullen we het belang van dermatologieonderwijs in de huisartsenopleiding op de agenda zetten. Zo willen wij een duurzame investering doen in de samenwerking met huisartsen en in de zorg en sturen wij op zinvolle verwijzingen vanuit de eerste naar de tweede lijn. In het onderwijs en de opleiding zullen wij ook extra aandacht hebben voor ‘diversiteit en inclusiviteit’ op vlak van de docenten, studenten, lesstof en casuïstiek.

Het organiseren en het geven van nascholing aan collega’s en andere zorgprofessionals vormt een belangrijk onderdeel van ons werk. Ook hier zullen online en blended scholingen verder vorm krijgen. Ons Skintermezzo als regionale refereeravond zal toegankelijk worden voor alle Nederlandstalige dermatologen. Ook continueren wij onze Cells to Surgery voor huidkanker en Into symposia, waarbij na een succesvol IntoVeins als eerste het IntoFlammation online symposium in juni 2021 zal plaatsvinden. Individuele stafleden zullen een belangrijke rol blijven spelen in de organisatie van (inter)nationale bijeenkomsten zoals de NVED, de Dermatologendagen van de NVDV en de EADV congressen, symposia en scholingen. Als spreker willen wij blijven deelnemen aan nascholingen voor dermatologen en expliciet ook voor collega medisch specialisten op bijvoorbeeld hun wetenschappelijke vergaderingen.

Binnen de opleiding dermatologie zal duurzaamheid en samenwerking terug te vinden zijn in drie thema’s: regionalisering van de opleiding, verdiepingsstages en zorg voor de aios en opleiders. Samen met onze vijf perifere partners in het OOR Zuid West Nederland hebben wij onze opleiding Dermatologie beschreven in ons regionale opleidingsplan. Een aios wordt in het OOR Zuid West Nederland opgeleid tot een dermatoloog met gedegen algemene kennis, waarbij doorzettingsvermogen, bevlogenheid en ambitie alsook individuele talenten ontwikkeld worden tijdens de opleiding. De zorg die zij leveren, is kundig, vaardig en kent een holistische benadering waarbij de zorgvraag van de patiënt centraal staat.

Wij werken als 6 opleidingscentra (Albert Schweitzer ziekenhuis, Amphia ziekenhuis, Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland gasthuis, Maasstad ziekenhuis en Reinier de Graaf Gasthuis) intensief samen, delen ‘best-practices’ en zorgen voor korte lijnen door bijvoorbeeld een warme overdracht van aios over en weer voor hun perifere stages. De laagdrempelige mogelijkheid tot contact tussen de opleiders is de sleutel tot een succesvolle samenwerking. Daarnaast worden eventuele problemen m.b.t. bijvoorbeeld de opleiding, een rooster of functioneren van een aios in een vroege fase besproken. Individualisering van de opleiding met op maat gemaakte stages zal de norm gaan worden. De PDCA cyclus van de verschillende opleidingpartners zullen wij delen, waardoor we van elkaar leren. Met betrekking tot werving en selectie streven we naar een professionele benadering, rekening houdend met de diversiteit van dermatologen waaraan behoefte is zowel regionaal en nationaal. Zo werken wij aan een duurzame samenwerking in de regio. Via het bekleden van functies in opleidingsgremia zoals de centrale opleidingscommissie, de RGS, het concilium, de COCOM commissie en binnen de EADV school zullen we ook op landelijk en internationaal niveau werken aan het verbeteren van de kwaliteit van de opleiding.

De zorg voor de aios en opleiders is een speerpunt van de centrale opleidingscommissie van het Erasmus MC die door het OORZWN gedragen wordt. Als opleiding Dermatologie zien we de urgentie van het werken aan vitaliteit en veerkracht van zowel onze aios, anios als de leden van het opleidingsteam. Met de mogelijkheid van individuele coaching, bijvoorbeeld via het programma ‘challenge & support’, werken aan de groepsdynamiek binnen de aiosgroep, oefenen van het geven van feedback, aandacht voor het rooster, werktijden en ervaren werkdruk, speciale onderwijsmiddagen gewijd aan vitaliteit en veerkracht werken we aan een gedegen zelfkennis. Hiermee bereiden de aios zich voor op de toekomstige uitdagingen in het professionele leven. Als opleidingsteam werken we intensief samen om de ontwikkeling van deze sociale vaardigheden vorm te geven. Met een vaste plek in het MT, de roostercommissie, de kwaliteitscommissie en door de opleidingsvergadering hebben de aios autonomie en krijgen zij mede de regie over hun opleiding. Voor opleiders is er de mogelijkheid deel te nemen aan intervisie. Op het gebied van docent professionalisering zorgen we voor op maat gemaakte cursussen, waaraan alle opleiders uit de regio kunnen deelnemen.

Na een goede basis gelegd te hebben in de algemene dermatologie, werken wij met de aios aan de implementatie van de EPA’s met een verdere individualisering van de opleiding. Na hun perifere stage kiezen de aios voor een bepaald klinisch profiel met verdiepingsstage. Bij deze keuze spelen de individuele talenten een rol. Bij voorkeur resulteert deze stage in EPA (Entrustable Professional Activity) niveau 5 met het geven van supervisie. Ons doel is dat 25% van de aios supervisie geven op het gebied van zijn/haar verdiepingsstage. Deze stages zullen de aios kunnen afronden met het behalen van een certificaat, net zoals het Mohs certificaat. Wij ambiëren om het aantal verdiepingsstages uit te breiden en deze ook aan aios van andere centra aan te bieden. De deelname hierbij aan multidisciplinaire overleggen en het leiden van multidisciplinaire spreekuren zorgt voor discipline overstijgende kennis. We stimuleren kruisbestuiving met aanpalende medische specialismen om het kennisniveau van onze aios uit te breiden en hun horizon te verbreden met interprofessionele stages. Zo investeren we ook in de toekomst van een succesvolle samenwerking met collega’s. Een goed voorbeeld doet immers goed volgen. Om beter voorbereid te zijn op de maatschappelijke rol van de dokter is er de mogelijkheid om een stage te organiseren op het vlak van klinisch leiderschap. Hierbij horen deelname aan het MT, het bekleden van de functie van chief aios en scholing in management vaardigheden. Indien de aios zelf een initiatief nemen om een zelf-ontworpen verdiepingsstage te volgen, wordt deze mogelijkheid onderzocht en zo mogelijk gehonoreerd. Hierbij valt te denken aan thema’s als technische innovatie in de zorg, de kwetsbare patiënt, een stage bij een ander specialisme of in het buitenland.

Wij geloven dat een holistische opleiding de beste garantie is voor een duurzame inzetbaarheid van onze jonge klaren. Bij het afronden van hun opleiding Dermatologie in het OORZWN zijn de aios trots dat zij hier zijn opgeleid.

Op het vlak van nascholing en uitwisseling van kennis tussen directe collega’s hebben we grote ambities. We leveren een actieve bijdrage aan de NVDV (Nederlandse Vereniging voor de Dermatologie en Venereologie) en haar bestuur, commissies en werkgroepen die richtlijnen ontwikkelen zodat we mee de koers van ons vak bepalen. Binnen de Europese moederorganisatie (EADV) willen we ook goed vertegenwoordigt zijn en ons steentje bijdragen aan de nascholing van onze collega’s. In aanvulling op ons Skintermezzo, willen we jaarlijks één tot twee internationale congressen organiseren, die betrekking hebben op onze klinische speerpunten en deze in een brede context plaatsen, en het liefst in het Rotterdamse (www.intoskin.nl). Dit kan samen, met andere UMC’s of internationale organisaties, of zelfstandig als afdeling. De uitdaging gaat zijn om creatieve hybride vormen te vinden waarin we het fysieke samenzijn laten versmelten met de digitale wereld. Dit vergroot zowel de kwaliteit van de sprekers als ons bereik op een duurzame wijze.

Dermatologische voetafdruk 2025

Op de drie academische fronten (zorg, onderzoek en opleiding) hebben we grote ambities die we stap voor stap willen realiseren. Door een gestaag tempo aan te houden willen we de interne en externe verbinding behouden en zal de gemaakte vooruitgang duurzaam zijn.

Aandoeningen en ziektebeelden

Wetenschappelijk onderzoek

Naast patientenzorg en onderwijs is wetenschappelijk onderzoek onze grootste passie. Het doel is om u steeds betere zorg te kunnen bieden.  

In het wetenschappelijk onderzoek richten wij ons met name op:

 • Huidkanker 
 • Constitutioneel eczeem
 • Hidradenitis suppurativa

Artsen kunnen u dus vragen of u wenst deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek.

Onderwijs

 

Onderwijs en opleiding dermatologie

 

Een gezonde huid is bijzonder!

De huid is ons grootste, meest zichtbare en tastbare orgaan van het menselijk lichaam. Het is een van de weinige organen dat zich continu vernieuwd (denk aan de opperhuid, haren, nagels), heel bijzonder dus! Helaas krijgt iedereen vroeg of laat in zijn of haar leven huidziekten. Van korte duur of chronisch, van goedaardig tot kwaadaardig, soms besmettelijk, soms heel duidelijk zichtbaar en vaak met veel impact op de kwaliteit van leven.  Huidaandoeningen kunnen ook een uiting zijn van interne ziekten. Er zijn meer dan 2000 verschillende huidziekten en er is veel overlap met andere specialismen, zoals plastische chirurgie, interne geneeskunde en gynaecologie. Dat maakt ons werk uitdagend en divers!

Dermatologie als specialisme

Dermatologen kunnen de meeste huidziekten zelf diagnosticeren, veel aanvullende diagnostiek zelf uitvoeren (bijvoorbeeld duplex onderzoek) en veel huidaandoeningen zelf behandelen. Aangezien dermatologie een visueel vak is, is een scherpe klinische blik onontbeerlijk. Daarnaast zitten er veel technische aspecten aan het vak, waardoor de dermatoloog van tegenwoordig zeer handvaardig is. Dermatologie is grotendeels een poliklinisch vak, met veel afwisseling. Wij zien de gehele patientenpopulatie, van jong- tot oud. Dermatologen kunnen goed kijken en luisteren en besteden zowel aandacht aan de huidziekte zelf, als de impact ervan op het dagelijks functioneren. Voor de complexe zorg werken wij samen met andere specialismen. Een goede dermatoloog is een teamspeler. 

Dermatologie en onderwijs

Wij gaan tot het uiterste om patiënten zo goed mogelijk te helpen. Om de zorg in het geheel te verbeteren en de kwaliteit hoog te houden, vinden wij het van groot belang om onze kennis te delen met onze colllega's, de jonge dokters van de toekomst en alle anderen die betrokken zijn bij patiënten met huidaandoeningen. Zowel in Nederland, als in het buitenland.  

Om deze reden zijn de dermatologen van het Erasmusmc, ook gepassioneerde docenten en zetten zij zich enorm in voor de volgende opleidingen:

 • Bachelor/ master geneeskunde
 • Opleiding tot dermatoloog
 • Verdiepingsstages voor dermatologen in opleiding: Mohs micrografische chirurgie, flebologie, kinderdermatologie, cosmetische dermatologie, laser
 • Cursorisch onderwijs voor dermatologen in opleiding (o.a. dermato-oncologie, dermato-chirurgie, inflammatoire huidaandoeningen, haar en nagel pathologie, psycho-dermatologie)
 • Fellow/ post graduate opleiding voor dermatologen in Mohs micrografische chirurgie (nationaal en internationaal)
 • Opleiding tot physician assistant dermatologie

Overige onderwijsactiviteiten: o.a. onderwijs aan huisartsen (in opleiding), dermatologen, andere specialisten (in opleiding), verpleegkundigen dermatologie, dokters assistenten dermatologie,  operatie assistenten, cosmetisch artsen

De afdeling dermatologie van het Erasmusmc organiseert de volgende congressen:

 • Into Veins (flebologie congres)
 • Into Flammation
 • Cells to Surgery
 • Eramus Aesthetics Congress
 • European Hidradenitis Suppurativa Foundation

 

 

 

Onze spreekuren

Operatie

Behandelingen

Veelgestelde vragen

Een verzameling van veelgestelde vragen over diverse onderwerpen is bij elkaar op deze pagina neer gezet: Veelgestelde vragen

Animatievideo uitleg bezoek/behandeling

Heeft u vragen?

Gebruik ons contactformulier.

Contactformulier
Checklist

Komt u binnenkort bij ons op bezoek?

Hoe bereidt u uw gesprek voor? Wat neemt u mee? Alles wat u moet weten in een handig overzicht.
Bereid u voor